Bedrijven omarmen gendergecodeerd taalgebruik in vacatures

06 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het gebruik van gendergecodeerd taalgebruik in vacatures is in rap temp toegenomen, mede dankzij de golf van aandacht vanuit de politiek, media en ‘influencers’, die zorgt voor meer bewustzijn onder organisaties.

In het eerste kwartaal van dit jaar waarschuwde Sia Partners na een uitgebreide analyse (2.800 vacatureteksten van 145 bedrijven werden onder de loep genomen) dat masculien taalgebruik de overhand heeft. Dit is in het kader van diversiteit en inclusie niet bevorderlijk, omdat al meermaals is aangetoond dat vrouwen zich laten afschrikken door masculien taalgebruik.

Eenzelfde soort effect is zichtbaar op het gebied van andere vormen van diversiteit. Uit grootschalig sociaal onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de manier waarop vacatureteksten zijn opgesteld impact heeft op de manier waarop sollicitanten van verschillende achtergronden aankijken tegen de organisatie, de mensen en de functie.

Percentage of gender-oriented industries

De roep van diversiteit & inclusie-voorvechters lijkt gehoor te hebben gevonden, want in een nieuwe editie van hetzelfde onderzoek van Sia Partners is een flinke vooruitgang merkbaar in de balans tussen masculien en feminien taalgebruik. In de onderliggende zeven maanden is het aantal sectoren dat meer feminien dan masculien taalgebruik toepast gestegen van 33% naar 56%. 18 sectoren werden in de studie meegenomen. 

De verschuiving valt volgens de onderzoekers te verklaren door twee ontwikkelingen in de markt. Allereerst zijn bedrijven zich er bewust van geworden dat taalgebruik in vacatureteksten het aantrekken van divers talent kan bevorderen. Dit draagt bij aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Daarbij kan ook worden opgemerkt dat mannen niet worden afgeschrikt door feminien taalgebruik, zodat de toename van feminien taalgebruik niemand lijkt te schaden.

Ten tweede zorgt de huidige crisis voor een vraag naar een combinatie van masculiene en feminiene karaktereigenschappen, ook wel androgeen genoemd. “Zorg, verantwoordelijkheid, daadkracht en empathie zijn belangrijke eigenschappen waar men in deze onrustige tijden naar zoekt”, merken de onderzoekers op.

De coronacrisis heeft ook een impact gehad, die vooral terug te zien is in de resultaten binnen de publieke sector. Deze sector heeft zijn voorkeur voor masculien gecodeerd taalgebruik een verschuiving zien maken naar feminien-gecodeerd taalgebruik. Dit wordt in het bijzonder gestuwd door de enorme vraag naar extra zorgpersoneel, een beroepsgroep die voor meer dan 80% bestaat uit vrouwen.

Top five industries with masculine coded job ads

Om masculien versus feminien taalgebruik te definiëren, ontwikkelde Sia Partners een algoritme met daarin allerlei regels verwerkt. Zo zijn vacatureteksten die gericht zijn op persoonlijkheidskenmerken masculien van aard, omdat vrouwen er de voorkeur geven wanneer wordt gevraagd naar gedragskenmerken. Ook ligt het in de subtiele wijze waarop zinnen zijn opgebouwd. “Jij bent resultaatgedreven” spreekt in de regel mannen aan, maar schrikt vrouwen af. Vrouwen lezen liever “Jij bent in staat resultaten te behalen.”

De hotelsector scoort nog steeds het hoogst als het gaat om het gebruik van feminien taalgebruik, gevolgd door de telecomsector en – opmerkelijk – het technologiedomein. In januari namen de mode- en food-retailsectoren de tweede en derde plek in. In de industriële sector is nog het meeste werk aan de winkel, zo blijkt uit het onderzoek.