Adviesbureaus slaan handen ineen voor Campus Day

21 mei 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Verschillende adviesbureaus hebben hun krachten gebundeld om Campus Day 2019 te organiseren. Deze dag staat volledig in het teken van het belang van de campus. Lezingen en discussies worden gehouden over hoe campussen waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen van bedrijven, academische instellingen, studenten en onderzoekscentra. Dit jaar vindt het evenement plaats op donderdag 20 juni op de campus van de Universiteit Utrecht in het Victor J. Koningsbergergebouw. 

Campus Day is een initiatief van AT Osborne en Smart WorkPlace. De organisatie ligt daarnaast in handen van Aestate, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Het thema van deze editie is ‘community’, vertelt Kees Rezelman, Managing Consultant bij AT Osborne: “Campussen bij universiteiten en bedrijven hebben onder andere te maken met vele innovaties op het gebied van samenwerken, digitalisering, veranderende wetgeving, huisvesting, circulariteit en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken? Hoe kan de huisvesting het beste georganiseerd en gefaciliteerd worden? Hierover gaat Campus Day 2019.” 

Het centrale thema van het evenement benadrukt in het bijzonder de dynamiek van een campus, legt Rezelman uit: “Het moet duidelijk worden dat binnen de omgeving van een campus de eindgebruiker niet het eindstation is, maar juist het middelpunt waarom alles draait. In workshops worden rondom dat thema visies, actuele ontwikkelingen en best practices besproken. Onderwerpen zoals digitalisering, participatie, onderzoeksfaciliteiten, mobiliteit, reuring op de campus, valorisatie en circulariteit zullen beslist aan bod komen.”

Tijdens de dag wordt de dialoog gezocht, met als doel voor ogen te krijgen hoe nieuwe onderwerpen georganiseerd en gerealiseerd moeten worden. “Denk hierbij onder andere aan de precieze invulling van Governance”, aldus Rezelman. “Veel uitdagingen van een campus, zoals mobiliteit, community-plekken en andere voorzieningen, zijn alleen op te lossen wanneer dit met diverse stakeholders wordt opgepakt. Het gaat dan ook over rollen en rolopvattingen.”Campus Day 2019 op de campus van de Universiteit Utrecht

Het belang van de campus

Nederland heeft tientallen campussen en science parks verspreid door het land. Campussen zijn niet alleen bij universiteiten sterk in ontwikkeling, ook verschillende hogescholen en mbo-colleges hebben al een campus. Rezelman: “Bij universiteiten leek er ruim tien jaar geleden, door de snel opkomende digitalisering, nog een tendens om thuiswerken en afstandsonderwijs te stimuleren en werd gesproken over het deels vervangen van de fysieke onderwijscampus door een virtuele. Maar het onderzoek ‘Campus NL: investeren in de toekomst’, dat in 2016 door de universiteiten in Nederland werd geïnitieerd, wees uit dat een nieuwe ontwikkeling aan de orde is.” 

Zo blijken studenten steeds meer behoefte te hebben aan fysieke studiewerkplekken. Dat komt deels door de stijgende kamerhuurprijzen: een ruime kamer waar in alle rust gestudeerd kan worden is vandaag de dag niet voor iedere student weggelegd, waardoor wordt uitgeweken naar de campus, waar de universiteitsbibliotheek of andere studieplekken te vinden zijn. Om op die ontwikkeling in te spelen, richten universiteiten de beschikbare ruimte efficiënter in. “Zo kon de afgelopen jaren bij een gelijkblijvend bruto vloeroppervlak meer plaats aan studenten (+22%) en medewerkers (+4% fte) worden geboden”, aldus Rezelman. 

Daarnaast zijn campussen ook erg populair onder bedrijven, zegt Rezelman, die een studie van onderzoeksbureau Buck Consultants inroept: “In vijf jaar tijd is het aantal bedrijven dat werkt vanaf een van de zeventien Nederlandse campussen gestegen van ruim vijfhonderd naar meer dan tweeduizend. Bij die bedrijven werken momenteel circa vijftigduizend mensen. Dat is ruim twintig procent meer dan vijf jaar geleden. Daarmee groeit de werkgelegenheid op campussen gemiddeld genomen met zes procent meer dan in de gemeenten waar ze zijn gevestigd.” 

De reden dat bedrijven zich graag op campussen vestigen is vanwege de (onderzoeks)faciliteiten en de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen, licht Rezelman toe: “Dat kan bij bedrijven zelf, in de les- of collegebanken, maar ook in de kantine of in de squashzaal. Kennis delen is overigens niet overal standaardpraktijk. Fundamentele, wetenschappelijke kennis wordt vaak wel gedeeld, maar als die kennis een commerciële toepassing krijgt, wil de bereidheid om die te delen nogal eens afnemen of verdwijnen.”

Campussen zijn vooral een populaire vestigingslocatie onder startups en spin-offs. “Van de 2.200 bedrijven op de zeventien campussen is 35% een spin-off en 18% een startup. In 2018 werkten er bijna 163.000 mensen bij bedrijven en instellingen op de zeventien campussen én de twaalf campussen die in een opstartfase zitten. Het daadwerkelijke aantal is nog hoger. Zo zijn schoonmakers, beveiligers en cateraars die werken voor een bedrijf dat niet op een campus is gevestigd, maar die er zelf wel fysiek werken, niet meegerekend. Kortom, de campuseconomie is booming”, besluit Rezelman. 

Lees ook: De tien belangrijkste campussen en science parks van Nederland.