Waterval + agile projecten = hybride projectmanagement

11 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om binnen hun veranderorganisatie het agile gedachtegoed te combineren met de traditionele watervalmethode. Het resultaat: hybride projectmanagement. Experts van Quintop over dit nieuwe fenomeen en hoe projectmanagers de gecombineerde methodiek kunnen toepassen.

Een watervalproject bestaat uit verschillende fasen die sequentieel worden uitgevoerd – van ontwerp tot evaluatie. Bij een ‘echt’ agile project volgen deze fasen elkaar niet op, maar worden zij afwisselend, parallel aan elkaar doorlopen binnen sprints. 

Door klassieke organisatorische structuren, standaarden en procedures te ’mixen’ met elementen van de agile methodiek, proberen hybride projectmanagementvormen de sterktes van beide methoden te combineren. 

Waterval + agile projecten = hybride projectmanagement

Waterval + agile = hybride

Het toepassen van een hybride projectaanpak betekent juist dat een projectmanager de globale projectplanning en het projectplan opstelt aan de hand van de watervalmethode, terwijl de executie en de oplevering van producten is gebaseerd op het agile gedachtegoed.

Op deze wijze is er voor de start van het project een ‘compleet’ projectplan, dat ter goedkeuring aan de stuurgroep voorgelegd kan worden, terwijl de details van een sprint pas worden bepaald als de huidige sprint (bijna) is afgerond. Dit betekent feitelijk dat naarmate het project vordert er steeds gedetailleerdere planningen en schattingen ontstaan voor producten die op actuele wensen en eisen van stakeholders zijn gebaseerd. Op deze manier worden de producten gefaseerd opgeleverd. 

Wanneer kies je voor een hybride projectaanpak?

Het feit dat een hybride aanpak de sterktes van een waterval- en agile aanpak combineert, maakt de methode geschikt voor het merendeel van de projecten, met uitzondering van kleine projecten. De methode is vooral geschikt voor complexe projecten met alsmaar veranderende eisen. Korte communicatielijnen, het werken met ontwikkelsprints en multidisciplinaire teams geven een projectmanager de mogelijkheid om problemen snel, gericht en effectief in teamverband op te lossen.

Daarnaast is een hybride projectaanpak interessant voor organisaties die (nog) niet volledig agile willen of kunnen werken. Dit kan zijn vanwege de beperkte mate van controle over het budget, de planning en de oplevering. In dat geval biedt een hybride aanpak de mogelijkheid producten cyclisch, in sprints op te leveren, terwijl het projectoverzicht – denk aan de planning, het budget en de status – duidelijk blijft.

Tips voor de transformatie naar een hybride aanpak

Net als bij elk hybride model is er aan beide kanten sprake van een soort compromis. Zo geeft een watervalmethode een deel van zijn overzicht en zekerheid op in ruil voor meer wendbaarheid. Een agile methode geeft juist een deel van zijn vrijheid en wendbaarheid op voor meer structuur. 

Om een hybride projectaanpak succesvol te laten verlopen is er een aantal randvoorwaarden. Ten eerste: communicatie is een voorwaarde voor een goede samenwerking tussen de beide typen teams en het projectsucces. Zorg dat de voordelen van de nieuwe methodiek duidelijk zijn, creëer een dialoog om nieuwe procedures en software toe te lichten en zorg ervoor dat de teams, maar ook de stakeholders, met elkaar blijven communiceren tijdens het project. 

Ten tweede: zorg ervoor dat de projectorganisatie weet hoe ze resultaten, die agile behaald zijn, moet omzetten en vertalen in watervalmethode-gestuurde rapportages om de projectstatus en -voortgang naar het bovenliggende management te kunnen communiceren. Ga daarbij uit van drie variabelen: waar werken we nu aan, wat is de status en wanneer is het klaar? 

Ten derde: stel benchmarks op voor het projectsucces. Dit is niet agile, maar moet wel gebeuren om bij elke processtap het succes te kunnen meten en vergelijken. Voor het verminderen van weerstand is het handig om gezamenlijk organisatiedoelen en targets op te stellen.