De Galan Groep start label en ontwikkelprogramma voor jonge adviseurs

08 januari 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau de Galan Groep lanceert ‘GalanNXT’. Bij het nieuwe label werken hoogopgeleide professionals die toe zijn aan hun tweede of derde loopbaanstap. Ze zetten zich in voor instellingen en organisaties die er maatschappelijk toe doen. “We zien een duidelijke vraag naar jonger talent, met frisse, vernieuwende inzichten en eigentijdse expertise en energie”, aldus Hendrik van Moorsel, statutair directeur van de Galan Groep.

“GalanNXT is voor ons een belangrijk strategisch initiatief”, zegt van Moorsel. “We leggen met dit nieuwe initiatief nog meer de nadruk op onze overtuiging dat de strategie de richting bepaalt, maar dat het de uitvoering is die het verschil maakt. Met onze denkkracht en mensen op tactische posities brengen we resultaat. In strategie én uitvoering.”

Frisse inzichten

Met de lancering van GalanNXT, begeeft het adviesbureau zich nu in de wereld van het ontwikkelen van talenten in hun tweede of derde loopbaanstap. “Het is een mooie leerervaring om samen met een doelgericht team van jonge en ervaren ‘Galanners’ een geheel nieuw label neer te zetten”, stelt Martijn Giezeman, trekker van GalanNXT en organisatieadviseur bij de Galan Groep. Van Moorsel vult aan: “Bij onze klanten en in de verschillende Galan Groep-proposities zien we een duidelijke vraag naar jong ambitieus talent”. Giezeman: “Ook bij organisatieprofessionals van rond de 30 in ons netwerk merkte ik duidelijk een behoefte aan een ‘next step’-ontwikkelprogramma: meer gericht op ondernemerschap, zingeving en meer tailor made. Al deze factoren brengen we nu samen in GalanNXT”. 

Kantoor Galan Group

Antwoord op groeiende vraag

De groeiende vraag is een weerspiegeling van het aantrekken van de adviesmarkt, die profiteert van een economie die langzamerhand weer aardig op stoom begint te raken. Onderzoek van Consultancy.nl onder ruim 150 consultancybureaus toont aan dat de gemiddelde groei van Nederlandse spelers in 2016 8,5% bedroeg. In 2017 heeft de markt zijn groei verder doorgezet. Waar opdrachtgevers aan de ene kant meer vragen naar ervaren consultants en projectmanagers om te ondersteunen bij hun complexe uitdagingen, neemt aan de andere kant ook de vraag naar jonge talenten toe. De adviesbranche is een populaire broed- en wervingsplaats voor jong talent, doordat adviesbureaus bekend staan als goede opleiders en een werkomgeving bieden waarin jonge talenten intellectueel worden uitgedaagd en worden begeleid door ervaren collega’s. 

Focus op executiekracht

Het aanboren van de adviesmarkt voor jongere professionals heeft tweeledige voordelen voor de Galan Groep. Enerzijds geeft deze stap het bureau toegang tot een nieuw omzetsegment, anderzijds biedt de lancering van het nieuwe label het bureau de kans om zijn dienstverlening aan klanten als ‘end-to-end’ adviseur uit te breiden. “De Galan Groep is een ‘trusted advisor’, die maatwerk levert op het gebied van zowel strategie en organisatie-inrichting als organisatieontwikkeling”, zegt Van Moorsel. “Met de introductie van GalanNXT verschuift de focus nog meer naar executiekracht en naar de invulling van kritische, tijdelijke posities in organisatietransities. Bijvoorbeeld in projecten en programma’s”, beaamt Giezeman. 

Verjonging

“Maar dit is slechts een deel van de optelsom”, vertelt Van Moorsel – die zich in 2010 bij Galan Groep aansloot na circa tien jaar als partner voor EY Advisory te hebben gewerkt, waarvan de laatste jaren in het bestuur van de overheidspraktijk. “Intern bij ons bureau bestond ook de behoefte om te verjongen”, stelt hij. Het werven van meer jonge talenten zou zorgen voor ‘co-generationele connectiviteit’, zoals hij het noemt. Op zijn beurt zorgt dat voor het ontstaan van een nieuwe dynamiek in de projecten, cultuur en het DNA van het bureau. “Dit komt ten goede van zowel de huidige adviseurs en klanten als de jongere professionals zelf.”

