SOLVE Consulting

SOLVE Consulting is een studentenorganisatie dat zich richt op Social Impact Consulting: het adviseren van non-profit instellingen en sociale ondernemingen in vraagstukken over hun efficiëntie en effectiviteit. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. SOLVE Consulting bestaat inmiddels tien jaar en heeft bijna 100 projecten voltooid. De projecten worden uitgevoerd in teams van drie tot zes studentconsultants die allen vanuit hun diverse studieachtergronden optimaal bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken van onze klanten. 

Iedere vestiging van SOLVE Consulting bestaat uit een bestuur, consultants en een Raad van Advies. De besturen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de afzonderlijke vestigingen en bestaan uit de volgende functies: Voorziter, Externe Betrekkingen, Projecten, Human Resources en Finance & Marketing. De consultants worden op basis van een strenge selectieprocedure aangesteld door de bestuursleden. De consultants voeren, onder begeleiding van de projectmanager, de projecten uit. De Raad van Advies ondersteunt het bestuur en de consultants bij de projecten. De leden van de Raad van Advies zijn geselecteerd op basis van hun expertise en ervaring in consultancy met betrekking tot non-profit organisaties en sociale ondernemingen. De Raad van Advies is een cruciaal orgaan binnen onze organisatie, omdat zij mede de kwaliteit van de projecten waarborgt. Daarnaast is er één overkoepelende Raad van Toezicht die toezicht houdt op de activiteiten in de verschillende steden. De raad van toezicht heeft een controlerende en sturende functie binnen de verschillende portfolio’s van de besturen en wordt ingenomen door oud-bestuursleden van SOLVE Consulting.

Landelijk bestuur (2020-2021) 
Voorzitter: Anke Besseling
HR & Events: Britt Henderson
Marketing & Finance: Adrian Klett
Externe betrekkingen: Naut Hurkmans

Bestuur Amsterdam (2020-2021)
Voorzitter: Kavish Lutchman
Project Manager: Boudewijn Tjoelker
Project Manager: Denise Fajardo
Human Resource: Jhaleesa Alberg
Finance & Marketing: Jesper Kraaijenbrink

Bestuur Rotterdam (2020-2021)
Voorzitter: Lars Volleberg
Project Manager: Veerle de Boorder
Project Manager: Thijs Overwater
Human Resource: Basia de Zeeuw
Finance & Marketing: Rick Grent

Bestuur Utrecht (2020-2021)
Voorzitter: Deborah Driesse
Project Manager: Jop de Graaff
Project Manager: Sanne Leenders
Human Resource: Debbie van Dijk
Finance & Marketing: Rosa Massop

SOLVE Consulting | Nieuws