20 jaar Vintura: Verbinden en waarde toevoegen aan de zorg

12 oktober 2020 Consultancy.nl 11 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vintura bestaat 20 jaar. Een mooie mijlpaal, maar de zorg- en life sciences-adviseur had zich een beter jaar kunnen wensen voor zijn jubileum. De hele wereld – de zorgsector voorop – is in de greep van corona. Bij Vintura kijken ze het liefst echter al verder vooruit. Want nadat corona is verslagen zullen de structurele uitdagingen voor de zorg er nog altijd zijn. Consultancy.nl sprak met partners Gérard Klop en Noël van Oijen over de geschiedenis en toekomst van Vintura, waarin alles draait om verbinden en het creëren van waarde.

In 2000 was corona nog ver weg. De wereld was in de ban van heel iets anders: het internettijdperk was aangebroken. Bedrijven zagen gouden bergen tot de hemel reiken en doken op de nieuwe technologie. Te midden van dit woelige landschap zag Vintura het levenslicht, als adviesbureau dat internet en strategie bij elkaar brengt.

“We richtten Vintura op vanuit de gedachte dat deze technologie nooit een doel op zich kon zijn”, begint medeoprichter Gérard Klop, “maar altijd een middel om een strategie ten uitvoer te brengen.”

Gerard Klop, Noel van Oijen, Vintura

Al snel werd Vintura echter ingehaald door exact datgene waar het een antwoord op wilde bieden: bedrijven dachten onvoldoende na over wat ze nou eigenlijk wilden bereiken met internet, en in 2001 barstte de bubbel. “Internet was ineens niet meer sexy en we konden onze propositie niet meer kwijt. Toen waren we terug bij ‘square one’”, aldus Klop.

Achteraf bleek het een ‘blessing in disguise’, om in de Engelse termen te blijven, want hierdoor werd het bedrijf gedwongen een nieuwe sectorfocus te kiezen. Dat werden de zorg en life sciences, en vandaag de dag zouden Klop en Noël van Oijen – die zich in 2005 aansloot – voor geen goud meer anders willen.

“Het is niet alleen een markt die we goed kunnen bedienen, maar vooral ook een die we mooi vinden”, vertelt Van Oijen, “Een markt die belangrijk is, waar we impact kunnen maken, waarbij we onszelf iedere maandagochtend de in spiegel kunnen aankijken en zeggen: ‘Ja, we zijn hier iets zinnigs aan het doen.’ Dat is wat Vintura uiteindelijk maakt.”

Met de zorg- en life sciences koos Vintura een sector die voor een grote uitdaging stond, en nog altijd staat. “We hebben twee industrieteams opgezet rond life sciences en healthcare”, legt Klop uit, “mede met het idee dat die twee werelden een keer bij elkaar zouden komen om de problemen in het gezondheidsstelsel gezamenlijk op te lossen. Dat deze beweging pas vijftien jaar later zou worden ingezet hadden we niet verwacht. Er is nog een heleboel te doen en daar dragen wij graag aan bij.”

Impact op de zorg

Daarbij werkt Vintura vanuit een duidelijk waardenmodel, dat Klop onderverdeelt in drie pijlers. “Ten eerste willen we relevant zijn voor de klant – de klant niet zien als een middel tot winst, maar als iemand waar we al dan niet waarde aan kunnen leveren. Als we waarde leveren zal onze klant ons daarvoor uiteindelijk belonen en krijgen we waarde terug. Daarmee is winst geen doel op zich, maar letterlijk een resultaat – een compliment dat je waarde hebt gecreëerd.”

“Als wij winst als een primair doel gaan zien, dan wordt de klant een middel om onze eigen agenda in te vullen”, vervolgt hij. “Daar kun je op de korte termijn – als je dat al zou willen – wellicht mee wegkomen, maar op de lange termijn zal de klant zich afvragen of je wel echt oprecht geïnteresseerd bent in het oplossen van zijn problemen. Daarmee gaat klantgerichtheid voor ons veel verder dan zorgen dat het de klant aan niets ontbreekt. Het gaat erom dat je je echt verbindt omdat je de klant oprecht wil ondersteunen bij zijn uitdagingen.”

