Covid-19 zet duurzaamheid hoger op agenda van bedrijfsleven

18 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Covid-19 pandemie betekent voor de meeste bedrijven en sectoren slecht nieuws. Op de wereldwijde verduurzamingsslag lijkt de crisis echter een positief effect te hebben, zo blijkt uit onderzoek van Sustainalize. Een derde van de duurzaamheidsmanagers in het bedrijfsleven ziet dat duurzaamheid als gevolg van de coronacrisis hoger op de agenda is komen te staan.

De pandemie zorgt voor meer aandacht voor duurzaamheid in de samenleving. Dit uit zich ook in veranderend consumentengedrag. Zo hebben consumenten meer oog voor duurzaam geproduceerd voedsel en producten die circulair worden geproduceerd. Aan de andere kant van het spectrum keren steeds meer consumenten zich af van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Sustainalize ondervroeg meer dan 120 duurzaamheidsmanagers. 40% van hen gaf aan dat Covid-19 de bereidheid van consumenten om te acteren op duurzaamheid heeft verhoogd. Slechts 27% was het (helemaal) oneens met de stelling, waarmee de groeiende aandacht voor duurzaamheid een aanhoudende trend lijkt.

Door COVID-19 is de bereidheid van mensen om te acteren op duurzaamheid vergroot

Dit sijpelt overduidelijk ook door in de businessmodellen van organisaties. Bedrijven geven vandaag de dag meer aandacht aan ‘purpose’, kijken nauwlettender naar hun CO2-footprint en zoeken naar alle mogelijke manieren om de duurzame doelen in hun bedrijfsvoering en waardeketens te verankeren.

Vandaag de dag is 70% van de duurzaamheidsmanagers van mening dat duurzaamheid geïntegreerd is in de (bedrijfs)strategie, waarbij 18% van de ondervraagden stelt dat het zelfs de kern van de bedrijfsstrategie vormt. Als hun constatering dat duurzaamheid aan het versnellen is klopt, dan zal het thema nog meer worden verankerd in de strategieën van organisaties, en zal het naar verwachting een nog centralere plek in de bestuurskamers gaan innemen, .

En dat is broodnodig, constateert Sustainalize. Want ondanks alle goede bedoelingen en de progressie die is geboekt, ligt er nog een veel grotere uitdaging voor ons. 85% van de duurzaamheidsmanagers ervaart de progressie op het gebied van duurzaamheid als onvoldoende, en velen van deze groep wijzen ook deels naar zichzelf. 58% vindt bijvoorbeeld dat bedrijven niet voldoende het voortouw hebben genomen.

Van wie zal met name de bereidheid tot duurzame verandering moeten komen?

De groeiende focus op duurzaamheid kan een pure win-win betekenen voor het bedrijfsleven. Volgens een net uitgebracht rapport van Boston Consulting Group plukken corporates de financiële vruchten van een grotere focus op ecologische, sociale en governance (ESG-)kwesties. Ook zijn duurzame corporates beter in staat met klimaatrisico’s om te gaan.

Tegelijkertijd wordt van de overheid nadrukkelijk verwacht dat deze meer dwingend optreedt op het gebied van duurzaamheid door middel van wet- en regelgeving. 40% vindt dat de overheid dwingender moet zijn in wetten en targets. De rol van motiverende interventies (bijvoorbeeld subsidies, het faciliteren van verandering) wordt door 15% van de respondenten genoemd.

Als de overheid de teugels strakker aantrekt, dan pleiten de duurzaamheidsmanagers voor integratie van de werkelijke kosten (33%), CO2-beprijzing (26%) en het vergroenen van het belastingstelsel (22%).