IT-er verleiden tot overstap komt meestal neer op hoger salaris

04 juli 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

IT-professionals die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging nemen vooral het financiële plaatje en ontwikkelingsmogelijkheden mee in hun overweging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diegenen die uiteindelijk van baan switchen er doorgaans flink op vooruitgaan.

Volgens een survey van vakblad AG Connect in samenwerking met adviesbureau Berenschot en de vakorganisatie KNVI (de beroepsvereniging voor IT-professionals) is slechts 11% van de IT’ers in ons land actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat is volgens de onderzoekers niet zo gek, omdat IT’ers weinig moeite hoeven te doen voor nieuwe kansen. Maar liefst 78% van de circa 2.700 ondervraagde IT’ers is het afgelopen jaar benaderd voor een baan, waarvan één op de vijf zegt iedere week wel een aanbod te krijgen. 

Verschil in IT-omgeving

Hoe vaak de telefoon met aan de andere kant van de lijn een headhunter rinkelt heeft vooral te maken met de werkomgeving waarbinnen IT’ers zich bevinden. Professionals die werken in de staande IT-organisatie van een bedrijf, worden minder vaak benaderd dan professionals die werken in de IT-dienstverlening. Dat komt doordat IT’ers die werken bij IT-consultancybureaus of ICT-dienstverleners eerder geneigd zijn om van baan te wisselen – zij werken doorgaans als een externe consultant voor verschillende IT-organisaties en zijn meer gewend aan de dynamiek van een wisselende werkomgeving.

Belangrijkste redenen voor een baanwisseling

Zo’n twee derde van de IT’ers staat, hoewel ze niet actief op zoek zijn, open voor nieuwe, aantrekkelijke kansen op de arbeidsmarkt, stellen de onderzoekers. Dit is in verhouding tot andere beroepsgroepen een hoog percentage, en heeft vanzelfsprekend te maken met de sterke vraag naar IT-professionals van vandaag de dag. In het huidige landschap waarin digitale transformaties aan de orde van de dag zijn, is er een enorme vraag naar professionals werkzaam in automatisering en digitalisering. Volgens een schatting is de digitale economie in Nederland inmiddels goed voor €338 miljard en 3,1 miljoen banen, en experts zijn het er unaniem over eens dat het aandeel binnen de totale economie de komende jaren alleen nog maar groter zal worden. 

De vraag naar IT-talent is veel groter dan het huidige aanbod, dat wordt geschat op ongeveer 380.000 IT’ers. Het nijpende tekort aan deze talenten zorgt ervoor dat werkgevers alles uit de kast moeten halen om geschikte IT’ers aan te trekken. Vooral softwareontwikkelaars, data scientists en professionals met kennis van opkomende technologieën (denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie en internet of things) zijn erg in trek. 

Tips voor recruiters

Recruiters die de taak hebben om IT’ers te vinden en hen te overtuigen om van baan te wisselen, krijgen van de onderzoekers drie tips mee. Allereerst zouden zij zich op het financiële aspect moeten focussen – 63% van de respondenten die openstaan voor een nieuwe uitdaging geeft aan vooral gedreven te zijn door het financiële (arbeidsvoorwaarden)pakket. “Zorg ervoor dat salaris besproken wordt tijdens de interviews en ook dat er een beter aanbod aan de kandidaten wordt gedaan, anders is het bijna zinloos om in gesprek te gaan”, luidt het devies.

De rol die het salaris speelt is het afgelopen jaar belangrijker geworden voor IT’ers. In de resultaten van de voorgaande editie van hetzelfde onderzoek, stonden de aspecten ‘sfeer’ en ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ nog op plek één en twee terwijl ‘geld’ op de derde plek stond. Ook vormde geld de op twee na belangrijkste factor voor baantevredenheid, wederom achter ‘sfeer’, en achter ‘uitdagende projecten’.

In hoeverre ben je van mening dat je marktconform wordt beloond

Een tweede tip die de onderzoekers dan ook geven is om te focussen op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en sfeer – nog altijd belangrijke aspecten voor IT’ers om een overstap te overwegen. Met sfeer wordt de cultuur binnen de organisatie en teams bedoeld: hoe managers omgaan met hun medewerkers, maar ook de mate van regels op de werkvloer. Deze zijn immers bepalend voor de sfeer en voor hoe het kantoor creativiteit en sfeer beïnvloeden. Met ontwikkelingsmogelijkheden, doelen de onderzoekers op de kansen die professionals geboden worden om in hun werkactiviteiten te kunnen groeien. 

De derde tip draait om retentie: Bij het aannemen van nieuw talent moeten recruiters niet vergeten dat ze de nieuwe aanwinsten ook gelukkig en tevreden dienen te houden, anders is het dweilen met de kraan open. AG Connect, Berenschot en KNVI concluderen dat vooral trouwe IT’ers die volgens hun eigen perceptie minder dan marktconform worden betaald, ontvankelijk zijn voor een verleiding elders. Voor deze groep geldt: “zorg dat het salaris aantrekkelijk blijft, en in lijn blijft met het salaris van de nieuw aangetrokken mensen.”

Berenschot adviseur Hans van der Spek waarschuwt: “Door loyale IT’ers niet te belonen, lopen organisaties een groot risico dat ze deze mensen kwijtraken.” Daarbij komt volgens hem ook dat scheve gezichten, waar veel IT-organisaties steeds vaker te maken mee kunnen krijgen, kunnen leiden tot bredere onrust binnen IT-teams.