Martijn Giezeman over twee jaar GalanNXT

11 december 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

GalanNXT bestaat deze maand twee jaar. Het label van de Galan Groep werd in het leven geroepen om jonge adviseurs aan te trekken en te helpen bij hun verdere ontwikkeling. Consultancy.nl sprak onlangs met Martijn Giezeman, die sinds de start de trekker is van GalanNXT. Hoe kijkt hij terug op de eerste twee jaar? “Het bouwen van een nieuwe organisatie heeft me veel geleerd, ook over mezelf. Het was leerzaam om naast adviseur opeens zelf toch ook een soort ondernemer te worden. Ook intern binnen de Galan Groep was het een uitdagende veranderklus.” 

In 2016 stond Martijn Giezeman samen met Galan-directeur Hendrik van Moorsel aan de basis van het idee dat zou uitgroeien tot GalanNXT. Het team van de Galan Groep bestond hoofdzakelijk uit senior adviseurs met vaak al meer dan twintig jaar aan ervaring op zak. Terwijl hun diepgaande vakkennis natuurlijk zeer waardevol is, ontstond er vanuit klanten ook steeds meer vraag naar jong ambitieus talent. En daarbovenop hadden de jongere consultants binnen de Galan behoefte aan een meer gestructureerd ontwikkeltraject. 

Deze constateringen leidden samen tot GalanNXT. Het label richt zich net als de rest van de groep op organisatieadvies, managementontwikkelingen transitie-management – waarbij vooral de (semi) publieke sector wordt bediend – maar koppelt dit aan een tweejarig ontwikkelprogramma. Anders dan de talloze traineeships van de laatste jaren, richt dit programma zich niet op starters, maar op jonge adviseurs die toe zijn aan hun tweede of derde carrièrestap. De verjonging zorgt er zo tegelijk voor dat de ‘NXT generation’ van dragende professionals van de Galan Groep wordt opgeleid. 

Opstarten

Giezeman nam de rol van trekker van het nieuwe label op zich. Dat bleek niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in het eerste jaar. “Terugkijkend was 2018 echt een pilotjaar waarin we zochten naar ons verhaal en werkten aan ons profiel en onze vindbaarheid voor kandidaat-NXT’ers. Je moet bedenken dat de Galan Groep echt in een ander segment werkt dan GalanNXT, dus het bereiken van jongere kandidaten was een grote uitdaging.” 

Martijn Giezeman over twee jaar GalanNXT

“Daarnaast was 2018 ook een jaar van hard werken met een klein maar gemotiveerd team”, vervolgt hij. “Ik heb het ook wel als een uitdaging ervaren om de groep intern, waaronder de aandeelhouders, gemotiveerd te houden toen de groei in het eerste jaar uitbleef. Het is toch een investering die op een gegeven moment moet gaan renderen. In dat proces heb ik erg veel steun gehad aan de dagelijkse leiding en een aantal nauw betrokken partners die altijd vertrouwen en support hebben gegeven. In die zin is GalanNXT echt een team-effort.”

Gelukkig betaalde het doorzettingsvermogen en vertrouwen zich uiteindelijk uit. “2019 is het jaar waarin we echt de upswing hebben gevonden. We startten dit jaar met vijf adviseurs en inmiddels zitten we al op negen. Het is mooi om te zien dat we met ons selectietraject, waarin we focussen op de ‘fit met het NXT-team’ en de ‘fit met de Galan-businesspartner’ – oftewel met de markt of expertise –, echt een hecht team hebben neergezet dat ook meteen van moment één lekker aan de slag is met mooie klussen in samenwerking met de Galan Groep. Verder zie je dat de focus op ondernemende professionals maakt dat veel adviseurs ook eigen kansen creëren en pakken.” 

Samen bouwen

Dat opstarten gepaard gaat met de nodige uitdagingen, betekent tegelijkertijd dat de jonge adviseurs waardevolle lessen leren. “We bieden een zelforganiserende teamomgeving waarin samen met peers in verschillende werkstromen een adviesbedrijf wordt gebouwd. Onze Galan-businesspartners spelen een ondersteunende rol in het ontwikkelen van het ondernemerschap van de NXT’ers. Met hen ontwikkelen NXT-adviseurs hun profiel en positie in de markt. Ze bouwen aan hun netwerk en werken samen in klussen waarin ze zich ontwikkelen tot taakvolwassen autonome adviseur. In samenwerking met ervaren Galan-adviseurs leren ze het vak op basis van bewezen expertise. Ik overzie en bewaak als trekker de samenhang en doorontwikkeling van het geheel.”

