Morgens begeleidt digitale transformatie binnen OM en Rechtspraak

03 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie hebben de ambitie om eind dit jaar 98% van alle nieuwe zaken digitaal af te afhandelen. Daartoe is het programma ‘Alle Zaken Digitaal’ (AZD) in het leven geroepen. Adviesbureau Morgens is binnen dit project verantwoordelijk voor de implementatie. 

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak hebben tezamen de taak om de rechtsstaat in ons land te handhaven, door het opsporen, vervolgen en berechten van verdachten van strafbare feiten. De kernwaarden van deze twee organisaties bij hun activiteiten zijn rechtvaardigheid, toegankelijkheid, deskundigheid en integriteit. Op dit moment werken er circa 6.000 professionals binnen het OM, terwijl de sector strafrecht van de Rechtspraak ongeveer 3500 medewerkers in dienst heeft.

De digitaliseringsambities van het OM en de Rechtspraak hebben grote impact op de werkprocessen binnen de strafrechtketen en de taakinvulling en onderlinge samenwerking van managers en medewerkers. “In het AZD-programma komt de uitdaging van het digitaliseren van een tijdkritisch en maatschappelijk zeer relevant proces samen met een ingrijpende omslag naar digitaal werken. Het doel van het digitaliseringsprogramma is om een hogere dossierkwaliteit, minder fouten en kortere doorlooptijden te realiseren”, aldus adviesbureau Morgens. 

Morgens begeleidt digitale transformatie binnen OM en Rechtspraak

Morgens uit Leiden werd enige tijd geleden ingeschakeld om de implementatie van het AZD-project op te zetten, uit te voeren en te ondersteunen. Het implementatieteam binnen het AZD-project bestaat uit twintig medewerkers, die beschikken over bijna een kwart van het totale budget, waarmee de implementatie een belangrijk onderdeel is binnen het AZD-programma, aldus Morgens: “Dit vanuit de overtuiging dat managers en medewerkers de stap naar digitaal werken alleen kunnen maken als zij goed worden ondersteund, waardoor de implementatie dus van groot belang is.”

Plan van aanpak

Morgens is binnen het programma verantwoordelijk voor de implementatie in de volle breedte, legt een persvoorlichter van het adviesbureau uit: “Hieronder valt het opzetten en uitvoeren van de implementatieaanpak, op basis van onze eerdere ervaring in grote digitaliseringstrajecten en in overleg met bestuurders en opdrachtgevers. Maar ook de zachte kant van de implementatie, zoals het creëren van enthousiasme en draagvlak bij gebruikers van de nieuwe digitale omgeving.” 

Verantwoordelijkheid leggen waar die hoort is het centrale uitgangspunt binnen de implementatie, vertelt de woordvoerder van Morgens: “Op basis van dit uitgangspunt hebben we verschillende thema’s vastgesteld waaraan een succesvolle implementatie moet voldoen.” Denk bij deze thema’s onder meer aan het inzetten op een pragmatische aanpak (“Geen dikke grote plannen en uitputtende analyses, maar snel en slim beginnen waar het kan”) en aan het denken in oplossingen in plaats van problemen (“We leggen de nadruk op wat er wel kan en wat het oplevert, niet op de onmogelijkheden”). 

Résultat final

Momenteel zijn er al verschillende resultaten bereikt binnen het AZD-programma. Zo is er door de geleverde diensten van Morgens veel geloof ontstaan binnen het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak dat ze wel degelijk in staat zijn om digitaal te vernieuwen, zegt Bob Willemsen, Implementatiemanager bij Morgens: “Het mooiste van het project vind ik het ontstaan van het vertrouwen in digitaal werken. De houding is echt omgeslagen naar ‘we willen nooit meer terug naar papier’. Alles bij elkaar betekent dit dat het OM en de Rechtspraak meer dan 96% van al hun strafzaken digitaal afdoen.”