Metri propositie geeft kader aan passende applicatiestrategie

07 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisaties hebben vandaag de dag tal van applicaties draaien in hun kern IT-landschap. En ondanks het belang van deze applicaties voor het aanjagen van digitale transformatie, hebben veel organisaties nog altijd onvoldoende inzicht in de gezondheid of risico’s van hun applicaties. Aanleiding voor Metri om de Applicatie Portfolio Strategizer in het leven te roepen.

Geen integraal beeld

Om de kwaliteit van applicaties te monitoren, maken ontwikkelaars meestal gebruik van developertools zoals Sonarqube. Door het gebruik van dergelijke tools kunnen ontwikkelaars de kwaliteit van een stukje code checken. Volgens Harold van Heeringen van IT-adviesbureau Metri, geeft dit een onvolledig beeld van de daadwerkelijke situatie. “Dergelijke tools geven geen integraal beeld van de totale applicatie en al helemaal niet van het portfolio aan applicaties.”

Wat hier ook meespeelt, is dat veel van de problemen – volgens Van Heeringen tot wel 80% – in de connecties tussen modules liggen en andere in componenten zitten. Hij licht toe: “Deze issues zorgen niet alleen voor verreweg de meeste incidenten, ze zijn ook nog eens lastig op te lossen.” Kortom, serieuze aandacht voor een applicatie-audit, en ook ‘technical debt management’ (om er voor te zorgen dat nieuwe functionaliteiten releases niet ten koste gaan van kwaliteit) zijn essentieel.

Applicatie Portfolio Strategizer
Door gebruik te maken van de technologie van CAST Highlight
, is Metri in staat om in zeer korte tijd de gezondheid van applicaties en complete portfolio’s in kaart te brengen, vertelt Van Heeringen. Deze oplossing scant de code van de applicaties voor mogelijke bottlenecks en deze resultaten worden aangevuld met een korte online vragenlijst, die onder applicatiebeheerders wordt gehouden. Door hen vragen te stellen over het belang voor de business, de kans op verzuim en de onderhoudsstrategie, kunnen belangrijke inzichten worden opgedaan, vooral wanneer deze tot op portfolioniveau worden opgerold.

Van Heeringen legt uit: “Op basis van deze twee stukken input berekent CAST Highlight de kwaliteit en business impact van elke applicatie op een gestandaardiseerde manier. Dit geldt dan weer als input voor een portfoliostrategie voor de applicatieomgeving.” Voor applicaties die ‘mission-critical’ zijn, worden de grootste risico’s in kaart gebracht en per applicatie wordt bepaald wat de meest effectieve aanpak is om het gewenste resultaat te bereiken.

Gekoppeld aan IT-strategie

Tot slot worden de resultaten van het onderzoek gekoppeld aan de IT-strategie. De verkregen resultaten vormen de basis voor een objectieve en onderbouwde prioritering voor de doorontwikkeling van het onderzochte applicatielandschap.

Van Heeringen besluit: “Klanten managen het portfolio vaak alsof alle applicaties gelijk zijn en/of gelijkwaardige problemen hebben. Daarnaast wordt er niet goed op waarde geschat wat het bedrijfsbelang van een specifieke applicatie is. Hierdoor is het lastig om de juiste prioriteiten te stellen. Met de Applicatie Portfolio Strategizer aanpak kan per applicatie een passende strategie worden vastgesteld.”