Design thinking brengt verbinding in digitale transformatie

25 februari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Door in te zetten op design thinking, kunnen organisaties hun digitale transformatie beter laten verlopen. “Door deze manier van denken, krijgen consumenten precies op hun bord wat ze willen. Dit is waar onze development teams voor zorgen”, zegt Okke Tissing van KPN ICT Consulting. 

Design thinking is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen en biedt verschillende voordelen. De mens staat centraal binnen de methodiek doordat problemen steeds vanuit menselijke behoeften zijn gedefinieerd. Ook KPN ICT Consulting maakt gebruik van design thinking, vertelt Lead Consultant Strategie Okke Tissing: “Snelle technologische ontwikkelingen en een andere marktdynamiek, zoals meer kleinschaligheid, pilots in plaats van watervalprojecten of de behoefte aan duurzaamheid, betekenen dat deze transformatie ook op nieuwe manieren moet plaatsvinden. Dat was de reden voor KPN om het nieuwe Experience Center te voorzien van een aparte ruimte voor design thinking.”Design thinking brengt verbinding in digitale transformatie

In het center wordt door multidisciplinaire teams nagedacht over de vraag áchter de vraag, legt Tissing uit: “We ontwikkelen concepten vanuit verschillende invalshoeken en vertalen deze uiteindelijk naar prototypes.” Om de consultants vertrouwd te maken met de nieuwe manier van werken werd de opleiding Master of Creative Innovation ontwikkeld – in co-creatie, in dit geval met een externe trainingspartner. In pilots werden de onderdelen van design thinking getest en intussen zijn er al tien consultants opgeleid, aldus Tissing: “Ze hebben in de korte tijd dat het Digital Dutch Experience Center open is met een snel groeiend aantal klanten creatieve oplossingen gezocht voor uiteenlopende vraagstukken als de detectie van verkeerspatronen in bezoekersstromen of slimme manieren om terreinen te bewaken. 

Inmiddels is KPN ICT Consulting bekend met design thinking. Tissing laat weten dat dit niet van de ene op de andere dag ging: “Toen ik in 2017 binnenkwam, zag ik een organisatie die fantastische producten heeft om bij de klant echt impact te maken. Mijn ambitie was vanaf mijn start om er een consultancypraktijk aan te koppelen op basis van design thinkingdesign consultancy. Met de kwaliteit van onze producten, diepe kennis op technologisch gebied en de scope van ons partnernetwerk – van het grote Microsoft tot de kleinste startup – zijn we beter dan wie dan ook in staat om in het digitale domein een verbinding tot stand te brengen tussen de vraag en de oplossing.”

Het nieuwe Experience Center, met z’n drie verschillende ruimten (voor ontmoeten, samen ontdekken en co-creatie), is speciaal ingericht om de genoemde ambities te realiseren: “Zo krijg je oplossingen die werken, waar draagvlak voor is en is er voldoende aandacht voor acceptatie”, aldus Tissing, die benadrukt dat design thinking geen toverdrank is: “Het is geen ‘magic bullet in a black box’, maar een aanpak die resultaat oplevert. We hebben het zelf ondervonden, zijn anders gaan werken, meer een lerende organisatie geworden. Van die kennis laten we de klant ook profiteren.” 

“De komende tijd wil ik nog 20 consultants opleiden en de cultuuromslag verder doorzetten”, zegt de Lead Consultant Strategie van KPN ICT Consulting. “En zorgen dat de business leert werken vanuit de filosofie van ontwerpdenken, zodat we vanuit alle verschillende disciplines kunnen werken aan focus, het toevoegen van echte business value en aan de beste oplossingen voor onze klanten”, besluit Tissing.