Mark Rutte en Wim Kok de beste premiers allertijden

20 maart 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Mark Rutte wordt beschouwd als de beste naoorlogse minister-president van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Rutte laat hiermee oudgedienden Wim Kok en Ruud Lubbers achter zich, die respectievelijk de tweede en de derde positie bezetten.

Voor hun onderzoek vroegen de experts van I&O Research meer dan 2.000 landengenoten wie zij de beste Nederlandse naoorlogse minister-president vinden. Mark Rutte werd door bijna alle generaties het vaakst genoemd als beste premier van ons land sinds 1945. 

Rutte is met name populair onder jongeren: maar liefst 59% van de respondenten tot en met 24 jaar oud vindt hem de beste minister-president. Onder Nederlanders tussen de 25 en de 65 jaar oud deelt Rutte de eerste plek met Wim Kok. Alleen onder de vijfenzestigplussers staat Rutte niet bovenaan; volgens hen is Ruud Lubbers beter.

1: Wie is Mark Rutte?

Mark Rutte (1967) werd geboren in Den Haag als zoon van een vertegenwoordiger van een handelsonderneming in Nederlands-Indië (vader) en een secretaresse (moeder). Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma overwoog Rutte naar het conservatorium te gaan, maar uiteindelijk besloot hij geschiedenis te gaan studeren aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1992 zijn doctorandustitel behaalde. Tijdens zijn studententijd was Rutte drie jaar lang landelijk voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD.

Mark Rutte, Wim Kok en Ruud Lubbers

Na zijn afstuderen werkte Rutte tien jaar voor Unilever. Tegelijkertijd – tussen 1993 en 1997 – was hij lid van het hoofdbestuur van de VVD. In 2002 kreeg zijn politieke carrière een flinke impuls: hij werd benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende I en behield die post in het daaropvolgende kabinet. Hierna was hij enkele jaren actief als Tweede Kamerlid. In 2006 besloot hij zich beschikbaar te stellen als de nieuwe lijsttrekker. Hij versloeg tegenkandidaat Rita Verdonk en werd de nieuwe leider van de VVD. 

In 2010 schreef Rutte de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend op zijn naam. Enige tijd later werd het beruchte kabinet-Rutte I gevormd door de VVD en het CDA, met gedoogsteun van de PVV. Zo’n anderhalf jaar later viel dit kabinet, waarna verkiezingen volgde, die Rutte opnieuw won. Het kabinet dat daaruit volgde – gevormd door de VVD en de PvdA – zat wel zijn rit uit. Momenteel is Rutte minister-president van zijn derde kabinet, dat sinds oktober 2017 bestaat uit de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU.

2: Wie was Wim Kok?

Willem (Wim) Kok (1938-2018) werd geboren te Bergambacht in Zuid-Holland. Hij rondde de hbs in Gouda af en studeerde vervolgens aan Nyenrode bedrijfskunde, waarna hij van 1959 tot 1961 werkzaam was als commercieel medewerker op handelskantoor Sembodja Malaja in Amsterdam. Kok begon zijn publieke loopbaan in 1961 als vakbondsman bij de Bouwbond NVV, waarbij hij regelmatig namens die bond op de televisie verscheen, wat hem direct veel populariteit opleverde.

In de daaropvolgende jaren vervulde Kok tal functies binnen verschillende vakbonden. In 1976 werd hij voorzitter van FNV, de grootste vakbond van Nederland. Tien jaar later werd Kok namens de PvdA gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Toen Joop den Uyl in dat jaar het fractievoorzitterschap neerlegde, volgde Kok hem op. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1989, die werden gewonnen door het CDA, werd hij benoemd tot minister van Financiën in het kabinet-Lubbers III, een rol die hij tot 1994 vervulde. 

Tussen 1994 en 2002 was Kok premier van twee kabinetten, die als ‘paars’ worden gekarakteriseerd, waarmee wordt bedoeld dat ze slechts bestaan uit liberale en sociaaldemocratische partijen. Bij Kok I en Kok II ging het om de coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD. Slechts 29 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 verscheen een vernietigend rapport over de rol van Nederland in Srebrenica. Naar aanleiding hiervan viel het kabinet op 16 april 2002, waarna Kok de politiek verliet. In 2003 werd hij benoemd tot minister van staat, een eretitel die slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend.

3: Wie was Ruud Lubbers?

Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers (1939-2018) werd geboren in Rotterdam, en is met drie kabinetten op zijn naam – die hij als ‘primus inter pares’ van de ministerraad maar liefst 4307 dagen (bijna twaalf jaar) voorzat – tot op heden de langst zittende minister-president van ons land. Lubbers studeerde tussen 1957 en 1962 economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en rondde deze opleiding cum laude af, waarna hij in 1963 de leiding kreeg over het familiebedrijf ‘Hollandia’, omdat zijn vader plots was overleden.

Vanaf 1965 begon hij een reeks maatschappelijke functies te vervullen. Hij werkte in die jaren vanuit de KVP – die in 1980 samen met de CHU en ARP fuseerde tot het CDA – aan de vernieuwing van de samenleving en behoorde tot de zogenaamde ‘christen-radicalen’, een progressieve stroming ter linkerzijde van het politieke centrum. Als 34-jarige werd Lubbers in 1973 benoemd tot minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl en kreeg hij meteen de wereldwijde oliecrisis op zijn bord. Daarmee werd hij bekend als de minister achter de autoloze zondag. Tussen 1977 en 1982, gedurende het kabinet-Van Agt I, moest Lubbers het doen met het Tweede Kamerlidmaatschap.

In 1982 werd Lubbers verkozen tot lijsttrekker van het CDA. Hij won de verkiezingen dat jaar met afstand, waarna met de VVD kabinet-Lubbers I werd gevormd, dat in het teken stond van miljardenbezuinigingen. Toch rekende de bevolking hem hier niet op af, in tegendeel: tijdens de verkiezingen van 1986 veroverde Lubbers maar liefst 54 zetels. Opnieuw werd met de VVD een kabinet gevormd, dat echter in 1989 viel, waarna Lubbers zich wederom verkiesbaar stelde, de verkiezingen won en een kabinet smeedde met Wim Kok: Lubbers III. In 1994 verliet hij de Haagse politiek. Een jaar later werd hij benoemd tot minister van staat.

Lijst naoorlogse Nederlandse minister-presidenten (chronologische volgorde)

 • Willem Schermerhorn (1894-1977) – PvdA
 • Louis Beel (1902-1977) – KVP
 • Willem Drees (1886-1988) – PvdA
 • Jan de Quay (1901-1985) – KVP
 • Victor Marijnen (1917-1975) – KVP
 • Jo Cals (1914-1971) – KVP
 • Jelle Zijlstra (1918-2001) – ARP
 • Piet de Jong (1915-2016) – KVP
 • Barend Biesheuvel (1920-2001) – ARP
 • Joop den Uyl (1919-1987) – PvdA
 • Dries van Agt (1931) – CDA
 • Ruud Lubbers (1939-2018) – CDA
 • Wim Kok (1938-2018) – PvdA
 • Jan Peter Balkende (1956) – CDA
 • Mark Rutte (1967) – VVD