Solve Consulting

Solve Consulting is een studentenorganisatie dat zich richt op Social Impact Consulting: het adviseren van non-profit instellingen en sociale ondernemingen in vraagstukken over hun efficiëntie en effectiviteit. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Solve Consulting bestaat inmiddels tien jaar en heeft bijna 100 projecten voltooid. De projecten worden uitgevoerd in teams van drie tot zes studentconsultants die allen vanuit hun diverse studieachtergronden optimaal bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken van onze klanten. 

Iedere vestiging van Solve Consulting bestaat uit een bestuur, consultants en een Raad van Advies. De besturen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de afzonderlijke vestigingen en bestaan uit de volgende functies: Voorziter, Externe Betrekkingen, Projecten, Human Resources en Finance & Marketing. De consultants worden op basis van een strenge selectieprocedure aangesteld door de bestuursleden. De consultants voeren, onder begeleiding van de projectmanager, de projecten uit.

De Raad van Advies ondersteunt het bestuur en de consultants bij de projecten. De leden van de Raad van Advies zijn geselecteerd op basis van hun expertise en ervaring in consultancy met betrekking tot non-profit organisaties en sociale ondernemingen. De Raad van Advies is een cruciaal orgaan binnen onze organisatie, omdat zij mede de kwaliteit van de projecten waarborgt. Daarnaast is er één overkoepelende Raad van Toezicht die toezicht houdt op de activiteiten in de verschillende steden. De raad van toezicht heeft een controlerende en sturende functie binnen de verschillende portfolio’s van de besturen en wordt ingenomen door oud-bestuursleden van Solve Consulting.

Solve Rotterdam 2022-2023

Voorzitter: Andrea Jaspers
Vice voorzitter & finance: Casper Heeneman
Marketing & Events: Deepshika Dey
Human Resources: Helen van der Meer
Project Manager: Magdalena Peric
Project Manager: Daphne Boot

Solve Utrecht 2022-2023

Voorzitter: Nina Kammerman
Vice voorzitter & finance: Anne Schepen
Marketing & Events: Nienke Stienstra
Human Relations: Milou van Helmond
Projectmanager: Aniek van der Zande
Projectmanager: Ivo Scholte

Solve Amsterdam 2022-2023

Voorzitter: Ryanne Westenberg
Vice voorzitter & Finance: Brian van der Werf
Marketing & Events: Esther Uittenbogaard
Human Resources: Anouk Teeken
Project Manager: Naomi Holtman
Project Manager: Just Wallage

Het landelijk bestuur 2022-2023

Voorzitter: Sophie Eek
Vice voorzitter & finance: Cathrine Gyamfi
Marketing & Events: Robin Schoonhoven
HR: Louise van der Lugt
Externe Betrekkingen: Robin Waas

 

Solve Consulting | Nieuws