Boek helpt managers strategisch te denken in turbulente tijden

17 januari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Een nieuw boek, van de hand van Roland Bushoff en Norbert Greveling, is er op gericht (aankomende) leiders te ondersteunen bij hun meest strategische uitdagingen in het hedendaagse digitale tijdperk. Het boek biedt nieuwe modellen en theorieën en de auteurs plaatsen bekende strategiemodellen en -theorieën helder in de context van de huidige, sterk veranderde economie.

Het was mei 2017 toen Roland Bushoff, adviseur bij Voogt Pijl & Partners, en Norbert Greveling, strategieconsultant en voormalig directeur IBM Consulting Group, op het idee kwamen een boek te schrijven over strategisch managen in het digitale tijdperk. Beide professionals merkten vanuit hun uitgebreide ervaring dat het vakgebied strategisch management de afgelopen jaren enorme veranderingen heeft doorgemaakt. Aangezien de bekende managementboeken over strategisch management grotendeels zijn gebaseerd op modellen en theorieën die zijn ontwikkeld in de vorige eeuw, zagen de twee auteurs dat er een grote behoefte bestaat aan een actueel leerboek over het vakgebied. Ze stonden hierin niet alleen – in gesprekken met vakprofessionals, strategen, bestuurders en academici klonken dezelfde geluiden door. 

Strategisch managen in turbulente tijden

En zo werd ‘Strategisch managen in turbulente tijden’ geboren. De publicatie dient als een leerboek voor managers die hun aanpak van strategieontwikkeling en -executie willen moderniseren, om aan de behoeften van de huidige economie te voldoen. “Het belangrijkste denkwerk voor strategisch management is ontwikkeld in de vorige eeuw”, legt Bushoff uit. Hij wijst onder meer op bekende strategietheorieën en -modellen, die worden gebruikt op gebieden als concurrentie (Competitive Forces-model van Michael Porter), onderscheidend vermogen (Value Disciplines van Treacy & Wiersema), investeringen (Growth-Share-matrix van The Boston Consulting Group), organisatie-inrichting (7S-model van McKinsey & Company), kerncompetenties (Core Competenties van Prahalad & Hamel), en prestaties van organisaties (Balanced Scorecard van Kaplan & Norton).

Hoewel modellen nog altijd fungeren als belangrijke tools voor strategisch denkwerk, benadrukt Bushoff dat ze in de meeste gevallen onvoldoende aansluiten op de hedendaagse dynamiek. “Dat ligt aan de turbulentie die alsmaar heftiger wordt”, licht Greveling toe. Aan de basis van deze turbulentie ligt de digitale revolutie waarin we ons bevinden. Die revolutie begon eind vorige eeuw met de opkomst van het internet, zegt Greveling: “Inmiddels bevinden we ons in de derde golf van digitalisering. De eerste golf draaide om het internet en de massale opkomst van online als bron voor informatie en communicatie. In de tweede golf staan commerciële toepassingen centraal, zoals de talloze platforms die de manier waarop consumenten winkelen hebben veranderd. Ook de opkomst van de smartphone maakt onderdeel uit van deze fase van digitale ontwikkeling.”

Boek helpt managers strategisch te denken in turbulente tijden

De storm die digitalisering heet is echter nog lang niet uitgeraasd. Wat ons nog te wachten staat zal de grootste impact gaan hebben op onze economie, bedrijven, overheid en maatschappij. De opkomst van data en connectiviteit maakt dit allemaal mogelijk, zo leggen de auteurs uit: “In de derde golf staan slimme producten, instrumenten en apparatuur (onder andere robots) via speciale netwerken met elkaar in verbinding. Samen genereren ze veel data (big data), en door slimme technologieën zoals artificial intelligence en deep learning kunnen slimme analyses worden gedaan. De inzichten die daaruit voortvloeien kunnen tal van voordelen bieden op het gebied van commercie, veiligheid, efficiency en lifestyle.” 

De digitale transformatiegolf die gaande is, is een belangrijke aanjager van andere transformaties, legt Bushoff uit: “Denk aan de opkomst van nieuwe businessmodellen gebaseerd op de deeleconomie of de circulaire economie.” “Ook zitten we in een transformatie van de tweede naar de derde industriële revolutie”, voegt Greveling toe. De visie van de twee Nederlanders wordt door diverse prominenten wereldwijd gedeeld. Zo heeft de Amerikaanse managementgoeroe Jeremy Rifkin meer dan eens voorspeld dat de digitale revolutie in combinatie met een transitie naar duurzame energie voor de derde industriële revolutie kan zorgen. Klaus Schwab, voorzitter van de gezaghebbende denktank World Economic Forum, gaat nog een stap verder en spreekt inmiddels al over een vierde industriële revolutie, waarmee hij vooral doelt op een versmelting die gaande is tussen de digitale, fysieke en biologische wereld.

Voor leiders betekent de snelle opkomst van het digitale tijdperk niet alleen dat strategisch managen zeer belangrijk is voor organisaties om gezond en aantrekkelijk te blijven, maar ook dat ze op een moderne en toekomstbestendige manier naar hun strategische vraagstukken moeten kijken. “Met dit boek schetsen we een hedendaags paradigma voor strategisch managen met nieuwe theorieën over hoe je kunt kijken naar organisaties en denken over toekomstige successen, over de kerntaken van leiders en over een aanpak voor het strategisch managementproces”, aldus Bushoff. 

Inspirerend leerboek

Greveling: “We gaan in op de kerntaken van leiders bij hun streven naar het toekomstige succes van hun organisatie, op welke aandachtsgebieden ze daarbij moeten focussen en wat de toolbox is die ze daarbij kunnen gebruiken. Maar ook welke stappen ze daarbij als leider moeten doorlopen en over welke competenties ze moeten beschikken om succesvol leiding te geven aan zo’n transitie.” Marcel van der Ham, Dean Business School Nederland, heeft het boek gelezen en omschrijft het werk van de twee auteurs als een “inspirerend leerboek voor (aankomende) leiders”. Hij voegt toe: “Het boek beschrijft de reis die leiders doormaken in hun zoektocht naar een toekomstbestendige koers, een ontdekkingstocht die ik nog niet elders beschreven heb gezien.”

Naast de nieuwe theorie die in het boek aan bod komt, biedt ‘Strategisch managen in turbulente tijden’ een scala aan praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden – die handvatten, tools en instrumenten bevatten – komen voort uit de jarenlange ervaring van Bushoff en Greveling, die zij als leider, consultant en docent hebben opgedaan. Een lezer geeft aan: “Toepassing van de nieuwe theorie uit dit boek heeft direct nieuwe inzichten opgeleverd over onze strategische issues en hoe we die moeten aanpakken.”