UniPartners bestuurders over de plannen voor het komende jaar

19 december 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

UniPartners is ‘s lands grootste door studenten gerunde consultancy. Het bureau helpt klanten met het uitvoeren van projecten. Revo Loonen, Ruben Luijt en Thijs Kok, alle drie bestuurders bij UniPartners, vertellen hoe het bureau ervoor staat en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

“Het doel van UniPartners is natuurlijk studenten en het bedrijfsleven verbinden. Op dit moment hebben we een vestiging in elke universiteitsstad. Daarmee kunnen we elke student in Nederland de kans bieden een interessant project te doen bij mooie bedrijven. Daar zijn we erg trots op, en het geeft aan dat het goed gaat met UniPartners”, trapt Revo Loonen, voorzitter van Unipartners Nederland, het gesprek af. “We hoeven daarom ook niet te focussen op het uitbreiden van het aantal vestigingen, maar er zijn gelukkig nog genoeg uitdagingen die we kunnen oppakken. We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van internationale samenwerkingen en willen onze IT-infrastructuur dit jaar significant verbeteren.”

Loonen wijst op de intensieve samenwerking tussen UniPartners Nederland en de verschillende lokale vestigingen en op hoe de organisatie, onder leiding van het bestuur, de komende jaren vooruit wil: “Aan ons de taak om de vestigingen te ondersteunen in hun doen en laten. Het doel is om de vestigingen efficiënter te laten werken zodat zij veel studenten en bedrijven kunnen verbinden. Wat wij als UniPartners Nederland merken is dat de verschillende vestigingen ontzettend veel van elkaar kunnen leren.” 

Revo Loonen, Ruben Luijt, Marinus Grootveldt, Thijs Kok, Ayu Ritzema en Koen Eerden

Kennisdeling, efficiëntere IT, focus op projecten

Volgens de voorzitter is het stimuleren van kennisdeling binnen het UniPartners-netwerk een belangrijke pijler richting de toekomst. “Een leuke uitdaging omdat de bestuurders uit alle hoeken van het land komen, maar als dat lukt, kunnen we echt groeien als netwerk.” Daarnaast zal het komende jaar energie worden gestoken in het verbeteren van de IT-systemen binnen UniPartners. Loonen: “Als we deze efficiënter en effectiever kunnen maken, kunnen de vestigingen zich focussen op hun core business: projectmanagement. Dat is uiteindelijk ons doel en we zijn ontzettend gemotiveerd om dit jaar grote stappen te maken!”

Om succesvol te kunnen zijn in de markt voor studentenconsultancy – er zijn veel spelers actief in het landschap, waaronder de Young Advisory Group
, De Kleine Consultant, Solve Consulting, Student Consultancy Group – is het belangrijk om onderscheidend te zijn. Daarbij speelt kwaliteit een essentiële rol. Niet alleen inhoudelijke kwaliteit aan de voorkant (consultants en het werk/advies dat zij leveren in projecten), maar ook aan de achterkant (in de vorm van quality assurance en de kwaliteit van de bedrijfsvoering).

Focus op kwaliteit

Die focus op kwaliteit is zelfs zo belangrijk dat elke vestiging van UniPartners hiervoor een specifieke rol heeft ingericht. Medebestuurder Ruben Luijt, die vanuit UniPartners Nederland ook zelf de rol van kwaliteitsmanager vervult, licht toe: “Bij UniPartners is de afdeling kwaliteit erg van belang en elke vestiging heeft dan ook een eigen kwaliteitsmanager. Deze zorgen ervoor dat bij de vestiging de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat dit gedeeld wordt met de andere vestigingen. Zo is er een centrale werkmap waarin heel veel templates te vinden zijn die onze bestuurders kunnen gebruiken.”

Dat zorgt volgens Luijt niet alleen voor uniformiteit maar ook tot efficiëntie, “waardoor niet elke bestuurder het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en tijd over heeft voor andere projecten”. Ook leidt dit volgens hem tot “kwalitatief hoge contracten en dergelijke, omdat iedereen deze gebruikt en er feedback over geeft.”

