Afvalverwerker Vink daagt Royal HaskoningDHV voor de rechter

29 mei 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Vink, een afvalverwerker uit Barneveld, is een juridisch proces begonnen tegen adviesbureau Royal HaskoningDHV. Laatstgenoemde deed in opdracht van de gemeente Barneveld onderzoek naar een partij zand die in november 2018 volgens journalisten van televisieprogramma Zembla verontreinigd was met de stof styreen en hierom niet had mogen worden gebruikt bij de aanleg en verbouwing van woonwijken in de gemeente, wat echter wel is gebeurd. 

Uit het zandonderzoek kwam naar voren dat 99% van de monsters niet verontreinigd is en geen gevaar veroorzaakt. Toch werden er in de wijk Eilanden-Oost in de straat Ternate wel sporen van styreen gevonden. Adviesbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) schrijft in zijn rapport dat deze waargenomen vervuiling “'eenduidig is te relateren” aan de partij zand – circa 10.000.000 kilogram – die het Barneveldse afvalbedrijf in 2015 zou hebben gereinigd. Vink stelt echter dat RHDHV onvoldoende bewijs heeft om deze bewering hard te maken.

Jaap Kevelam, persvoorlichter van Vink, legt uit: “Wij zijn van mening dat RHDHV ons hiermee onterecht in de beklaagdenbank zet. We hebben RHDHV begin deze maand schriftelijk om uitleg gevraagd, omdat in het rapport ook wordt gerept over vermengingen met ander zand dan dat uit onze partij afkomstig is. Maar onduidelijk is in welke mate in het onderzoek rekening is gehouden met dat andere zand. We kregen geen afdoende antwoord op onze vragen. Daarom kunnen wij niet anders dan procederen. Zoals het nu lijkt wordt het een bodemprocedure.”

Afvalverwerker Vink daagt Royal HaskoningDHV voor de rechter

Suzette Schreuder, woordvoeder van Royal HaskoningDHV, vertelt dat het adviesbureau tot op heden nog geen dagvaarding heeft ontvangen van Vink: “Als het tot een zaak komt, dan hebben wij alle vertrouwen in een goede afloop. Vanzelfsprekend staan wij nog achter ons rapport.”

Naast de zaak met Royal HaskoningDHV, is Vink ook verwikkeld in een andere juridische procedure. Enige tijd geleden startte Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond een zaak tegen Vink, de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland. Volgens de belangenorganisatie zijn deze drie partijen verantwoordelijk voor de schade. Hierbij moet worden gedacht aan waardedaling van huizen ten gevolge van de vervuilde grond. Verder is het afvalbedrijf mogelijk ook verwikkeld in een procedure met de gemeente Barneveld, die overweegt juridische stappen te nemen tegen Vink, omdat het bedrijf in het verleden heeft geweigerd om openlijk te communiceren met de gemeente over de herkomstgegevens van de partij zand. Adviesbureau RHDHV had deze data destijds nodig om zijn onderzoek te kunnen uitvoeren.

Doordat Vink de gegevens niet wilde delen, besloot de gemeente Barneveld – uit argwaan – het onderzoek uit te breiden. De zandmonsters werden in vergelijking met eerder gemaakte plannen geanalyseerd op een grotere verzameling gevaarlijke stoffen. Hoewel uit die studie niet naar voren is gekomen dat het zand een gevaar oplevert voor de volksgezondheid van de inwoners van Barneveld, is de gemeente nog steeds geïnteresseerd in de precieze herkomstinformatie van de partij, vertelt wethouder Aart de Kruijf (SGP): “Die informatie kan van nut zijn bij de juridische procedures.”

De provincie Gelderland laat weten dat de gemeente de herkomstgegevens mag vorderen bij het afvalbedrijf, simpelweg omdat het college van burgemeester en wethouders van Barneveld de zeggenschap heeft over de gemeentelijke grond. De gemeente vroeg in februari dit jaar echter aan de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland om de herkomstgegevens van het zand te vorderen bij Vink, omdat de provincie volgens de gemeente in deze kwestie ook een verantwoordelijkheid draagt voor het optreden van Vink. De provincie verwierp dat verwijt echter: “Vink moet deze gegevens in de administratie opnemen, op grond van de Wet milieubeheer en voorschriften in de omgevingsvergunning”, aldus GS.