SeederDeBoer levert adviezen aan twee woningcorporaties

15 oktober 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

SeederDeBoer heeft de afgelopen maanden twee woningcorporaties– De Goede Woning en De Alliantie – ondersteund bij hun vraagstukken.

Strategie-ondersteuning

Door De Goede Woning, een Zoetermeerse woningcorporatie, werd SeederDeBoer gevraagd te ondersteunen bij een strategische kwestie op bestuursniveau. Het bestuur overwoog om hun werkgebied te vergroten tot buiten Zoetermeer, en zocht hiervoor een fact-based analyse van de kosten en baten van deze mogelijke uitbreiding.

“Wij zijn van oorsprong een woningcorporatie met alleen woningen in Zoetermeer, maar er deed zich een kans voor om woningen te realiseren buiten de stad. Ik wilde een objectief en goed afgewogen advies voor onze medewerkers en Raad van Commissarissen (RvC) over de omstandigheden en kansen”, legt Mariette Heemskerk, directeur bij De Goede Woning, uit.

De Goede Woning en De Alliantie werken met SeederDeBoer

“Ik had al eens eerder met Paul van Dinten van SeederDeBoer gewerkt en bewaarde daar goede herinneringen aan.” En dus was de keuze voor het Utrechtse adviesbureau snel gemaakt.

Na zes weken leverde SeederDeBoer drie scenario’s, opgesteld op basis van informatie uit stukken zoals de portefeuillestrategie, het strategisch kader, de statuten, kwartaalrapportages en prestatieafspraken met de gemeente Zoetermeer, en op basis van uitgebreide interviews met leden van het MT en de RvC.

“Uiteindelijk kozen we voor uitbreiding van ons werkgebied met een ambitie tot verduurzaming van onze woningen”, zegt Heemskerk. Inmiddels wordt volop gewerkt aan de realisatie van dit plan. “SeederDeBoer heeft een objectieve en positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat. We deden het echt samen, hands on, met goede energie. Hartstikke mooi.”

Datagovernance

Bij De Alliantie, een Amsterdamse woningcorporatie, werd SeederDeBoer aan boord gehaald om advies te geven over de toekomstige datagovernance.

Maartje Brans, directeur vastgoed onderhoud bij de Alliantie, legt uit: “Wij hebben de ambitie om de beste en meest vriendelijke woningcorporatie van Nederland te zijn. Daar hoort bij dat onze data goed op orde is, en ons IT-landschap volledig toekomstbestendig is. Om dat te bereiken, hadden wij een betrouwbare partner nodig om ons, waar nodig, aan de hand te nemen en te begeleiden op het gebied van ons datamanagement.”

Na het houden van verschillende interviews en workshops, aangevuld door deskresearch, kwamen de adviseurs van SeederDeBoer met een plan van aanpak voor de datagovernance en het datamanagement. Met het plan werd antwoord gegeven op vragen als: Wat moet er verbeterd worden? Waar staan de data, waar moeten ze heen en hoe ontsluit je ze? Wie is eigenaar? Hoe zit het met de veiligheid?

Na voor het plan groen licht te hebben gekregen van het bestuur, werd overgegaan tot de implementatie. Dit proces wordt eveneens door een team van SeederDeBoer ondersteund.

In een reactie op de samenwerking met het adviesbureau, laat de CFO van De Alliantie, Johan de Boer, weten: “SeederDeBoer gaat echt de diepte in, maar legt de complexe IT-materie dan wel weer zo uit dat iedereen begrijpt wat ze bedoelen. Ook op schrift doen ze dat. Dat is echt een talent hoor.”