Hendrik van Moorsel, Martijn Giezeman

Binnen het team van de Galan Groep werkt een divers gezelschap autonome vakvolwassen senior adviseurs, met vaak meer dan twintig jaar ervaring in hun vak. Daarnaast zijn uiteraard jonge adviseurs bij het bureau werkzaam, die een groeiende behoefte hebben om hun ontwikkeling op een meer gestructureerde manier te organiseren. Vergelijkbaar met hoe corporate organisaties hun traineeships inrichten. Giezeman, die een advies- en interimachtergrond heeft in het brede publieke domein, onder meer door zes jaar als consultant te hebben gewerkt voor Boer & Croon, heeft er een duidelijke mening over: “De adviseurs die in de afgelopen drie jaar zijn binnengekomen op basis van onze verjongingsfocus, hebben behoefte aan een meer gestructureerde ontwikkeling en connectiviteit. Tegelijkertijd biedt de verjongingsslag voor de senior adviseurs de mogelijkheid om hun kennis en ervaring over te dragen, wat hen uiteindelijk in staat stelt om bijtijds hun stokje over te geven aan een nieuwe generatie.”

Vlot van idee naar start

Het idee voor GalanNXT ontstond in de tweede helft van 2016, toen Van Moorsel en Giezeman een ontwikkelgesprek voerden. Giezeman stelde daarop een coalitie samen van jongere en oudere ‘Galanners’, waarmee eind 2016, begin 2017, het nieuwe label vorm kreeg. Toen de plannen breder gedeeld werden binnen de organisatie, groeide de schets gedurende 2017 uit tot een volwaardige businesspropositie. Die kiem wordt nu naar volwassenheid gebracht door een toegewijd team, van jongere adviseurs, aangevuld met twee partners die zich richten op business development en talent development. “Nu is het een volwaardig nieuw label en een volle dochter van de Galan Groep. Daar zijn we enorm trots op!”, laat Van Moorsel weten. 

Tweede of derde carrièrestap

De doelgroep van GalanNXT verschilt duidelijk van die van de welbekende traineeshipprogramma’s, die de afgelopen tijd als paddenstoelen uit de grond schieten. Waar dergelijke programma’s gericht zijn op starters, met vaak een maximale werkervaring van twee of drie jaar, werft GalanNXT juist professionals die de tweede of derde stap in hun carrière als organisatieprofessional willen nemen. Gevraagd naar welke eigenschappen een typische ‘GalanNXT-er’ omschrijven, vertelt Giezeman: “Een ondernemende, authentieke persoonlijkheid, zelfreflectief en met voldoende vlieguren om écht het verschil te maken. Daarnaast zijn onze nieuwe collega’s conceptueel sterk, doortastend en ‘streetwise’ in het smeden van commitment. Ze hebben flair, werken intensief samen met de opdrachtgever en brengen maatschappelijk resultaat. Het zijn ‘young professionals’ die niet rusten voordat zij de omgeving hebben overtuigd van ‘zo kan het ook’”. 

Quote Martijn Giezeman

De Galan Groep, opgericht in 1979 en gevestigd in Baarn, is vooral actief in het publieke domein en maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs, de zorg, de veiligheids-, vreemdelingen- en strafrechtketen, uitvoeringsorganisaties, inspecties, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. GalanNXT zal in eerste instantie in lijn met deze portefeuille actief zijn. Als deelnemer van het uitgebreide development programma, worden de talenten klaargestoomd voor rollen als senior organisatieadviseur, organisatieontwikkelaar, project-, programma- of interimmanager, dan wel manager of maatschappelijk ondernemer buiten het adviesbedrijf. Ze worden daarbij gericht begeleid op het gebied van hun professioneel en maatschappelijk ondernemerschap, vakmanschap, persoonlijk leiderschap en hun inhoudelijke expertise.

Groei naar vijftien adviseurs

GalanNXT heeft een groeiperspectief voor ogen, waarbij er in de eerste helft van 2018 drie tot vijf veelbelovende jonge talenten starten met het GalanNXT-programma. De ambitie van Giezeman is om in 2018 nog drie tot vijf mensen aan te trekken en in de komende jaren uit te groeien tot ongeveer vijftien adviseurs. “In de basis blijven we kleinschalig met oog voor de menselijke maat en een made to measure-aanpak voor nieuwe GalanNXT-ers. Het ontwikkelen van het programma zal samen met de adviseurs iteratief en vraaggericht vorm krijgen en daarmee nauw aansluiten op de ontwikkelbehoeften van de adviseurs en de klanten/markt, maar ook op de nieuwe kennis en inzichten in het vakgebied”, sluit Giezeman af.