In antwoord op de vraag hoe kwaliteit binnen UniPartners wordt geborgd, legt Luijt uit hoe de meeste vestigingen binnen de organisatie werken met zogenaamde halfjaarlijkse besturen. Dit houdt in dat zowel in september als in februari bestuurders beginnen en er dus altijd iemand in het bestuur zit met ten minste een half jaar ervaring: “Dit zorgt voor continuïteit en minimaal kennisverlies binnen de vestiging. Hoe zonde is het als er een mooi project ligt dat niet wordt doorgezet door de opvolgers?”

Verder legt Luijt uit hoe UniPartners hard werkt aan de kwaliteit door veel landelijke bijeenkomsten te organiseren waar kennis met elkaar gedeeld wordt: “Zo krijgen wij als landelijk bestuur veel feedback over bepaalde programma’s die we gebruiken en hoe deze verbeterd kunnen worden.” Ook heeft elke vestiging zijn eigen specialiteit en ideeën, waardoor vestigingen veel van elkaar kunnen leren. “Soms hebben we hier niet genoeg aan en schakelen we een bedrijf in om een training te verzorgen”, vult Luijt aan.
UniPartners bestuurders over de plannen voor het komende jaar

Leren van elkaar

UniPartners streeft ernaar studenten vooral van elkaar te laten leren om zo de kwaliteit van het bureau te verhogen. Verder beschikken alle vestigingen over een Raad van Advies (RvA) of een Raad van Toezicht (RvT). Luijt legt uit: “De RvA bestaat uit personen die actief zijn binnen het bedrijfsleven en de RVT bestaat uit oud-bestuurders. We hebben hier intensief contact mee en zij zijn altijd bereid om hun kennis met ons te delen over bepaalde onderwerpen. Echter stimuleren we elkaar altijd om het zoveel mogelijk zelf uit te zoeken, zodat je er het meeste van leert.”

Consultancy.nl sprak tot slot ook met Thijs Kok, die vanuit het UniPartners-bestuur formeel de rol van Acquisitiemanager invult, al is hij het niet volledig eens met deze titel: “Acquisitiemanager vind ik eigenlijk een verkeerd woord voor mijn functie. Ons doel is niet het acquireren van bedrijven, ons doel is het bouwen van langdurige relaties tussen bedrijven en universitaire studenten. We doen dit door uitdagingen binnen bedrijven aan te pakken.”

>30 jaar expertise, groot netwerk, vast tarief

Gevraagd naar wat volgens hem de unique selling points van UniPartners richting opdrachtgevers in het bedrijfsleven zijn, wijst hij op de jarenlange expertise van UniPartners in het oplossen van complexe vraagstukken voor opdrachtgevers. “Dat doet UniPartners al meer dan dertig jaar, vooral voor het mkb, maar onze expertise wordt inmiddels ook door grotere bedrijven, zoals de GGD, KvK en Berenschot, gevraagd.”

“Om het vertrouwen te verdienen van deze partijen zijn we al meer dan 30 jaar lang elke dag obsessief bezig met het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze oplossingen”, vervolgt Kok. “Dit doen we door gebruik te maken van ons grote (inter)nationale netwerk aan studenten, alumni op interessante posities in het bedrijfsleven en binnen de universiteiten van Nederland, waarmee we intensief contact hebben.”
 

Ook wijst hij op de unieke tariefstructuur die UniPartners bij opdrachtgevers hanteert, in plaats van het traditionele uurtje-factuurtje: ”Omdat bij ons de oplossing centraal staat hebben we een vaste vergoeding die aan het begin van het project wordt vastgesteld. Voor deze vergoeding is het bedrijf verzekerd dat het de gewenste oplossing krijgt.” Dit verdienmodel wordt door opdrachtgevers in elk geval zeer gewaardeerd. “Dit zorgt ervoor dat bedrijven onze projecten afgelopen jaar gemiddeld beoordeelden met een 8,08 over meer dan 180 projecten. En dat we nog elk jaar enorm groeien”, besluit Kok.

UniPartners telt ruim 300 studentconsultants, die werkzaam zijn vanuit 12 vestigingen in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Delft, Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Groningen, Twente, Tilburg, Eindhoven en Maastricht.