First Consulting helpt klanten bij ontwikkeling van effectieve teams

21 februari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting wordt regelmatig door opdrachtgevers gevraagd om effectieve teams te ontwikkelen met als doel de performance op de werkvloer te verbeteren. Experts van het bureau over de succesvolle aanpak en hoe die bijdraagt aan effectievere teams.

Van een groep individuen naar een team: teamvorming

Teamvorming omvat het uitvoeren van gerichte interventies voor het ontwikkelen van groepen tot teams met als doel het vergroten van onderlinge effectiviteit en het verbeteren van teamprestaties. Voorbeelden die de relevantie van teamvorming aantonen zijn een reorganisatie, samensmelting van verschillende afdelingen of de komst van nieuwe teamleden of leidinggevenden.

First Consulting is ervan overtuigd dat er gedurende het vormen van een nieuw team bewust aandacht besteed dient te worden aan de manier waarop een groep individuen zich ontwikkelt tot een team. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat teamprestaties achterblijven. Het combineren van middelen en competenties stelt effectieve teams immers in staat datgene te bereiken wat individuen alleen niet kunnen. 

Een focus op – en daarmee tijd en aandacht besteden aan – het vormen van effectieve teams stimuleert tevens het ontstaan van een peer learning-klimaat waarin teamleden worden uitgedaagd en in staat worden gesteld om hun kennis en vaardigheden continu te verbeteren. 

Teamvorming in 3 fasen op een no-nonsense manier

De aanpak van First Consulting is gebaseerd op bekende theorieën over teamontwikkeling, zoals de theorieën van Bruce Tuckman en Baruch Levine. First Consulting brengt deze theorieën op een no-nonsense manier in de praktijk door drie fasen te onderscheiden in de ontwikkeling van een groep individuen tot een team: start, storm en samen. 

Teamvorming in 3 fasen op een no-nonsense manier

Van (1) het kennismaken van teamleden met elkaar en het vaststellen van de gezamenlijke doelstellingen (start), naar (2) het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen, het kunnen oplossen van mogelijke obstakels en het vormen van teamnormen en -waarden (storm), tot (3) het vormen van een goedlopend team dat is klaargestoomd voor continue verbetering (samen).

Elke fase heeft zijn eigen patronen en vergt een ander type leiderschap en begeleiding. First Consulting helpt leidinggevenden en hun teams met het samenstellen van een programma met praktische interventies en de begeleiding hiervan. First levert altijd maatwerk op de specifieke situatie van de klant en bepaalt in co-creatie met de leidinggevende welke individuele en gezamenlijke interventies passend zijn. Hierbij houdt de leidinggevende altijd zeggenschap over het ontwikkelpad van zijn of haar team.

First Consulting helpt teams in de ‘start’-fase met het kickstarten van teamvorming door middel van het organiseren van interventies. Deze interventies hebben tot doel leden van nieuwe teams kennis met elkaar te laten maken en vertrouwen op te laten bouwen. Daarnaast wordt samen een compelling story ontwikkeld, die de visie van het team omvat. Op basis van deze visie stelt het team vast wat zijn doelen zijn en hoe deze als team met elkaar te bereiken.

Het is cruciaal om gemaakte afspraken op te volgen en te borgen in de dagelijkse werkzaamheden zoals reguliere overleggen en individuele en gezamenlijke afspraken. Daarnaast werk je met deze interventies samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke taal, die helpt om elkaar beter te begrijpen.

Na de kennismaking en het bepalen van de doelstellingen komt het team in een fase waarin verschillen duidelijker worden en teamleden zich meer gaan uitspreken. Deze ‘storm’-fase wordt in het begin getypeerd door verdeeldheid. Deze verdeeldheid is op zijn beurt aanleiding voor het vormen van normen en waarden die worden geaccepteerd door het team.

Om deze normen en waarden te vormen is het essentieel dat onduidelijkheid, onenigheid en discussie constructief worden opgelost. First Consulting coacht en ondersteunt de leidinggevende met verschillende interventies om zo zijn of haar team door deze overgangsfase te begeleiden. 

Tot slot is ‘samen’ de fase waarin samen met het team wordt gekeken naar verdere verdieping en continue verbetering. De belangrijkste doelen gedurende deze fase zijn het behouden van de goede samenwerking en productiviteit en het creëren van ruimte om innovatie te stimuleren.

Effectief team als middel, verbeterde teamperformance als einddoel

Door het geven van een kickstart helpt First Consulting leidinggevenden om teamvorming op de teamagenda te zetten. De juiste begeleiding en ondersteuning aan de leidinggevenden én het adviseren van de juiste tools levert duurzame meerwaarde bij het vormen van een effectief team. Dit is echter niet het einddoel, het is een middel om het gewenste resultaat te bereiken: een verbeterde teamperformance.