Alexander Monro Ziekenhuis verbetert zorg met nieuw IT-systeem

28 november 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) heeft als eerste specialistisch ziekenhuis in ons land de overstap gemaakt naar HiX 6.2, de nieuwste versie van het EPD-systeem. 

Gevestigd in Bilthoven, is het AMZ een ziekenhuis gespecialiseerd in borstkankerzorg. In Nederland krijgt volgens het CBS 1 op de 7 vrouwen borstkanker, wat zich vertaalt naar ruim 17.000 diagnoses per jaar. Vanuit het hele land komen patiënten naar het Alexander Monro Ziekenhuis voor specialistische behandeling.

Al twee jaar maakt het AMZ gebruik van HiX, een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-)systeem ontwikkeld door ChipSoft. Toen het systeem in september 2017 live ging, gaf Paul Venhoeven, destijds bestuurder van het ziekenhuis, aan dat HiX “een springplank naar betere zorg” was, en dat het de zorginstelling in staat stelt om te focussen op datgene waarmee het zich onderscheidt: “de persoonlijke aandacht voor onze patiënten”.

Migratie naar Hix 6.2

Om de basis te leggen voor verdere ICT-doorontwikkeling, besloot de IT-afdeling in de zomer om te migreren naar HiX 6.2. De nieuwe versie brengt volgens ChipSoft, en ten opzichte van de vorige versie, een aantal voordelen met zich mee. “Patiënten krijgen eenvoudiger inzage in gegevens, hun data wordt veiliger bewaard en zorgverleners kunnen efficiënter werken.”

Alexander Monro Ziekenhuis verbetert zorg met nieuw IT-systeem

Na een migratietraject van zo’n 5 maanden is HiX 6.2 inmiddels in gebruik genomen. Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, toont zich verheugd met de stap: “Dit nieuwe systeem en de optimale uitbreiding ervan past in meerdere opzichten bij onze visie op meer transparantie en zelfregie voor de patiënt. Ook past het in onze ambitie om excellente borst(kanker)zorg in alle regio’s beschikbaar te maken door een optimale uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners.”

Het project werd geleid door interne experts van het AMZ, en ondersteund door consultants van Careffect, een consultancybureau voor de zorg, en ICTZ, een zorg-ICT specialist. ICTZ begeleidde de implementatie van HiX in 2017 en is bovendien de cloud-dienstverlener van het ziekenhuis. Lotte Slotboom van Careffect was betrokken bij de ontwikkeling van een patiëntportaal. Het AMZ werkte tot op heden nog niet met een patiëntportaal – een online omgeving waarin de patiënt middels een DigID kan inloggen en al zijn medische gegevens kan inzien. Het toevoegen van deze functionaliteit werd gezien als een grote verbeterslag voor de patiëntervaring.

Het AMZ PatiëntPortaal

Slotboom maakte deel uit van het team dat het patiëntportaal ontwikkelde. Ze hielden gesprekken met tal van stakeholders (cliëntenraad, medisch specialisten, Chipsoft, enzovoorts) om het gewenste eindresultaat te ontwerpen. Daarna werd de applicatie gebouwd en geïntegreerd binnen de huidige manier van werken – denk aan het planningsproces en de informatievoorziening richting de patiënt.

De Jong over de waarde van het patiëntportaal: “Via het portaal kunnen patiënten onder andere hun eigen gegevens inzien, formulieren invullen en relevante meetwaarden invullen. Ook kan via een digitaal consult worden gecommuniceerd met de behandelaar. Dit nieuwe systeem ondersteunt nog meer de eigen regie van patiënten en maakt het thuis bereikbaar, en dat vinden wij erg belangrijk.”

Het nieuwe systeem heeft ook het proces van informatiedeling binnen de gehele zorgketen verbeterd. Dat wil zeggen: het heeft de manier verbeterd waarop huisartsen, specialisten en zorgverzekeraars gezamenlijk de patiënt kunnen bedienen. Zo kunnen (huis)artsen onder meer eenvoudig de voortgang van de behandeling van doorverwezen patiënten raadplegen. Verder hebben de specialisten in het AMZ de (huis)artsbrieven, conclusies en behandelverslagen direct digitaal beschikbaar. Bovendien kunnen zorgverleners na toestemming van de patiënt het dossier inzien, waardoor iedereen beter en direct geïnformeerd is. 

“Dit nieuwe systeem en de optimale uitbreiding ervan past in meerdere opzichten bij onze visie op meer transparantie en zelfregie voor de patiënt.”
– Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ
 

Stroomlijnen van processen

De upgrade naar HiX 6.2 betekende dat diverse processen voor verbetering vatbaar waren. Elk groot deelgebied van de dienstverlening werd begeleid door een werkgroep. Careffect consultant Judith Berns was betrokken bij de werkgroep EPD Snijdend, die weer twee overige werkgroepen omvat: Mammachirurgie en Plastische chirurgie (het proces van de artsen op de polikliniek en OK) en Klinische zorgplanning (onder meer planning van operaties en van de chemotherapie op de dagbehandeling).

Een belangrijk aspect waar het team zich op richtte, was ervoor zorgen dat alle informatie (bijvoorbeeld zorginformatiebouwstenen) is opgeslagen in het EPD en dat alle processen voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de compliance aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). Dit register eist van alle zorginstellingen die implantaten gebruiken, dat zij informatie delen met de autoriteit. Want als er problemen zijn met een implantaat, dan moeten de dragers ervan snel gevonden kunnen worden. Bij het AMZ worden implantaten bij bijna alle operaties gebruikt.

De adviseurs, die bij alle facetten van het implementatietraject betrokken zijn geweest – van de projectfase tot en met het testen, de go-live en de nazorg – stellen “met veel trots” terug te kijken op het geslaagde project.