Ten tweede wordt nadrukkelijk gewerkt mét de klant in plaats van vóór de klant. “We geloven niet in het traditionele consultancymodel van ‘kom maar hier met uw probleem, wij gaan analyseren en hier heeft u het rapport met aanbevelingen’. Dan lever je iets af waar geen ziel in zit en dat te vaak in een la belandt. Wij geloven dat je resultaat moet leveren en geen rapport. Natuurlijk schrijven wij ook rapporten en geven we presentaties, maar we werken altijd in co-creatie met de klant, zodat de oplossing ook intern gedragen is. Zo heb je meer impact. Dat is waar het ons om gaat: niet alleen mooie analyses en vergezichten, we willen dat er daadwerkelijk wat verandert.”

De derde pijler, tot slot, zijn Vintura’s mensen. “Zij zijn onze belangrijkste asset, de kwaliteit de we leveren. ‘Dat is onze R&D’, zeg ik altijd. Wij zijn geslaagd als onze mensen hier rijker weggaan dan ze binnenkwamen – en dan bedoel ik rijker als mens, in hun persoonlijke ontwikkeling. We zeggen ook tegen onze mensen: je moet op verbeteren staan, niet op bewijzen. Anders ben je continu aan het zenden hoe goed je bent, maar je moet juist zeggen: ‘Ik snap er niets van. Jij bent hier goed in, kun je het even uitleggen?’ Het ego moet uit het raam. Zo kunnen onze mensen ook de meeste impact realiseren bij onze klanten en daarmee is de cirkel weer rond.”

Van twee klanten tot heel Europa

Dit waardensysteem zien Klop en Van Oijen als de basis voor het succes van Vintura. Maar ze kwamen er al snel achter dat er meer nodig was. “Aanvankelijk waren we naïef”, stelt Van Oijen. “We dachten: ‘Als we goede dingen doen komt het succes vanzelf.’ Dat klopt ook wel, maar het succes bleef wel beperkt tot die klanten die ons kenden. Zo zaten op een gegeven moment nagenoeg al onze mensen bij twee klanten. Dat maakt je kwetsbaar als bedrijf. We realiseerden ons dat we de wereld moesten laten zien wat we kunnen.”

Vintura nam een marketeer aan, ging publiceren en ontwikkelde visies. “We zijn buiten lawaai gaan maken”, zoals van Oijen het samenvat. “Dat heeft nog meer effect gehad dan we dachten. Onze klantbasis verbreedde enorm.”

“Wij zijn geslaagd als onze mensen hier rijker weggaan dan ze binnenkwamen – en dan bedoel ik rijker als mens.”

Die groeispurt leidde tot de volgende stap in de ontwikkeling van Vintura, een stap waar het bureau nog middenin zit. “We kwamen tot het besef dat we moesten internationaliseren”, vertelt Klop. “Veel grote klanten op het gebied van life sciences zitten in Zwitserland, België en de UK. Die kun je niet optimaal bedienen vanuit Nederland. Daarnaast is de zorgmarkt uniek in hoe verschillend deze is georganiseerd per land. Je moet echt lokaal aanwezig zijn om die lokale systemen te begrijpen en te bedienen.”

Dus ging Vintura de grens over. Dit jaar werd een kantoor geopend in de UK, nadat eind vorig jaar al een joint venture werd aangegaan met PharmaLex, een multinationale zakelijke dienstverlener voor de life sciences-sector. “Zij hebben al een ‘global presence’ dus dat helpt ons om versneld die internationaliseringslag te maken”, legt Klop uit.

Zo groeide Vintura de afgelopen 20 jaar uit tot een gerenommeerde partij binnen de zorg en life sciences. Het bureau ontwikkelt en implementeert strategieën op alle niveaus binnen klantorganisaties – van een nieuw product of nieuwe dienst tot een complete bedrijfsstrategie of nieuw organisatiemodel.

Voorbij corona

Momenteel gaat veel aandacht rond de zorg echter uit naar één enkel thema, hoe kan het ook anders: Covid-19. Ook Vintura draagt zijn steentje bij aan het bezweren van de crisis. Zo hielp het bureau in de beginperiode van de crisis bij het opzetten van het Landelijke Coördinatiecentrum voor medische hulp- en beschermingsmiddelen.

