Werken bij Haagse Beek: Elyse Rentier en Ritske van der Heide

20 maart 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Haagse Beek helpt publieke organisaties veranderen, zodat zij snel, flexibel en innovatief kunnen reageren op hun omgeving. Dat doet het bureau vanuit het idee dat medewerkers het belangrijkste potentieel zijn van een organisatie. Dat geldt natuurlijk ook voor Haagse Beek zelf. Maar hoe is het om te werken voor het organisatieadviesbureau? Consultancy.nl vroeg het aan Elyse Rentier en Ritske van der Heide, die beiden hun carrière startten bij het kantoor. 

Elyse Rentier werkt sinds anderhalf jaar bij Haagse Beek. Ze begon kort na het afronden van haar master Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. In lijn hiermee, specialiseert ze zich nu in bestuurskundige thema’s. “Ik houd mij bezig met organisatie- en formatievraagstukken, draag bij aan verschillende vormen van onderzoek naar de inrichting van organisaties en help bij het invoeren van nieuwe concepten in organisaties zoals zelfsturing”, aldus Rentier.

Ze geniet van de dynamiek in de publieke sector. “Bij publieke organisaties speelt heel duidelijk de spanning tussen verschillende belangen, de verdeling van schaarse middelen en de noodzaak om publieke diensten van hoge kwaliteit te leveren. Deze dynamiek vind je niet bij private organisaties en dat geeft een extra dimensie aan het werk dat je doet. Ik vind het niet alleen interessant om de overheid van zo dichtbij mee te maken, maar ook een voorrecht dat ik in mijn werk iets mag bijdragen aan een mooier Nederland.”
Ritske van der Heide, Elyse Rentier - Haagse Beek Organisatieadvies“Het leuke van werken bij een klein bureau zoals Haagse Beek vind ik dat de opdrachten waar ik aan werk heel divers zijn”, legt de organisatieadviseur uit. “Zo begeleid ik de ene dag een team dat is gestart met zelfsturing, terwijl ik de dag erna met een ondernemingsraad aan tafel zit om de competentieontwikkeling voor de OR-leden vorm te geven. In de opdrachten die ik doe, neem ik vaak de rol van procesbegeleider in. Ik vind het mooi dat het team, de OR of de organisatie die we begeleiden in de lead is en dat wij hen vanuit een ‘dienstbare’ positie helpen hun doel te bereiken. Dat is voor mij een rode draad die terugkomt in vrijwel alle opdrachten die ik doe.” 

Als consultant brengt Rentier het grootste deel van haar tijd door bij klanten, maar uiteraard is ook de sfeer op het eigen kantoor belangrijk. “Met zoveel diversiteit in het werk is het fijn om Haagse Beek als thuisbasis te hebben”, geeft ze aan. “We sparren veel met elkaar over de opdrachten die we doen, zowel tussendoor als tijdens onze intervisiemomenten en themabijeenkomsten. Het uitwisselen van ervaringen vind ik enorm leerzaam, omdat je wordt uitgedaagd om steeds te reflecteren op hoe je iets aanpakt en hoe je naar een vraagstuk kijkt.”

Een jaar na Rentier startte ook Ritske van der Heide bij Haagse Beek, nadat hij zijn master Organisatiepsychologie had voltooid. “Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen in elkaar zitten en hoe zij zich gedragen en voelen op de werkvloer”, vertelt hij over zijn afstudeerrichting. “Hoe komt motivatie tot stand, en waardoor wordt die juist geremd? Wat maakt dat je aan het eind van de werkdag nog energie over hebt? De zoektocht naar factoren die bevlogenheid stimuleren – of juist in de weg staan – vind ik uiterst interessant. Deze kunnen namelijk verschillend zijn voor elke organisatie, elke functie en elk individu, waardoor het steeds vraagt om een heel zorgvuldige toepassing.”

“Van rustig inwerken was geen sprake. Geen uitvoerig onboardingsproces, maar met een grote sprong en leercurve het diepe in.” 

“De kennis die ik hierover heb opgedaan tijdens mijn studie wil ik toepassen in de praktijk”, legt Van der Heide uit, die zich Bij Haagse Beek dan ook specialiseert in arbeids- en organisatiepsychologie. “Dit komt terug in de verandertrajecten van Haagse Beek, waarbij we de drive van de medewerkers als uitgangspunt hanteren. Er is veel aandacht voor de rol van medewerkers in de trajecten waar ik aan bijdraag, zoals verandertrajecten, trainingen en onafhankelijk onderzoek. Haagse Beek biedt mij bovendien de vrijheid zelf invulling te geven aan mijn werkzaamheden en ontwikkeling. Hier is mijn bijdrage écht uniek.”

Deze bijdrage kon Van der Heide vanaf het eerste begin meteen leveren: “Van rustig inwerken was geen sprake. Geen uitvoerig onboardingsproces, maar met een grote sprong en leercurve het diepe in. Dit omdat je het snelst leert door gewoon te beginnen. Ik draai mee in verschillende opdrachten, maar het leukste vind ik het innovatiespel dat ik ontwikkelde samen met de directeur. We zetten dat nu actief in bij opdrachtgevers. Het enthousiasme van deelnemers is aanstekelijk. Hoe breng je jouw innovaties verder? En welke strategie hanteer je hier eigenlijk voor? Ik begeleid het gesprek dat deelnemers tijdens het spel voeren en samen komen we tot nieuwe inzichten.”

Tot slot is de kersverse organisatieadviseur ook zeer te spreken over zijn nieuwe collega’s: “Ik ben omringd door een enthousiaste groep adviseurs die over een rijk kleurenpalet aan expertise en vaardigheden beschikt. We vullen elkaar aan en ik leer van hun nieuwe invalshoeken en inzichten.”