Wat maakt een werkomgeving effectief en gezond?

06 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Wat maakt een werkomgeving effectief en gezond? Bart van Roekel van adviesbureau YNNO deelt zijn visie. 

Een gezonde werkomgeving ondersteunt en stimuleert gezond gedrag door gezonde keuzes makkelijk te maken, vertelt Bart van Roekel, die sinds 2017 actief is voor YNNO, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in nieuwe manieren van werken: “Een gezonde werkomgeving beïnvloedt zowel de fysieke, mentale als ook de sociale gezondheid. En daarnaast zorgt zo’n werkomgeving ervoor dat iemand fit is, niet alleen tijdens zijn werk, maar ook als hij thuiskomt.” 

Een gezonde werkomgeving kent drie ambitieniveaus, legt Van Roekel uit. “Allereerst is daar het niveau van de voorzieningen. Dit betreft de fysieke voorzieningen en faciliteiten in de werkomgeving, die zich vooral richten op automatisch gedrag om gezonde keuzes zo makkelijk mogelijk maken.” 

Een gezonde werkomgeving gaat verder dan alleen het aanbieden van gratis fruit, aldus Van Roekel. “De integraliteit van verschillende fysieke onderdelen is belangrijk. Daarnaast is bekend dat zachtere aspecten zoals leuk contact met collega’s veel bepalender zijn voor het ervaren van een gezonde werkomgeving. Neem bijvoorbeeld de cultuur rondom pauzes en energie: is het geaccepteerd om tijdens de werkdag micropauzes te pakken? De cultuur is niet altijd zichtbaar, maar superbelangrijk en je voelt het wel.”Wat maakt een werkomgeving effectief en gezond?Het tweede ambitieniveau draait om de organisatie-inrichting. “Op dit niveau is gezondheid een vast onderdeel geworden van de bedrijfsdoelen. Interventies op dit niveau raken bewust gedrag en vragen dus per definitie om training voor het actief aanleren van nieuw gedrag en omvatten thema’s als cultuur en leiderschap.” 

“De internalisering van welzijn bij de medewerkers zelf is het derde niveau”, vervolgt Van Roekel. “Op dit hoogste niveau is de medewerker zélf de aanjager van welzijn in de werkomgeving en wordt de organisatie door de medewerker gestimuleerd om te blijven innoveren. Op dit niveau is gezond gedrag onderdeel van het hele dagelijkse doen en laten van medewerkers.”

De medewerker is hierbij zelf ook medeverantwoordelijk voor een gezonde manier van werken, benadrukt Van Roekel: “Een andere uitdaging is dat organisaties vaak niet weten hoe ze moeten beginnen. Er wordt met losse flodders geschoten zonder dat er een visie of programma aan ten grondslag ligt. Daardoor wordt duurzame implementatie lastig en blijft het initiatief vaak steken.” 

Vijf tips

Volgens de YNNO-adviseur zijn er vijf handvatten om een goede en gezonde werkomgeving te creëren. “Ten eerste is het van belangrijk dat iedereen binnen een bedrijf meedenkt en meewerkt aan het realiseren van een nieuwe werkomgeving. In lijn hiermee – en dat is direct de tweede tip – is het verstandig om bij een transformatie van de werkomgeving een projectgroep te starten om op die manier verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen.”  

Ten derde, zo geeft Van Roekel aan, doen organisaties bij het creëren van een goede en gezonde werkomgeving er goed aan om een strak transformatieprogramma voor de medewerkers en het bedrijf zelf op te stellen. “Verder is het ook van belang om alle medewerkers hierin actief te betrekken.” Tot slot, wordt een werkomgeving extra goed en gezond als bijpassend gedrag vanuit de organisatie gestimuleerd wordt. Maar, “maak dat soort gedrag niet verplicht”, besluit Van Roekel.