Antwerpen kiest Ecorys-CEO Manon Janssen als klimaatregisseur

12 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Manon Janssen, de Nederlandse topvrouw van Ecorys, is door Antwerpen benoemd tot klimaatregisseur. Ze krijgt hiermee de taak om het ambitieuze klimaatplan van de Belgische stad succesvol te laten landen bij de politiek, het bedrijfsleven en de inwoners van de stad.

“Het Antwerpse Klimaatplan is bijzonder uitdagend. De stad toont ambitie en neemt daardoor een morele leidersrol op zich. De plannen zijn erg concreet, breed en inclusief: van huisvesting tot mobiliteit, van industriële speler tot burger. Met Ecorys hebben we alle expertise in huis om dit plan mee te helpen waarmaken”, laat Janssen weten.

De CEO van Ecorys mag Antwerpen de komende jaren als klimaatregisseur gaan ondersteunen bij de uitvoering van het stedelijk klimaatplan – Klimaatplan2030: ‘Antwerpen voor Klimaat’. De stad wil met dit plan vooroplopen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat.Manon Janssen, CEO, Ecorys

Zo moet onder andere de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 verlaagd worden met tussen de 50% en 55%, in verhouding tot de uitstoot in 2005. Dit is tot 15% meer dan wat Europa voorschrijft en Antwerpen is hiermee de eerste stad in Vlaanderen die zich spiegelt aan de Europese Green Deal.

De rol van klimaatregisseur

De klimaatregisseur speelt een essentiële rol in de uitvoering en de voortgang van de klimaatplannen. Als klimaatregisseur neemt Janssen een onafhankelijke rol in, wat haar in staat zal stellen om alle stakeholders aan tafel te krijgen en te activeren, om knelpunten te identificeren en deze weg te werken.

Daarnaast is de klimaatregisseur adviseur van het college en voorzitter van de nieuw op te richten Klimaatraad, en vormt zo ook de brug naar de stedelijke diensten. Ten slotte vervult de Klimaatregisseur ook een ambassadeursrol voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Janssen zal in haar werkzaamheden ondersteund worden door een team van adviseurs en onderzoekers. “Een samenwerking van meerdere sectoren binnen Ecorys biedt de brede oriëntatie en deskundigheid die de veelzijdigheid van het Antwerpse Klimaatplan vereist”, zo schrijft Ecorys in een persverklaring.

Stevig trackrecord in klimaatbeleid

De keuze voor Manon Janssen als klimaatregisseur is niet verrassend. Al jaren drukt ze haar stempel op het Nederlandse klimaatbeleid. Zo heeft ze de Nederlandse Klimaattafel Industrie voorgezeten en gaf ze mede vorm aan een complex onderdeel van het Klimaatakkoord. .

Verder is ze naast haar rol als bestuursvoorzitter van Ecorys al meer dan negen jaar het boegbeeld van de Topsector Energie. Binnen dit deelterrein houdt ze zich bezig met energie-innovaties en ziet erop toe dat de transitiedoelstellingen, zoals bepaald in het Nationaal Energieakkoord, worden geïntegreerd in de agenda van de Topsector Energie. Ze richt zich onder meer op innovatieprogramma’s en het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstituten en de samenleving.

Alvorens Janssen CEO van Ecorys werd, gaf ze ruim vijf jaar als CEO en managing director leiding aan Ecofys (later Navigant en inmiddels Guidehouse E&I). Verder is Janssen vandaag de dag non-executive bestuurslid bij Europese investeerder Gimv en fungeert ze als voorzitter van het Corporate Social Responsibility committee van Puratos.

In 2014 werd Janssen benoemd tot een van de 100 meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid. Ook in 2012 kreeg ze een notering in de Duurzame 100 van Trouw.

Antwerpen wacht de komende jaren een flinke klus, wil het zijn ambitieuze plannen realiseren en Antwerpen klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst. Tot die tijd zal Janssen alles in het werk stellen om de stad bij haar doelstellingen te helpen. “Als Antwerpen me over twee jaar niet meer nodig heeft, hebben we goed gewerkt”, aldus Janssen.