Nederlandse installatiebranche wacht verdere consolidatieslag

04 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Nederlandse installatiebranche staat in 2019 een consolidatieslag te wachten. Dat stellen experts van Van Oers Corporate Finance, die jaarlijks onderzoek doen naar de stand van zaken in de sector.

Volgens de nieuwste analyse van het M&A-kantoor kwam het aantal fusies en overnames in de branche vorig jaar uit op zo’n 400; een stijging ten opzichte van het aantal deals een jaar eerder. De belangrijkste oorzaak van de toename is de positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie. “Hierdoor zit ook de bouw- en installatiebranche in de lift”, aldus Van Oers. De groei ging in 2018 zo hard dat de branche behoorde tot de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie.

“Het einde van de groei is voorlopig nog niet in zicht”, voorspellen de adviseurs. Hier ligt een aantal redenen aan ten grondslag. Ten eerste wordt de hoeveelheid deals voortgedreven door de vraag naar talent. De bouw kampt met een schreeuwend tekort aan personeel – de conjunctuurenquête van het CBS, de KvK en werkgeversorganisaties laat zien dat de bouw vorig jaar de sector was met de grootste personeelstekorten: in het tweede kwartaal gaf maar liefst 40% van de bouwbedrijven aan dat hun activiteiten werden belemmerd door een gebrek aan mensen. In reactie hierop kopen grote marktspelers andere partijen op: zo weten ze toch kostbaar gespecialiseerd personeel aan zich te binden.Nederlandse installatiebranche wacht verdere consolidatieslagEen tweede reden is de behoefte aan meer schaal. Met projecten die steeds complexer worden en steeds toenemende eisen aan het adres van bouwers, is het noodzakelijk ofwel te specialiseren, ofwel schaalvoordelen te realiseren. Dit heeft met name geresulteerd in een consolidatieslag in het midden- en kleinsegment van de markt. Zo werden Van Bon Installaties en Piels Technische Installaties overgenomen door het middelgrote Hoppenbrouwers, terwijl Aircoheat, Holland Koeling en ABO Klimaat werden ingelijfd door Van Dorp Installatietechniek. Terwijl hun afstand tot de marktleiders nog altijd aanzienlijk is – de vijf grootste installatiebedrijven zijn ENGIE Services, Croonwolter & Dros, Spie, Strukton Worksphere en Unica Installatiegroep – zijn de twee kopers nu wel beter in staat de concurrentie aan te gaan. 

Een andere opkomende trend is de toename van het aantal deals waar duurzaamheid het motief vormt. Van bedrijven in de bouw- en installatiebranche wordt steeds meer verwacht dat ze verstand hebben van duurzame technieken, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit heeft geleid tot een stijgende vraag naar duurzaamheidsspecialisten. Vorig jaar nam Engie Ventures & Integrated Solutions bijvoorbeeld zowel EV-box als Installect over om in te spelen op de trend.

De komende jaren zal volgens Van Oers Corporate Finance ook de vraag vanuit andere sectoren toenemen. Denk daarbij onder meer aan de utiliteitsbouw: door de toenemende vraag naar zorg- en onderwijsgebouwen zal vaker een beroep worden gedaan op installateurs. Een ander voorbeeld is de infrastructuur: in de huidige kabinetsperiode zullen de overheidsuitgaven aan infrastructuur worden opgeschroefd. 

Hogere multiples

De adviseurs van Van Oers Corporate Finance voorspellen tot slot dat de toenemende vraag de tarieven zal opstuwen. Onderzoek laat zien dat de gemiddelde EBITDA-multiple in de bouw- en installatiebranche in twee jaar tijd met circa 9% is toegenomen, meer dan in welke andere sector dan ook. Dit plaatst ondernemers en aandeelhouders voor een interessant dilemma: moeten ze voortbouwen op het solide fundament en uitbreiden via acquisities, of juist kapitaliseren op een gunstige markt en hun belang van de hand doen? “Gezien de huidige verkopersmarkt, is het voor installateurs een goed moment om na te denken over hun ondernemingshorizon”, aldus de corporate finance-experts.

Volgens UNETO-VNI de ondernemersorganisatie voor de technische installatiebranche, kampt de sector met een groeiend tekort. “Als we de groei van de branche niet bijbenen, hebben we een probleem”, zei voorzitter Doekle Terpstra in gesprek met NU.nl. “Dan hebben we in de komende vier jaar een tekort van vijftienduizend vakmensen in onze sector.”