Morgens helpt Vitalys bij opschaling van nieuw behandeltraject

15 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Morgens heeft Vitalys geholpen bij het opschalen van een nieuw behandeltraject voor maagverkleinende operaties. Waar de screening en het voor- en natraject van de behandeling eerder werden verzorgd door een externe organisatie, voert Vitalys het gehele traject nu in eigen beheer uit, zodat het beter de regie behoudt én de doorlooptijden korter zijn.

Overgewicht vormt de laatste decennia een steeds groter probleem in Nederland. Waar in 1990 één op de drie volwassenen (33%) kampte met overgewicht, was dat vorig jaar al nét iets meer dan de helft (50,1%). Bij ernstig overgewicht wordt ook wel gesproken van obesitas. Vorig jaar had 14,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederlanders die vechten tegen obesitas worden al jarenlang geholpen door Vitalys, met 1.325 patiënten per jaar Nederlands grootste kliniek in voor bariatrische – oftewel maagverkleinende – chirurgie.

Sinds 1 januari biedt Vitalys zijn patiënten een geheel nieuw behandeltraject aan, dat helemaal onder eigen beheer wordt aangeboden. Daarbij werkt Vitalys op het gebied van nazorg samen met HSK Groep, een landelijke organisatie voor psychische zorg, en Care for Obesitas, een diëtistenorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (fors) overgewicht.
Morgens helpt Vitalys bij opschaling van nieuw behandeltrajectIn 2018 werkten de drie organisaties al samen aan een pilot met 100 patiënten. Op basis daarvan werd besloten de samenwerking voort te zetten en op te schalen. Morgens werd gevraagd om leiding te geven aan dit project. Doel was om het eigen voor- en natraject op 1 januari dit jaar volledig operationeel en opgeschaald te hebben voor alle nieuwe patiënten. Dat houdt in dat het nieuwe behandeltraject rondom de operatie – bestaande uit meer dan 25 (groeps)afspraken over een periode van 5 jaar – zou worden aangeboden aan 1.000 patiënten per jaar.

Medisch, diëtetiek, psychologie

Naast deze flinke opschaling, was het project ook gericht op het verbeteren van de samenwerking rond de driehoek ‘medisch, diëtetiek, psychologie’ tussen de drie organisaties. Daarbij werd ingezet op effectieve samenwerking, eenduidige structuur en efficiënte planning. Binnen deze drie doelen werd onder meer gewerkt aan een integrale planning, verdeling van operationele en financiële verantwoordelijkheden en duidelijke werk- en planningsafspraken. Ook werd aandacht besteed aan de verwerking van de planning in het elektronisch patiëntensysteem en de duidelijke cultuurverschillen tussen de samenwerkingspartners.

Gedurende het project heeft Morgens lean-elementen toegepast om alle betrokkenen helderheid te verschaffen ten aanzien van het behandeltraject en de bijbehorende werk- en planningsafspraken. Daarnaast kan op deze manier worden gewerkt aan (continue) verbetering.

“Iedereen zit er weer positief in. Dit is onder andere bereikt door de managers beter te laten samenwerken.”

Een actieve stuurgroep met directeuren en artsen uit de drie organisaties werd samengesteld om het strategische belang te bewaken. Onder leiding van projectleider Bibianne Geerts van Morgens werd door een projectgroep, bestaande uit managers en teamleiders, gewerkt aan de opgestelde doelen.

De kracht van samenwerking

Zo werd in een half jaar toegewerkt naar een standaard manier van werken, die bovendien helder is vastgelegd. Het multidisciplinaire team heeft een flinke uitbreiding gekregen om de stroom nieuwe patiënten in het eigen traject te kunnen behandelen. Inmiddels is het werk overgedragen aan het nieuwe hoofd van de afdeling, die nu de beschikking heeft over een jaarplanning, weekroosters, een opschaalplan en volledig vernieuwde communicatie over het traject en de planning richting patiënten.

De samenwerkende organisaties kijken tevreden terug op het project. “De betrokkenheid van HSK was na de start van de pilot weggezakt. Nu zit iedereen er weer positief in. Dit is onder andere bereikt door de managers beter te laten samenwerken en het bieden van meer structuur”, vertelt Leon de Jong, de algemeen directeur van HSK Groep.

“Het team is enthousiast en heeft vertrouwen om het behandeltraject aan alle nieuwe patiënten aan te bieden”, voegt Bibianne Geerts toe. “Het mooie aan dit project is dat de kracht van samenwerking heel duidelijk zichtbaar wordt. Dit unieke behandeltraject levert daardoor enorm veel op voor de patiënten!”