Wielinq en Sioo organiseren bijeenkomst voor docenten in consultancy

07 december 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Opleidingsinstituut Sioo, organisatieadviesbureau Wielinq en Avans Hogeschool hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk een event te organiseren voor docenten in het hoger onderwijs die les geven op het snijvlak van consultancy/adviesvaardigheden.

Veel studenten die een hbo- of wo-opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit zien het onder de knie krijgen van adviesvaardigheden als een van de belangrijkste onderdelen van hun studie. Daar is een aantal verklaringen voor. Allereerst is het beroep van consultant enorm in trek. Onderzoek onder zo’n 13.000 studenten laat vrijwel elk jaar zien dat (strategy)consulting de meest populaire branche is voor hoogopgeleide starters, ver voor sectoren als retail, technologie of de bankensector. Het adviesvak is zo sterk in trek omdat het een uitdagend werkklimaat biedt met afwisselende activiteiten en een goede springplank is voor de verdere carrière.

Ten tweede worden adviesvaardigheden ook binnen vele andere beroepsgroepen almaar belangrijker. Te denken valt aan accountants, advocaten, ingenieurs of financiële adviseurs. Om in de toekomst succesvol te kunnen zijn, moeten studenten vandaag de dag beschikken over de zogeheten 21ste eeuw-vaardigheden (afgeleid uit een onderzoek van het World Economic Forum). Deze vaardigheden – waaronder kritisch denken, creativiteit, communicatie en samenwerking – zijn nauw verbonden aan advies- en consultancyvaardigheden. “In het hoger onderwijs behoort ‘consultancy’ steeds vaker tot het uitstroomprofiel van opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn (technische) bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica en accountancy”, legt Arjan Geurts van Wielinq uit.

Wielinq en Sioo organiseren bijeenkomst voor docenten in consultancy

Tegelijkertijd geeft Geurts aan dat de manier waarop consultancy-/adviesvaardigheden gedoceerd worden binnen het hoger onderwijs niet consistent is. “Verschillende opleidingen geven op hun eigen manier invulling aan het onderwijs. Soms ligt de nadruk op vaardigheden zoals gespreksvaardigheid en presenteren, soms meer op het volgen van een stappenplan (intake, onderzoek, analyse, rapport, presentatie). Sommige opleidingen werken met projecten voor echte opdrachtgevers, terwijl andere opleidingen een meer theoretische insteek hebben. Daarnaast valt op dat veel docenten aan het zoeken zijn naar een goede invulling van het vak.”

Dit vormde de aanleiding voor Geurts om de samenwerking te zoeken met Marguerithe de Man, verbonden aan Sioo, een opleidingsinstituut dat zich specialiseert in het organisatieadviesvak. De Man: “In onze optiek kunnen opleidingen van elkaar en van ervaringen uit het werkveld leren. Daarover organiseren we samen op woensdagavond 30 januari 2019 een thema-avond voor docenten die het vak consultancy/adviesvaardigheden geven in het hoger onderwijs.”

Geurts en De Man baseren hun bevindingen op bureauonderzoek van het materiaal dat opleidingen gebruiken en op basis van interviews met een aantal docenten van verschillende hogescholen. “We hebben goed inzicht gekregen in de manier waarop opleidingen invulling geven aan het vak consultancy. Door met elkaar in gesprek te gaan over aspecten als de inhoud (het materiaal) en de aanpak (lesvorm) denken we te kunnen bijdragen aan verdere professionalisering.”

De bijeenkomst ‘consultancy/adviesvaardigheden in het hoger onderwijs’ vindt plaats op het kantoor van Wielinq, in Creative Valley, Orteliuslaan 9 Utrecht (Papendorp). De avond is kosteloos. Inloop is vanaf 16.30 uur, om 17.00 uur start het programma. De avond duurt tot circa 20.00 uur, voor een maaltijd wordt gezorgd. Voor meer informatie en om je aan te melden, volg deze link.