De Nederlandsche Bank kiest Capgemini en Ilionx voor IT-inhuur

12 februari 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Capgemini en Ilionx geselecteerd voor de inhuur van ICT-personeel en het uitvoeren van IT-projecten.

“Na de beoordeling van alle offertes [zes externe leveranciers maakten deel uit van de laatste biedronde] zijn Ilionx en Capgemini er als beste uitgekomen”, aldus een woordvoerder van DNB. Met ruim 5.500 werknemers in ons land behoort Capgemini tot een van de grotere ICT-dienstverleners van Nederland. Wereldwijd heeft het beursgenoteerde Capgemini meer dan 208.000 werknemers in dienst. Ilionx, onderdeel van investeringsmaatschappij Egeria, ontstond in 2002 vanuit de doorstart van LCI consultants.

Het contract met DNB omvat projectgerelateerde werkzaamheden voor onder meer IT-projecten, softwareontwikkeling, beheer, business intelligence en testen. Het beslaat ook de detachering van IT-professionals, om ofwel ondersteuning te bieden bij werkzaamheden op piekmomenten in de IT-afdeling, ofwel om open posities op tijdelijk basis in te vullen.

De Nederlandsche Bank kiest Capgemini en Ilionx voor IT-inhuur

Volgens een woordvoerder van DNB heeft de centrale bank voor Capgemini en Ilionx gekozen, omdat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en daarnaast een concurrerend voorstel konden voorleggen. Door hun IT-expertise te versterken wil DNB meer inzetten op kostenbeheersing en op zijn strategie om een agile IT-omgeving op te bouwen ter versterking van de business.

Beide geselecteerde partijen zijn goede bekenden van de centrale bank. In 2012 won zowel Capgemini als Ilionx, samen met Atos, een raamovereenkomst voor vergelijkbare diensten. Op het gebied van strategisch en organisatieadvies deed DNB de afgelopen jaren een beroep op onder meer Boston Consulting Group en McKinsey & Company

De nieuwe overeenkomst is per 1 januari 2019 in werking getreden en heeft een looptijd van vier jaar, met optioneel twee keer een jaar verlenging. Financiële details over het contract zijn niet naar buiten gebracht.

Afgelopen maand maakten ook drie diensten van de Vreemdelingenketen – de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – de winnaars bekend van een aanbesteding voor IT-inhuurdiensten. De keuze viel op acht partijen, die de komende vier jaar tezamen zo’n €128 miljoen aan opdrachten mogen verdelen.

Gerelateerd: DNB betaalde Boston Consulting Group $5 miljoen voor fusieadvies.