Belgische bestuurders minder gefocust op energietransitie

03 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bestuurders in België zijn aanzienlijk minder energiebewust dan hun Nederlandse collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK).

In Nederland geeft volgens het onderzoek 26% van bestuurders aan de energietransitie een strategische prioriteit te vinden. Onder Belgische bestuurders wordt de energietransitie slechts door 16% voortdurend besproken binnen de bestuurskamer: “De grote aandacht voor energie en klimaat in het politiek-maatschappelijke debat werkt nog niet door in het Belgische bedrijfsleven”, constateert Pieter Strackx, senior consultant bij Berenschot.

Energietransitie hoog op agenda

Er zijn verschillende plausibele redenen aan te voeren waarom de energietransitie hoger op de agenda staat in ons land. Ten eerste, is het een belangrijk onderwerp geweest in ons kabinet en tijdens de lokale verkiezingen. Bovendien hebben de ambitieuze energieplannen sinds het kabinet is geïnstalleerd een centrale plek ingenomen in het nieuwe regeerakkoord.

Strategische issues in de boardroom

Ten tweede heeft het onderwerp energie de afgelopen maanden de media gedomineerd, grotendeels door de ontwikkelingen rondom de gaswinning in Noord-Nederland en de ontstane schade door aardbevingen als gevolg van deze gaswinning. Dit heeft geleid tot felle protesten van de lokale inwoners, en heeft het kabinet onder druk gezet om meer duurzame maatregelen te nemen.

Het kabinet, bij monde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gaf onlangs aan de gaswinning in Groningen al medio 2022 stop te willen zetten, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerder sprake was. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes heeft uitgesproken de gaswinning voor het komende jaar reeds te willen terugbrengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub, wat eerst de bedoeling zou zijn.

Extra maatregelen

Daarnaast zijn er extra maatregelen genomen, zoals het toevoegen van stikstof aan hoogcalorisch gas (‘pseudo-Groningengas’). Hierdoor is minder gas nodig uit Groningen. Ook heeft het kabinet bepaald dat dat gas voor gasopslag gebruikt gaat worden, waardoor er minder gas uit het gasveld onder Groningen nodig zal zijn.

“De Belgische consument is vooralsnog minder bereid te betalen voor vergroening”
– Tom van Steenkiste, algemeen directeur NKVK

De energietransitie raakt zo goed als iedere Nederlander, nog een reden waarom steeds meer bestuurders het onderwerp hoog op de agenda plaatsen. Volgens een doorberekening van de plannen in het regeerakkoord zijn huishoudens de komende jaren zo’n tweehonderd euro per jaar meer kwijt aan hun energierekening. De hogere belastingen zijn nodig om de transitie naar hernieuwbare energie te financieren.

Onderscheidend vermogen

Het onderzoek toont verder aan dat veel meer Nederlandse dan Belgische bedrijven zich via ‘duurzaamheid’ willen onderscheiden van hun concurrenten (31% versus 16%). Dit heeft volgens Tom Vansteenkiste, algemeen directeur van de NKVK, ook te maken met de lagere betalingsbereidheid van Belgen. “De Belgische consument is vooralsnog minder bereid te betalen voor vergroening.”