Exact mkb monitor geeft inzicht in prestaties van mkb-bedrijven

19 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Softwarebedrijf Exact heeft een mkb monitor gelanceerd, een dashboard dat inzicht biedt in de prestaties van midden- en kleinbedrijven.

Met het initiatief streeft Exact twee doelen na. Allereerst wil het bedrijf bijdragen aan de kwaliteit van beschikbare economische data, net als hoe bijvoorbeeld het CBS voor het mkb-segment data bijhoudt. Ten tweede wil Exact hiermee datagedreven werken een impuls geven. “Belangrijk beslissingen binnen deze bedrijven worden steeds vaker genomen op basis van actuele data. Wij willen onze klanten op verschillende manieren helpen om inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering en hoe ze presteren ten opzichte van andere bedrijven”, schrijft Exact op de website.

De mkb monitor

De mkb monitor is gebaseerd op data van de meer dan 340.000 bedrijven die voor hun administratie gebruik maken van Exact Online. Bijna al deze organisaties vallen binnen het mkb segment (bedrijven met maximaal 250 werknemers), dat de motor vormt van de Nederlandse economie. Zo is het mkb goed voor zo’n 60% van de totale bedrijvenomzet en biedt het segment werkgelegenheid aan ongeveer 70% van alle werkenden in Nederland.

Met een populatiegrootte van 340.000 bedrijven heeft het softwarebedrijf inzicht in de financiéle prestaties van zo’n 21% van alle bedrijven in Nederland – ons land telt ruim 1,6 miljoen bedrijven. Daarmee kan, aldus Exact, een accuraat beeld van de gehele populatie geschetst worden. Om de data betrouwbaar te houden worden alleen bedrijven meegenomen in de dataset, die langer dan een jaar bestaan.

Exact mkb monitor geeft inzicht in prestaties van mkb-bedrijven

Om te testen hoe representatief de data is, hebben onderzoekers van Exact hun gegevens over omzetcijfers van bouwbedrijven van de afgelopen jaren vergeleken met die uit StaLine – de openbare databank van het CBS. De uitkomst: een correlatie van 0,88 tussen de cijfers van het CBS en die van Exact, wat duidt op een “heel duidelijk verband”, aldus Exact.

Drie KPI’s

Momenteel richt het dashboard zich vooralsnog op drie key performance indicatoren. Het betreft de gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand een jaar eerder; cashflow-ontwikkeling (het % van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een positieve cashflow) en de betaaltermijn (het gemiddeld aantal dagen dat een mkb-bedrijf na facturatie moet wachten op betaling, gebaseerd op alle betaalde facturen met een betalingstermijn van 30 dagen).

Mogelijk worden er in de nabije toekomst nog meer dimensies toegevoegd, te denken valt bijvoorbeeld aan uitgaven aan innovatie of de ontwikkeling van kosten. De Exact mkb monitor werd vorige maand officieel geïntroduceerd tijdens Exact Live 2019 in de Jaarbeurs. Het instrument is voor iedereen raadpleegbaar

Totstandkoming mkb monitor 

De Exact mkb monitor werd ongeveer een half jaar geleden bedacht door dataspecialisten van Exact, tijdens een hackathon. Het idee viel in de smaak bij de directie, waarna geld werd vrijgemaakt voor de ontwikkeling. De dataspecialisten gebruiken een API met Exact Online om de data te sourcen, en hebben bovendien allerlei deep learning-technieken ontwikkeld om te zorgen dat data nauwkeurig in kaart wordt gebracht en gestandaardiseerd. Ook heeft het team een aanpak ontwikkeld, waarmee de cijfers kunnen worden getoetst aan andere openbare cijfers, waaronder die van het CBS.