Chinese supply chains komen na corona weer op gang

15 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Terwijl de rest van de wereld nog grotendeels stilligt, begint de Chinese economie alweer op te krabbelen. De supply chains komen langzaam weer op gang, zo meldt Buck Consultants International. Dat is ook goed nieuws voor Nederland: niet alleen is een aanzienlijk deel van de spullen die hierin de schappen liggen (of direct worden thuisbezorgd) afkomstig uit China, maar ook veel van de Chinese export naar andere landen verloopt via Nederland.

In 2018 kwam voor €113 miljard aan goederen uit China ons land binnen, oftewel 15% van de waarde van alle inkomende goederen in dat jaar. Zo blijkt uit cijfers die het CBS vorige maand naar buiten bracht. Driekwart van al deze goederen verlaat Nederland weer, goed voor een vijfde van alle goederen die ons land weer uitgaan voor doorvoer en wederuitvoer naar andere landen.

Het past in het bekende beeld van China als de productiehal van de wereld. Zo becijferde Statista dat China in 2018 met kop en schouders het grootste aandeel van de wereldwijde productie voor zijn rekening neemt: 28,4%. Nummer 2 – de VS – komt niet verder dan 16,6%.

Deze cijfers laten zien dat het weer op gang komen van de Chinese supply chains niet alleen goed nieuws is voor China zelf, maar ook voor de rest van de wereld. Wereldwijd zuchten de economieën nog volop onder het juk van corona(maatregelen), dus elk licht dat op groen springt is van harte welkom. Bovendien biedt het weer op stoom komen van de Chinese economie wat hoop dat ook in de rest van de wereld voorzichtig kan worden uitgekeken naar een (gedeeltelijke) normalisering van de situatie.

Chinese supply chains komen na corona weer op gang

Buck Consultants International deed eind maart een rondgang langs bijna 200 Chinese productiebedrijven, (e-)retailers en logistieke dienstverleners, en concludeert dat twee derde alweer draait op minimaal 80% van zijn capaciteit. Bijna 60% geeft aan dat hun logistieke ketens upstream – de levering van componenten en deelproducten – alweer normaal zijn geworden; hetzelfde geldt voor 47% van de logistieke dienstverleners.

Uiteraard is de situatie nog wel verre van normaal, vertelt Jeff Wang, directeur van het Shanghai-kantoor van Buck Consultants International: “Het is duidelijk dat Chinese bedrijven nog steeds aan het herstellen zijn van de lockdowns en onderbroken logistieke ketens. Maar meer dan driekwart hoopt binnen acht weken hun logistieke ketens weer volledig normaal te laten draaien en dat is een bemoedigende verwachting.”

Meer veerkracht nodig

Het volledig normaal van ná de crisis is idealiter echter niet precies hetzelfde als het normaal van vóór de crisis. Veruit de meeste Chinese bedrijven zien in de crisis een aanleiding om hun supply chain grondig te reorganiseren. “83% van de bedrijven is ervan overtuigd dat hun logistieke ketens meer veerkracht nodig hebben”, zegt Patrick Haex, managing partner bij Buck Consultants International en Global Head of Supply Chain Solutions. “Dat is ook wat onze klanten op dit moment van ons vragen. Het vraagt om een alomvattende aanpak, het momentum om te implementeren is nú.”

Hierbij willen bedrijven vooral inzetten op een verbetering van digitale supply chain-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van digital twins van de fysieke logistieke ketens om de zichtbaarheid in de hele keten te vergroten. Ook het versterken van de samenwerking tussen alle schakels in de keten, het aanpassen van de supply chain-strategie, het verbeteren van het voorraadmanagement en het optimaliseren van de structuur van de logistieke dienstverlening staan hoog op de agenda.

“Het bouwen van robuuste end-to-end logistieke ketens is een multidimensionale taak”, licht Haex toe. “Het omvat datagedreven control towers om zending-, order- en afleveringsdata te monitoren, zodat proactief kan worden ingegrepen. Maar ook het spreiden van leveringen van componenten over meerdere leveranciers – waarbij kwaliteit en leveringszekerheid centraal staan – is belangrijk. Aangezien meer dan 90% van de bedrijven de risico’s in hun logistieke ketens willen verminderen, ligt er een enorme taak voor ons om de robuustheid van de supply chains van vandaag en morgen te verbeteren.”