Uitrol van 5G levert Europese economie miljarden op

01 februari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De uitrol van 5G levert de Europese economie en samenleving miljarden aan euro's op. Dat blijkt uit een studie van Analysys Mason in opdracht van Sony Ericsson en Qualcomm.

Het algemene doel van het onderzoek was om de kosten en baten van ‘volledige 5G’-use-cases in Europa te analyseren. Het onderzoek heeft gekeken naar use cases in uiteenlopende sectoren – van sectoren die uitkijken naar 5G, zoals de maakindustrie en de luchtvaart, tot meer terughoudende industrieën zoals de verzekeringssector of het segment voor publieke dienstverlening.

Het rapport trapt af met een statusupdate van de 5G-uitrol in alle lidstaten. Tot dusver hebben slechts 15 van de 27 EU-markten hun commerciële 5G-netwerken gelanceerd, met belangrijke markten als onder meer Denemarken, Frankrijk en Portugal, die de nieuwe technologie nog niet hebben gecommercialiseerd.

Uitrol van 5G levert Europese economie miljarden op

Als het gaat om het omarmen van 5G, is Finland een van de koplopers binnen Europa. Daar is de 5G-dekking als percentage van de bevolking de 50% al overschreden. Andere landen die vooroplopen in de uitrol van 5G zijn Oostenrijk, Italië, Nederland, Roemenië, Ierland, Zweden, Duitsland en Spanje. In deze landen schommelt de dekking tussen de 20% en 40%. Het EU-gemiddelde ligt op ongeveer 20%.

De langverwachte nieuwe technologie is Europa en de rest van de wereld geleidelijk aan het veroveren. Dit kost nu eenmaal veel tijd. De belangrijkste drempel voor een snelle invoering zijn onder andere de hoge kosten en de complexiteit die bij de uitrol van het 5G-netwerk komen kijken.

Daarnaast remmen andere ontwikkelingen de uitrol van 5G af. Het hele debat rondom Huawei (voor meer informatie, lees hier verder) is mede ontstaan ​​doordat maar weinig bedrijven over de omvang en schaal beschikken om de dichtheid en verfijning van zendmasten te bieden die zo cruciaal zijn voor 5G.

Volgens het onderzoek van Analysys Mason zullen de uiteindelijke voordelen van 5G ruimschoots opwegen tegen de kosten. De meeste mensen zijn inmiddels wel bekend met alle voordelen die 5G kan bieden – de extra snelheid, schaal en capaciteit die gepaard gaan met upgraden naar 5G. Deze directe voordelen zouden op zichzelf voldoende moeten zijn om een ​​aanzienlijke economische impuls te geven.

Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers de enorme toegevoegde waarde van de indirecte voordelen van 5G. Met al zijn extra snelheid en schaal maakt 5G de weg vrij voor ongekende vooruitgang in alle lagen van Industry 4.0-technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, machine learning en Internet of Things (IoT).

Uitrol van 5G levert Europese economie miljarden op

Deze innovaties kunnen op hun beurt talloze use cases opleveren in alle sectoren. Vanwege deze faciliterende rol merken de onderzoekers 5G ook wel aan als “een totaal open innovatieplatform”. De economische waarde van zo'n platform is uitzonderlijk, aldus de onderzoekers.

Op basis van de modellen van Analysys Mason bedragen de netwerkkosten van 5G ongeveer €50 miljard. Met dezelfde modelleringstechniek komen de economische voordelen die voortvloeien uit het open innovatieplatform in totaal uit op meer dan €200 miljard – dit vertegenwoordigt de extra bbp-bijdragen van elke bedrijfstak en use case. Kortom, de baten wegen ruim vier keer op tegen de kosten.

Uitrol van 5G levert Europese economie miljarden op

Deze baten zijn uiteraard ongelijk verdeeld over de diverse sectoren. In de eerste plaats krijgt de telecomsector natuurlijk een flinke boost. Daarnaast kunnen kapitaal- en machine-intensieve sectoren zoals de industie, landbouw, mijnbouw en bouw het meeste halen uit nieuwe 5G-use cases. Deze industrieën staan ​​aan de vooravond van een complete transformatie van automatisering, IoT en andere slimme technologie, en 5G vormt hierbij een belangrijk ingrediënt.

Andere segmenten, zoals stedelijke hotspots, gemeentelijke gebouwen, en lucht- en zeehavens, zullen ook kunnen profiteren van 5G-technologie, zij het in mindere mate dan andere industrieën.

De risico’s van 5G?

Over de komst en de mogelijke (gezondheids)risico’s van 5G werden reeds voor de zomer van dit jaar flinke discussies gevoerd. Een bekende tegenstander van 5G is Stichting Stop 5G, die in april 2020 de Nederlandse Staat voor de rechter sleepte, overigens zonder succes.

De stichting stelde dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld, “omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G”. De uitrol van het telecomnetwerk zou volgens de stichting zijn doorgevoerd “zonder dat de risico’s voor mensen, dieren en het milieu bekend zijn”.

Waar kritische geluiden rondom de 5G-uitrol uiteraard gehoord mogen worden, werd ons land het afgelopen jaar helaas ook opgeschrikt door zogeheten 5G-extremisme, waarbij 5G-masten door (groepen) mensen werden vernield of in brand werden gestoken.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde eerder al dat de protesten tegen 5G-netwerken zouden toenemen, en sprak van een zorgelijke ontwikkeling. “De eventuele impact van de uitval van zendmasten in Nederland kan groot zijn. De uitval kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten.”