Careffect trekt Josine Goedmakers en Benny Smeets aan

26 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zorgadviesbureau Careffect heeft twee nieuwe professionals aangetrokken: Josine Goedmakers en Benny Smeets.

Josine Goedmakers heeft een master in Governance and Leadership in European Public Health afgerond. Ze kreeg de kans in het buitenland bij een onderzoeksinstelling te gaan werken, om daar haar scriptie te schrijven en deed daar onderzoek naar het gebruik van wetenschappelijk bewijs in beleids- en besluitvorming. “Hoewel dit onderzoek een interessante en leerzame ervaring was, kwam ik hier er juist achter dat mijn interesse meer in het toepassen van dit beleid ligt”, blikt Goedmakers terug.

Tijdens haar afstuderen maakte ze via Talent-z (de studententak van Careffect) reeds kennis met het adviesvak. Tijdens haar periode bij Talent-z was Goedmakers betrokken bij vier opdrachten in vier ziekenhuizen. Daar kwam ze in aanraking met de verschillende aspecten van de zorg en deed inzichten op over het functioneren van een ziekenhuis en in formele en informele structuren. “Via Talent-z werd mij de mogelijkheid geboden om door te stromen naar Careffect, en als junior consultant te beginnen”, legt Goedmakers uit.

De young professional ziet werken in consultancy en binnen de zorgsector als een kans om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de processen om de zorg heen, zodat de zorg kan draaien om de kernactiviteit: zorg geven. Daarnaast biedt het haar de mogelijkheid om haar kennis te vergroten met betrekking tot processen rond de zorg, om zo te bij te kunnen dragen aan effectieve en kwalitatief goede zorg. Goedmakers: “Careffect biedt mij de mogelijkheid om op veel verschillende plekken te kijken naar het reilen en zeilen van verschillende zorginstellingen.” 

Careffect trekt Josine Goedmakers en Benny Smeets aanBenny Smeets, sinds begin deze maand aangesteld binnen Careffect, stelt zich ten doel “zorginstellingen te helpen betere grip te krijgen op hun bedrijfsvoering, om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het betaalbaar houden van de kwalitatief hoogstaande zorg in Nederland”. 

Al tijdens zijn opleiding People & Business Management mocht Smeets ervaren hoe mensen in de zorg hun passie inzetten om mensen beter te maken. “Die passie deel ik, maar dan op het gebied van bedrijfsvoering. Ik denk dat we door het juist interpreteren en gebruiken van informatie de zorg efficiënter kunnen maken, zonder dat daarmee ingeboet hoeft te worden op de kwaliteit van zorg”, legt hij uit. 

Na een uitstap naar een commerciële rol als accountmanager bij een ICT-bedrijf besloot Smeets terug te keren naar het zorgdomein om, zoals hij aangeeft, “daar mijn honger naar continu verbeteren te stillen”. In 2015 keerde hij terug bij Adelante Zorggroep, waar hij eerder tijdens zijn afstuderen onderzocht wat de de benodigde behandelcapaciteit na verbouwing zou zijn indien er gewerkt zou worden volgens het ICF-model. Bij Adelante Zorggroep adviseerde Smeets het management van het 1e tot en met het 3e echelon over de bedrijfsvoering. In samenwerking met het management, medisch specialisten en ondersteunende afdelingen begeleidde hij begrotingscycli en heeft hij dashboards met stuurinformatie, een prognosemodel en behandelcapaciteitsmodel ontwikkeld. Ook bekleedde hij een nevenfunctie in de werkgroep bekostiging van branchevereniging Revalidatie Nederland, om onder meer kennis te delen over de mogelijkheden om eenvoudiger en effectiever de bedrijfsvoering optimaliseren. 

Eind 2017 maakte Smeets de overstap naar Bergman Clinics, waar hij werd aangesteld als Senior DBC adviseur. Doelstelling was, “om binnen een zeer geoptimaliseerde omgeving mijn kennis te vergroten op het gebied van first-time-right registratie aan de bron en bijbehorende wet- en regelgeving tot aan het volledige facturatieproces”. 

Binnen Careffect zal Smeets zich vooral gaan bezighouden met welke management informatie op welke manier gebruikt kan worden. “De hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben is overweldigend. Hoe onderscheiden we bruikbare data en transformeren we dat naar (stuur)informatie? Hoe wordt die informatie gecommuniceerd, maar vooral gebruikt en aangesloten op doelen van een organisatie? Hoe kan bewust monitoren en tijdig bijsturen verankerd worden in de bedrijfsvoering? Dit zijn de vraagstukken waar ik me mee bezighoud”, licht de ervaren adviseur toe.