Coronavirus: Businesstips voor retailers en winkeliers

07 april 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De retailsector wordt hard geraakt door het coronavirus. Terwijl de meeste winkels – onder bepaalde maatregelen – wel open mogen blijven van de overheid, zijn de verkoopcijfers de afgelopen weken aanzienlijk gedaald. De vraag is dan ook hoe retailers het beste kunnen omgaan met de coronacrisis. Experts van Bain & Company delen zeven tips.

1: Geef uw bedrijfshulpverlening(BHV)-team meer mogelijkheden

De experts van Bain & Company stellen dat het belangrijk is voor een organisatie om een klein BHV-team op te zetten dat in nauw contact staat met de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer en de Chief Risk Officer van een bedrijf: “Geef het team de bevoegdheid om het management van een bedrijf op basis van snelle risicobeoordelingen aanbevelingen te doen op het gebied van aanbod, voorraad, personeel, online- en offline-activiteiten en klanten.”

Daarnaast is het van belang om dagelijkse verantwoordelijkheden voor het BHV-team vast te stellen: “Denk hierbij aan het managen van interne communicatie, aan het volgen van de interne ontwikkelingen, deze beoordelen en waar nodig ingrijpen en aan het bijhouden van en rapporteren over de interne key performance indicators. Richt daarnaast, indien noodzakelijk, per land, regio of afdeling ‘lokale’ BHV-teams op. Geef eveneens minimaal één teamlid de fulltime-taak om relevant nieuws over het virus en over de acties van andere retailers bij te houden.”

2: Bescherm boven alles uw medewerkers en klanten

Retailers hebben de kernverplichting om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en klanten te beschermen, aldus Bain: “Gezien het menselijke contact dat inherent is binnen een groot deel van de retailsector, moeten winkeliers dringend actie ondernemen om het risico op besmetting te verminderen: niet alleen winkels, maar ook distributiecentra en kantoren moeten waar nodig worden aangepast om besmetting te voorkomen.”

3: Pas uw offline- en online-activiteiten aan

Zoals gezegd, zullen veel fysieke winkels moeten worden aangepast om besmettingen te voorkomen. “Denk hierbij aan het toelaten van minder klanten en aan het aanbrengen van vloermarkeringen, zodat de verplichte anderhalve meter afstand tussen mensen in uw winkels gewaarborgd blijft. Maar denk ook aan openingstijdverkorting op doorgaans rustigere dagen (zoals maandag en dinsdag), waardoor u uw klanten nog steeds offline kunt blijven bedienen, maar waarmee u eveneens uw kosten verminderd.” 

Business tips voor retailers en winkeliers

Veel retailers kunnen de dalende verkoopcijfers via het onlinekanaal gedeeltelijk compenseren. “Ze kunnen bijvoorbeeld hun bestaande online aanbod opschalen door bepaalde producten die normaal alleen in een fysieke winkel te koop zijn ook online aan te bieden”, licht Bain toe. “Omdat meerdere retailers hiervoor zullen kiezen, zijn externe partnerschappen een effectieve manier om online leveringen te versnellen. Daarbij moeten de online-marketinguitgaven worden afgestemd op de huidige crisissituatie.”

4: Pas uw aanbod en logistiek aan op de situatie

Het in stand houden van het aanbod is momenteel het grootste probleem voor retailers, laat Bain weten: “Problemen op dit vlak zullen variëren per productcategorie. Niettemin zullen inkoopteams hun focus moeten verleggen, waardoor het waarborgen van de continuïteit van de levering van producten als belangrijkste factor zal gaan gelden. Voor bepaalde producten kan dit betekenen dat compromissen die normaal gesproken onaanvaardbaar zijn, zoals soepelere betalingsvoorwaarden, aanvaard zullen moeten worden.”

“Denk bij aanpassingen van uw logistieke processen en van uw distributiecentra onder andere aan het aanhoudend ontsmetten van vrachtwagens, bestelwagens, maar ook aan het aanscherpen van hygiëneprotocollen die uw medewerkers dienen te volgen. Een dreigend tekort aan arbeidskrachten vereist zorgvuldige back-upplannen, die de continuïteit van uw dienstverlening en productlevering zullen blijven waarborgen.”

5: Probeer geld te besparen

COVID-19 heeft een grote impact op de financiële situatie van veel retailers. “Binnen organisaties moeten professionals zich de komende tijd dus meer gaan focussen op de cashflow. Hiertoe is het mogelijk om een klein team op te richten dat zich de komende weken uitsluitend bezighoudt met het analyseren van de cashflow-ontwikkeling en aan de hand daarvan scenario’s ontwerpt die het bedrijf zou kunnen volgen. Andere effectieve tactieken zijn onder meer het dagelijks bijwerken van de informatie over de kaspositie en de vooruitzichten daarvan”, zegt Bain.

“Leidinggevenden in de detailhandel weten dat ze het zich niet kunnen veroorloven hun bredere bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen tijdens de coronacrisis.”

6: Communiceer en werk samen

Vanwege de cruciale rol van de detailhandel in het ondersteunen van de samenleving ten tijde van crises zoals de uitbraak van COVID-19, moeten leidinggevenden uit de retailsector goed in contact staan met elkaar en met de autoriteiten die invloed hebben op de markten waarin zij opereren: “Alleen op die manier kan de continuïteit van de cruciale rol van de detailhandel in een land gewaarborgd worden, waardoor er geen paniek ontstaat.”

Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden al hun medewerkers – van senior tot junior – via de interne communicatie op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen, omdat anders geruchten de dienst gaan uitmaken, wat niet wenselijk is voor een organisatie. “Deze aanpak, die medewerkers gerust moet stellen en hun veiligheid moet bevorderen, geldt tevens voor klanten: ook zij moeten aanhoudend worden voorzien van de juiste informatie. Daarnaast willen zowel klanten als medewerkers ook dat er naar ze geluisterd wordt. Richt hier een apart team voor op.”

7: Herstel- en toekomstplanning

Tijdens een crisis is het voor een organisatie moeilijk om alle dagelijkse problemen het hoofd te bieden, waardoor het nog veel moeilijker is om de focus op de middellange en lange termijn te behouden. “Leidinggevenden in de detailhandel weten dat ze het zich niet kunnen veroorloven hun bredere bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen tijdens de coronacrisis. Ze moeten zich daarom ook bezighouden met herstel en de toekomst.”

Naast dat leidinggevenden de plannen voor 2020 moeten vernieuwen, zullen ze ook hun drie- en vijfjarenplannen moeten herzien. “Zo zullen ze de komende tijd onder meer moeten gaan bekijken hoeveel marktaandeel ze hebben gewonnen of verloren door de crisis. Aan de hand daarvan kunnen ze leren welke bedrijfsonderdelen voor verbetering vatbaar zijn, op basis waarvan een investerings- en herstelstrategie kan worden opgesteld. Op die manier kunnen retailers de komende maanden werken aan een succesvolle toekomst van hun bedrijf”, besluiten de experts van Bain & Company.