InTheArena: Vijf stappen voor een succesvolle implementatie

27 mei 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Op basis van jarenlange ervaring ontwikkelde InTheArena een methode waarmee de consultants van het bureau op pragmatisch wijze een verandering kunnen implementeren. Een overzicht van de vijf belangrijke stappen voor een blijvend resultaat.

De eerste stap van ieder verandertraject behelst het opstellen van een heldere visie. “Een beeld van wat de organisatie wil bereiken met de verandering, en hoe deze in lijn ligt met de bredere bedrijfsstrategie”, vertelt Larissa van der Velden, een van de oprichters van InTheArena.

De ervaring van het bureau in verandertrajecten laat zien dat juist zo’n beeld vaak ontbreekt, terwijl dit belangrijke handvatten geeft aan het management en de medewerkers. “Zo’n visie zorgt niet alleen voor het inzien van het eindpunt van een reis, maar helpt ook urgentie te creëren en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.”

In vijf stappen naar een succesvolle verandering

De tweede stap is het vertalen van de strategische visie naar impact en plannen die “voor iedereen begrijpelijk zijn”. Van der Velden licht toe: “Iedereen moet begrijpen hoe hij/zij bijdraagt en wat van hen verwacht wordt in de reis.” Haar advies luidt dan ook: “Maak de nieuwe manier van werken concreet en behapbaar.”

Dan is het tijd om mensen in beweging te krijgen, oftewel de derde stap. Essentieel daarin is om, zeker in het snelle landschap van vandaag, niet te wachten op het perfecte plan, maar juist alvast aan de slag te gaan en de plannen gaandeweg te verbeteren.

Deze aanpak zet het realiseren van resultaten centraal, waardoor er op ieder moment kan worden geleerd en bijgestuurd. Dat staat centraal in stap vier. “Zorg hierbij voor voldoende steun op alle niveaus, zodat iedereen toewerkt naar hetzelfde doel”, aldus Van der Velden.

Tot slot draait de vijfde stap om het laten beklijven van de doorgevoerde verandering(en). Via training, change management en coaching-on-the-job dient de nieuwe manier van werken verankerd te worden in de processen en de cultuur van de organisatie.

Een blijvend resultaat

Door deze vijf stappen te volgen, kunnen organisaties meer grip krijgen op hun veranderprojecten. Een belangrijk gegeven, want volgens schattingen slaagt slechts 30% van alle implementaties. Zo zijn er projecten die nooit live gaan, die niet het beoogde resultaat behalen of waarbij de verandering succesvol lijkt, maar mensen toch in ongewenst gedrag vervallen.

“Zonde en onnodig, vinden we bij InTheArena”, aldus Van der Velden. “Onze pragmatische methode van vijf stappen maakt van elke verandering een succes. Zo zorgen wij voor tevreden opdrachtgevers, werknemers en een blijvend resultaat.”