Adviesbureau Haagse Beek werkt 100% CO2-neutraal

13 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Haagse Beek, een adviesbureau voor de publieke sector, werkt na het doorvoeren van verschillende maatregelen, inmiddels 100% CO2-neutraal. Daarmee onderstreept het bureau zijn duurzame, verantwoorde bewustzijn.

De Klimaatwet van de overheid heeft twee belangrijke doelen gesteld; het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990, en het bereiken van 95% minder CO2-uitstoot in 2050. Het kabinet heeft met zowel de publieke als private sector allerlei afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zodoende deze doelen te halen.

Een beter milieu begint bij jezelf

Steeds meer organisaties in ons land zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het door het kabinet gestelde Klimaatakkoord. Bij Haagse Beek, een adviesbureau uit Den Haag met zo’n tien professionals, vloeit de doelstelling om alle CO2-uitstoot te compenseren voort uit de door het bureau uitgesproken duurzaamheidsdoelstellingen.

Menno Spaan, oprichter van Haagse Beek, licht toe: “We werken voor publieke organisaties en voelen ons verbonden aan de maatschappelijke doelstellingen waar die organisaties zich op richten. Maar we willen ook gewoon zelf deze aarde goed doorgeven aan volgende generaties. En ja, dat begint bij jezelf.”

Adviesbureau Haagse Beek werkt 100% CO2 neutraal

De omslag naar verduurzaming is niet nieuw voor het bureau. Al meer dan tien jaar geleden begon Haagse Beek zijn adviseurs te stimuleren om met het openbaar vervoer of de fiets te reizen, in plaats van per definitie met de auto. De consultancybranche staat bekend om haar hoge autogebruik, vooral omdat adviseurs nu eenmaal vaak door het hele land moeten reizen om klanten te bezoeken.

Bij Haagse Beek krijgen adviseurs een vervoersarrangement waarmee ze flexibel hun reizen kunnen inrichten. De auto helemaal uitsluiten is vanuit praktisch oogpunt niet haalbaar, erkent Spaan, maar creativiteit in de oplossingen kunnen een behoorlijke impact maken. “Dat leidt tot slimme constructies waarbij ook de fiets veelvuldig wordt gebruikt en sporadisch een leenauto.” 

CO2-footprint verlagen

Naast het aanbieden van een mobiliteitsregeling, heeft Haagse Beek ook maatregelen genomen om haar CO2-impact binnen het kantoor te verlagen. Zo werkt het adviesbureau nagenoeg papierloos, en opvallend genoeg kiest Haagse Beek niet voor een cloudoplossing vanwege de aanslag daarvan op het milieu. Het is namelijk een bekend gegeven dat datacenters die data in de cloud moeten hosten echte energieslurpers zijn. En omdat het merendeel van de energieopwekking nog niet duurzaam is, is werken via de cloud anno 2019 nog lang niet duurzaam te noemen.

“Ons bewustzijn reikt ook tot aan het gebruik van ICT-middelen. We werken om die reden ook niet in de cloud, maar hebben een andere eigen, slimme en veilige netwerkoplossing die veel minder energie kost”, vertelt Spaan. Tot slot, hoewel Haagse Beek wel degelijk een CO2-voetafdruk achterlaat, compenseert het bureau dit door de aankoop van bomen. Spaan besluit: ““Deze projecten worden zorgvuldig geselecteerd en hebben het keurmerk VCS (Verified Carbon Standard) voor klimaatcompensatie.