Haagse Beek: Succesvol innoveren in de overheid

06 mei 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Op maandag 9 mei 2016 zal een expertpanel zich buigen over vijftien casussen van succesvolle innovaties in de overheid. Doel is te bepalen welke factoren verantwoordelijk zijn voor het succesvol innoveren binnen de overheid. Bovendien zullen zeventien casussen worden besproken waarin innovatie mislukt is, om de onderzochte succesfactoren te kunnen toetsen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Haagse Beek organisatieadvies.

“De maatschappij verandert. Er is een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren van de publieke sector. Deze sector wordt met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe”, vertelt Menno Spaan, directeur van Haagse Beek, een adviesbureau uit Den Haag dat zich onder meer richt op het begeleiden van veranderingstrajecten in de overheid en onderzoek doet naar de inrichting van overheidsorganisaties en hun onderlinge samenwerking.

Het adviesbureau 
doet onderzoek naar de succesfactoren van innoveren binnen de overheid. Het onderzoek bestaat uit het beschrijven van casussen en het analyseren van deze casussen met de betrokkenen tijdens een symposium. Na een vergelijking met de organisatieliteratuur wordt in deze onderzoeksfase het expertpanel ingezet. De onderzoekers schrijven: “Sceptici twijfelen aan de capaciteit van de overheid om de benodigde innovatieslag te maken, vanwege de formele regels, de hiërarchie en het gebrek aan concurrentie en marktwerking. Voorbeelden uit het verleden en heden laten echter zien dat de publieke sector dynamischer en innovatiever is dan haar reputatie zich laat aanmeten. Opvallend aan innovatie binnen de publieke sector is dat de innovaties die voorkomen vaak een incidenteel of eenmalig karakter hebben. Dit kan problematisch zijn, omdat daarmee niet wordt bijgedragen aan het verhogen van de capaciteit tot innovatie binnen de overheid.”

Volgens de onderzoekers zou innovatie een permanente activiteit moeten zijn, die door de hele sector doordringt. “Dit betekent niet dat de overheid constant moet veranderen, maar dat bestuurders regelmatig moeten overwegen of dingen beter en slimmer kunnen, en of nieuwe, creatieve oplossingen de oude, vertrouwde oplossingen kunnen overtreffen. Creativiteit is de spil van innovatie, maar alleen creativiteit is niet genoeg; “het gaat erom hoe je ideeën operationeel en toepasbaar maakt.

Maar wat zorgt voor innovatie? Welke factoren zijn verantwoordelijk voor het succesvol innoveren in de overheid? Dat vormt de kernvraag van het onderzoek van Haagse Beek, dat samen met het expertpanel op 9 mei de casussen zal analyseren. Het expertpanel bestaat onder meer uit Hans Schönfeld (Hoofd Innovatie bij de Nationale Politie), Mathieu Weggeman (hoogleraar organisatiekunde), Sigrid van der Poel (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam), Olav Welling (directeur Organisatie- en Personeelsbeleid bij het Rijk) en Jan van Ginkel (gemeentesecretaris en algemeen directeur van gemeente Zaanstad).

Het panel zal zich buigen over vijftien casussen van succesvolle innovaties in de overheid om te bepalen wat deze succesfactoren zijn. Ook zullen zeventien casussen worden besproken waarin innovatie mislukt is, om de onderzochte succesfactoren te kunnen toetsen. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een boekje dat in de loop van 2016 gereed komt. “Dit boekje biedt overheidsbestuurders handvatten om succesvol innoveren in hun organisaties een structureel karakter te geven”, besluit Spaan.

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website Succesvolinnoveren.nl.