RWS positief over circulair renoveren van vangrails

21 juli 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In 2030 wil Rijkswaterstaat volledig circulair werken. Een grote opgave voor de overheidsdienst, aangezien dat invloed heeft op al zijn activiteiten, zoals onder andere de bouw en het onderhoud van (water)wegen, bruggen, sluizen en overige infrastructuur.

Circulair werken betekent dat alle bouw- en renovatiewerkzaamheden doorgevoerd dienen te worden, zonder dat nog ‘afval’ geproduceerd wordt. Het beslaat bovendien de algehele bedrijfsvoering, dus ook de kantoorinrichting, bedrijfskleding en ICT-apparatuur. “We werken aan hoogwaardig hergebruik, waarbij afval steeds weer een volwaardige grondstof wordt. Zo ontstaat een gesloten materiaalstroom, zonder enige vorm van afval”, valt te lezen op de site van RWS.

Circulaire vangrails

Een van de gebieden waar grote kansen liggen voor circulair werken is in de renovatie van geleiderails (vangrails). RWS schakelde organisatieadviesbureaus TwynstraGudde en LBPSight in om een verkenning te doen naar de haalbaarheid hiervan, en uit het onderzoek blijkt dat het renoveren en opnieuw gebruiken van vangrails niet alleen haalbaar is, maar het ook een aanzienlijke winst voor het milieu oplevert, met een besparing op de milieukosten tot wel 70%. 

Dit beeld wordt breed gedragen in de sector, zegt Henk Senhorst van Rijkswaterstaat. Dat komt doordat RWS en de onderzoekers hebben gekozen voor een integrale benadering van de verkenning, waarbij ook brancheorganisatie Bouwend Nederland is betrokken, evenals aannemers zoals BAM en Heijmans, en leveranciers van geleiderails en verzinkerijen. “Hierdoor werden alle belangen afgewogen en kon iedereen vanuit zijn eigen expertise bijdragen.” RWS heeft plannen om vangrails circulair te renoveren“We hebben intensieve discussies gehad om alle aspecten van renovatie tegen het licht te houden”, vertelt Senhorst. “Zo hebben we samen kunnen vaststellen dat het technisch en economisch haalbaar is. Ook voldoen gerenoveerde vangrails aan de strenge veiligheidseisen die gelden voor geleiderails.”

In de praktijk komt dit erop neer dat gebruikte geleiderails worden gedemonteerd, schoongemaakt, ontzinkt en opnieuw verzinkt. Daarna krijgen ze een volgend leven in het zelfde domein, door opnieuw langs de weg te worden geplaatst. Momenteel worden vangrails vooral weggegooid. Bijkomend voordeel van de aanpak voor RWS is dat renovatie goedkoper is dan de rails opnieuw te produceren. 

Voortbouwend op de resultaten uit de verkenning is de werkgroep ondertussen begonnen met de volgende fase van het proces: de validatiefase. Doel is om samen met de ketenpartijen kennis en ervaring op te doen met technische en organisatorische kanten van de renovatieketen, en om te demonstreren dat het concreet kan werken.

Volgens een schatting van RWS staat zo’n 8.000 kilometer geleiderail langs ‘s lands rijkswegen. Hoeveel vangrails langs de autowegen staan is niet bekend.