Daarnaast leren de adviseurs natuurlijk van het tweejarig ontwikkelprogramma. “Dit programma bevat vier modules die we inhouse hebben ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door ervaren Galan-adviseurs”, legt Giezeman uit. “Hierin werken we enerzijds aan ondernemerschap en vakmanschap en anderzijds spijkeren we de inhoudelijke expertise van de verschillende marktsegmenten en functionele expertises binnen de Galan bij. Ook is er ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere in samenwerking met de mentor binnen Galan Groep en de periodieke intervisie met peers.” 

Breed inzetbaar

De klussen waar de jonge adviseurs aan werken bestaan grofweg uit grotere adviesopdrachten en tijdelijke transitierollen in trajecten van de Galan Groep en daarnaast uit eigen geacquireerde klussen. “De meeste NXT-adviseurs doen twee à drie klussen tegelijkertijd. Bij GalanNXT heb je focussectoren en -expertise, maar ben je breed inzetbaar. We geloven in die zin echt in een T-profiel”, aldus Giezeman. 

“De focus op ondernemende professionals maakt dat veel adviseurs ook eigen kansen creëren en pakken.” 

“Eén van onze partners doet veel werk bij uitvoeringsorganisaties die kampen met taaie vraagstukken als bijvoorbeeld het gasdossier, de problematiek in de afgifte van rijbewijzen en beperkt renderende investeringen van semi publieke organisaties. Daar zijn nu enkele NXT-adviseurs nauw bij betrokken in projectmanagement, tijdelijke bestuursondersteunende en adviesrollen. Ook doet een NXT-adviseur een innovatieprogramma bij de universiteitsbrede bedrijfsvoering van een technische universiteit, in een team met twee Galanners.”

“Een mooi voorbeeld van een door NXT-adviseurs zelf geacquireerde opdracht is een projectmanagementrol in de zorg gericht op het doorontwikkelen van het gebruik van big data bij een patiëntenorganisatie voor kankerpatiënten”, vervolgt hij. “Na de zomer hebben we ook onze eerste GalanNXT-project geacquireerd, dat we in concurrentie met twee gevestigde bureaus hebben binnengehaald. We helpen een faculteit van een grote universiteit met het versterken van de bedrijfsvoering, door de departementen en het faculteitsbureau beter te laten samenwerken.”

Momenteel loopt ongeveer 80% van de opdrachten via de Galan Groep en wordt 20% vanuit GalanNXT zelf geacquireerd. “Uiteindelijk willen we toegroeien naar een 50:50-balans. Hiertoe zijn we op dit moment nieuwe vormen van adviesdiensten aan het ontwikkelen, gebruikmakend van vernieuwende werkvormen en technologie die de gehele cliëntorganisatie actief betrekt bij onder andere innovatie, strategie-executie en organisatie- en teamontwikkeling.”

Maatschappelijk betrokken

Doordat GalanNXT zich hoofdzakelijk richt op de (semi-)publieke sector, zorgen de adviseurs niet alleen voor impact bij de klant, maar indirect ook bij onder meer burgers, studenten, cliënten en patiënten. “Je ziet dat veel NXT-adviseurs een duidelijke focus hebben op het helpen oplossen van taaie maatschappelijke vraagstukken”, legt Giezeman uit. “Ik noemde eerder al het gasvraagstuk, de problematiek met de rijbewijzen en het inzetten van big data ten behoeve van het welbevinden van kankerpatiënten – allemaal voorbeelden waarin onze adviseurs hun expertise inzetten voor maatschappelijke impact.”

“Bij veel NXT-adviseurs zie je de maatschappelijke gerichtheid al in de eerdere studiekeuze”, vervolgt hij. “We hebben meerdere adviseurs met een achtergrond in vakgebieden als bestuurskunde, gezondheidswetenschap en internationale betrekkingen. Een ander aspect dat je ziet bij veel NXT-adviseurs is dat ze vaak een maatschappelijke activiteit doen naast hun werk, bijvoorbeeld politieke activiteiten of vrijwilligerswerk. Dit is iets waar we ook naar kijken in onze werving.”

Nu het team van GalanNXT negen jonge, maatschappelijk betrokken adviseurs telt, staat er een stevige basis om vanuit door te groeien. Het vereiste hard werken om op dit punt te komen, maar het resultaat mag er zijn. “Ik kijk met voldoening terug op twee jaar GalanNXT”, besluit Giezeman.