Uiteraard onderkennen Klop en Van Oijen de ernst van de coronacrisis, maar tegelijk benadrukken ze dat de structurele problemen in de zorg niet moeten worden vergeten. In een snel vergrijzende wereld blijft de zorgvraag snel oplopen, terwijl er steeds minder personeel is om die zorg te verlenen.

Interessant genoeg kan de coronacrisis juist een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van dat probleem. Van Oijen: “Er is een enorme slag gemaakt in de digitalisering van de zorg, waarmee ook flinke stappen zijn gezet op het gebied van zorg op afstand. Daar waar we al jaren tegenaan zaten te hikken is nu ineens versneld doorgevoerd. We helpen ziekenhuizen nu ook om dat te bestendigen, want je ziet dat velen alweer snel in oude patronen vervallen en dat is doodzonde.”

Waardegedreven zorg

Digitalisering alleen is echter bij lange na niet voldoende. Om te zorgen dat in de toekomst voldoende hoogwaardige zorg kan worden geleverd, moet het zorgsysteem flink op de schop. Het zogeheten Value-Based Healthcare wordt hierbij gezien als mogelijke oplossingsrichting. In deze benadering worden bijvoorbeeld zorgleveranciers en farmaceuten niet betaald voor hun productie, maar voor de waarde die ze leveren.

“We hebben met z’n allen een structureel probleem in de zorg en dat lossen we alleen op als de verschillende partijen stoppen met de vinger naar elkaar te wijzen.”

“Je betaalt alleen voor patiënten die positief reageren op hun behandeling”, legt Klop uit. “Dat betekent dat je patiëntuitkomsten moet gaan meten, parameters zoals kwaliteit van leven. Daarvoor moet je informatienetwerken opbouwen met farmaceuten, ziekenhuizen en artsen. Wij helpen daarbij als een onafhankelijke intermediair.”

“Ook bij het leveren van het behandeltraject moet je al voorbij de muren van de eigen organisatie kijken”, vult Van Oijen aan. “Je moet met de farmacie en de ziekenhuizen integrale, transmurale zorgpaden inregelen. Zo kun je betere resultaten tegen lagere kosten realiseren.”

Moed en leiderschap

Dat klinkt heel mooi, maar de betere samenwerking die dat vereist is nou net de uitdaging die meer dan vijftien jaar geleden al bovenaan Vintura’s agenda stond, toen het bureau besloot zich volledig op de zorg en life sciences te storten. Eén ding is inmiddels dus wel duidelijk: het is heel lastig om iedereen direct mee te krijgen.

“Als je de zorg gaat transformeren zullen er op de korte termijn verliezers zijn”, legt Van Oijen uit. “Op de lange termijn zijn er alleen maar winnaars, maar daarvoor zal iedereen eerst water bij de wijn moeten doen. En dat vraagt moed en leiderschap. Ondertussen wordt de nood steeds hoger, hopelijk gaat dat zorgen voor momentum.”

“Den Haag vraagt zorgverzekeraars om hierin meer een regierol te pakken”, vertelt Klop. “Maar die vinden dat spannend. Wij helpen verzekeraars hier ook bij. Iemand moet tegen bestaande heilige huisjes duwen. Dan moet je durven uitleggen waarom een zorgafdeling die structureel te weinig kwaliteit levert uiteindelijk dichtgaat. In eerste instantie staan mensen dan op hun achterste benen, maar als je uitlegt dat daar de complicaties factoren hoger liggen dan in de rest van Nederland, dan zou daar toch meer begrip voor moeten zijn. Daarbij trekken wij graag de stoute schoenen aan.”

Verbinding

Deze voortrekkersrol neemt Vintura met liefde op zich, en het is een rol die het bureau als gegoten zit. De waarden die kunnen bijdragen aan de benodigde transformatie van de zorgsector zijn namelijk precies die waarden waar Vintura op is gebouwd: het zoeken van verbinding en het creëren van waarde.

Klop: “Wij zeggen altijd: we hebben met z’n allen een structureel probleem in de zorg en dat lossen we alleen op als de verschillende partijen stoppen met de vinger naar elkaar te wijzen. Als we naar elkaar luisteren en naar elkaar toebewegen – praten met elkaar in plaats van over elkaar. Het komt precies terug in onze missiestatement: ‘creating meaningful impact in healthcare and life sciences together’. Dat ‘together’ lijkt maar een los woordje, maar is essentieel. We kunnen het alleen samen.”