WEF: Studenten missen vaardigheden 21ste eeuw

30 juni 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Studenten die nu afstuderen missen noodzakelijke vaardigheden die cruciaal zijn voor hun succes in de 21ste eeuw, blijkt uit onderzoek van The Boston Consulting Group (BCG) en het World Economic Forum (WEF). Volgens de onderzoekers kunnen onderwijstechnologieën helpen om deze vaardighedenkloof te dichten. Daarbij zal samenwerking tussen verschillende stakeholders essentieel zijn.

De wereld verandert anno 2015 razendsnel en technologische ontwikkelingen en toenemende digitalisering zijn aan de orde van de dag. Studenten die nu afstuderen zullen over een aantal vaardigheden moeten beschikken om zichzelf in de 21ste eeuw staande te kunnen houden. Waar vroeger kennis en vaardigheid op het gebied van taal, rekenen en wetenschap voldoende waren – de basisvaardigheden – moeten studenten nu ook getraind zijn als kritische denkers, probleemoplossers en teamplayers. Naast deze competenties, zijn ook bepaalde karakteristieke eigenschappen of kwaliteiten benodigd om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, zoals doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en het tonen van leiderschap. Dat stellen het World Economic Forum (WEF) en The Boston Consulting Group (BCG) in een recent uitgebracht rapport.

Een overzicht van de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:

16 vaardigheden van de 21ste eeuw

In hun onderzoeksrapport, getiteld ‘New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology’, onthullen WEF en BCG dat veel studenten in het huidige onderwijs waarschijnlijk niet de vaardigheden krijgen aangeleerd om succesvol te zijn in de 21ste eeuw. Zij nemen een kloof waar tussen de benodigde vaardigheden en de daadwerkelijke vaardigheden waar studenten wereldwijd over beschikken. De onderzoekers gingen vervolgens op zoek naar manieren om met behulp van onderwijstechnologieën de kloof te dichten.

Het onderzoek, waarin 91 landen met uiteenlopende inkomstenniveaus werden geanalyseerd, toonde duidelijke regionale verschillen. Waar studenten in ontwikkelde landen vaak over meer vaardigheden beschikken, bleek dat studenten in minder-ontwikkelde landen vaak tekortschieten in de benodigde competenties en karakteristieke eigenschappen. De vaardighedenkloof in minder-ontwikkelde landen wordt vaak in stand gehouden door problemen op macroniveau zoals armoede, conflicten, slechte gezondheid en discriminatie. Deze belemmerende factoren zullen eerst moeten worden weggenomen voordat er aandacht kan worden besteed aan het dichten van de kloof.

De onderzoekers ontdekten ook grote prestatieverschillen tussen landen met hoge inkomsten. “De VS scoort bijvoorbeeld minder hoog op rekenvaardigheid en geletterdheid in vergelijking met hoog-presterende tegenhangers als Japan, Finland en Zuid Korea”, vertelt Allison Bailey, Senior Partner en hoofd van BCG’s Amerikaanse Onderwijs praktijk. Volgens haar moeten alle landen zich inspannen om hun onderwijssystemen te verbeteren, om te kunnen blijven concurreren met deze koplopers.

Verschillen in vaardigheden

Technologie en Digital
Technologische ontwikkelingen in het onderwijs, zoals adaptieve leerplatformen en interactieve videogames, kunnen volgens de partners helpen bij het dichten van de vaardighedenkloof. Met deze onderwijstechnologieën kunnen scholen zowel kosten besparen als de onderwijskwaliteit verbeteren. De onderzoekers stellen dat dergelijke technologieën een waardevolle toevoeging zijn op bestaande en opkomende pedagogische aanpakken zoals projectmatige, ervarings-, onderzoeks- en adaptieve leermethoden. De technologische ontwikkelingen bevorderen namelijk het aanleren van ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ zoals communicatie, creativiteit, doorzettingsvermogen, en samenwerking.

Om de nieuwe onderwijstechnologieën succesvol in het onderwijssysteem op te nemen is volgens WEF en BCG een zogenaamd ‘closed-loop instructional system’ nodig. “Technologie is een positieve disruptieve kracht voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van het onderwijs. Echter, voordat technologie zijn volle potentieel in leerprocessen kan bereiken, moet deze beter worden geïntegreerd in het instructieproces. De unieke problemen in de onderwijsomgevingen van ieder land mogen daarbij niet vergeten worden”, aldus Mengyu Annie Luo, mede-auteur en Head of Media, Entertainment, and Information Industries bij WEF. In het klaslokaal kunnen docenten door middel van zo’n ‘closed-loop’ instructiesysteem “leerdoelen creëren, curricula en instructiestrategieën ontwikkelen, instructies geven, tests en toetsen inbouwen, gepaste leerinterventies gebaseerd op studentbehoeftes aanbieden en uitkomsten en de leervoortgang volgen.”

Closed loop system

Om het volle potentieel van technologie – voor het dichten van de vaardighedenkloof – te benutten is er effectieve samenwerking nodig tussen beleidsmakers, onderwijzers, investeerders en leveranciers van onderwijstechnologieën – die samen een complexe en onderling verbonden groep stakeholders vormen. Het onderzoeksrapport bevat een lijst met vier aanbevelingen voor deze stakeholders:

  • Beoordeel onderwijssystemen en onderwijsstandaarden, op de ontwikkeling van benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw, en stel deze bij waar nodig.
  • Ontwikkel en bevorder technologische expertise onder leerkrachten.
  • Ontwikkel methodes en middelen om gaten op te vullen in de meting en instructie van ‘21ste eeuw vaardigheden’.
  • Maak financiële middelen vrij voor technologie-pilots, voor het overbrengen van technologische vaardigheden en voor de schaalvergroting van daarop gebaseerde modellen.

De onderzoekers concluderen: “Het opvolgen van deze aanbevelingen zorgt ervoor dat de meest effectieve onderwijstechnologieën beschikbaar gesteld worden voor steeds meer studenten wereldwijd. Met effectieve samenwerking en weloverwogen implementatie is de wereld in staat om de vaardighedenkloof te dichten.”

Nederlands onderwijssysteem
Uit een analyse van WEF in samenwerking met Mercer blijkt dat het Nederlandse onderwijssysteem over de hele linie tot de internationale top behoort.