Haagse Beek onderzoekt innovatiekracht publieke sector

27 augustus 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Haagse Beek organisatieadvies, een boutique adviesbureau uit Den Haag, heeft ter ere van zijn 10-jarig jubileum een grootschalig onderzoek gelanceerd naar de innovatiekracht van publieke organisaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, Mathieu Weggeman, Hoogleraar organisatiekunde aan diezelfde TU. Consultancy.nl stelde aan de hand van het onderzoek drie vragen aan Menno Spaan van Haagse Beek.

De afgelopen jaren volgen de marktontwikkelingen in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector elkaar in snel tempo op. Naast de crisis, de technologische vooruitgang en politieke ontwikkelingen wordt ook steeds meer de noodzaak van efficiëntieverbetering en meer innovatie zichtbaar in de publieke sector. De druk op meer marktwerking binnen diverse sectoren is aan het toenemen – denk bijvoorbeeld aan de zorg, of het openbaar vervoer – en ook publieke organisaties moeten anno 2014 in toenemende mate innoveren. In hoeverre zijn deze organisaties hier op voorbereid? En welke verbeterpunten kunnen geïdentificeerd worden?   

Menno Spaan Haagse Beek

Onderzoek naar innovatiekracht
In het kader van hun tienjarig bestaan is Haagse Beek organisatieadvies, een bureau dat zich specialiseert in het begeleiden van reorganisaties en cultuurveranderingstrajecten, onlangs een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van publieke organisaties in Nederland. Doel van het onderzoek is te kijken waar publieke organisaties in Nederland staan en om aanknopingspunten te zoeken voor verbeteringen. Door middel van een enquête wordt de innovatiekracht gemeten van de deelnemende organisaties. Deze ontvangen naderhand een rapportage met aanbevelingen. Het onderzoek, dat volledig anoniem plaatsvindt, wordt verricht in samenwerking met Mathieu Weggeman, Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en expert op het gebied van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties.

Vraag en antwoord
Om meer te weten te komen over het onderzoek stelde Consultancy.nl drie vragen aan Menno Spaan van Haagse Beek.

Kunt u wat meer vertellen over het onderzoek?
“Aan publieke organisaties worden steeds hogere eisen gesteld, terwijl ze ook tegen steeds lagere kosten moeten werken. Dat los je op een bepaald moment alleen maar op met innovaties. Wij zijn benieuwd hoe publieke organisaties er in dat opzicht voor staan. Van een publieke organisatie verwacht je dat besluitvorming volgens de regels verloopt. Dat kan belemmerend werken op innovaties. Ondertussen zien we dat er veel in beweging is in de publieke sector.”

Innovatie

Hoe kan Haagse Beek publieke organisaties helpen meer innovatiekracht te krijgen?
“Met Mathieu Weggeman ontwikkelen wij een vragenlijst waarmee we kunnen meten wat de innovatiekracht van organisaties is. We nemen een enquête af, maken binnen organisaties vergelijkingen tussen afdelingen en functiegroepen en vergelijken resultaten met andere organisaties. De uitkomst is een rapportage per organisatie met concrete aanbevelingen om de innovatiekracht te vergroten. In het kader van dit onderzoek zullen we dat bij publieke organisaties kosteloos doen. Er doen zowel organisaties vanuit de rijksoverheid aan mee, als uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Maar organisaties die interesse hebben, kunnen zich nog steeds melden tot eind september. Hoe eerder een organisatie zich meldt, hoe meer kans deze uiteraard heeft om mee te doen.”

Welke uitkomsten verwacht u te zullen zien?
We zijn erg benieuwd. Misschien zijn publieke organisaties wel veel innovatiever dan wij denken. Maar ondertussen maak ik mij soms zorgen over risicomijdend gedrag bij publieke organisaties. Innoveren heeft toch te maken met experimenteren, de onzekerheid opzoeken, fouten durven maken en daarvan leren. Het zou mooi zijn als wij kunnen blootleggen welke elementen in welke mate een rol spelen en hoe je daar als manager mee om kunt gaan. In januari hebben wij de resultaten. We zullen het zien!