Helft HR-professionals wordt benaderd door recruiter of headhunter

05 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Meer dan de helft (60%) van HR-professionals wordt vandaag de dag benaderd door andere werkgevers of headhuntersbureau voor een mogelijke nieuwe functie elders. De trend ligt in lijn met de alsmaar krappere arbeidsmarkt, die zich in vrijwel iedere sector lijkt voor te doen.

Ieder jaar doen Berenschot en Performa Uitgeverij onderzoek onder HR-professionals. In het zogeheten HR-trendonderzoek worden de ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidscommunicatie en wet- en regelgeving rond arbeid in kaart gebracht. Een integraal onderdeel binnen de bredere, jaarlijkse HR-trends studie is het onderzoek naar de beleving van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Voor de 2018-editie van dat onderzoek zijn dit jaar 900 HR-professionals ondervraagd. Het onderzoek is mede tot stand gekomen met ondersteuning van HR-beroepsverenigingen.

(HR-)professionals vaker benaderd door headhunters

Uit het onderzoek komt naar voren dat het afgelopen jaar, in de alsmaar krappere arbeidsmarkt, HR-professionals vaker worden benaderd door headhunters dan een jaar eerder (35% in 2018 tegenover 33% in 2017). Daarnaast zijn respondenten ook vaker benaderd door een andere werkgever (23% in 2018 tegenover 16% in 2017). Daarmee is het totale percentage van professionals dat proactief is benaderd om elders aan de slag te gaan opnieuw gestegen – in 2018 werd 58% van de respondenten benaderd, tegenover 49% in 2017.

Respondenten die benaderd zijn door andere werkgevers en/of headhuntersEen groeiend aantal respondenten geeft aan in de huidige krappe arbeidsmarkt regelmatig of vaak moeite te hebben met het invullen van vacatures. Hoewel het invullen van HR-vacatures ten opzichte van functies in andere functiefamilies nog steeds relatief weinig problemen oplevert, geeft dit jaar 15% van de respondenten aan hier moeite mee te hebben. Dat is een significante stijging ten opzichte van de 12% in 2017. Over de hele linie kan echter in iedere sector gesteld worden dat er meer moeite gedaan moet worden om professionals te werven ten opzichte van een jaar eerder.

Invullen ICT en technische functies blijft uitdaging

Functies op het gebied van techniek & onderhoud, ICT en productie & operations spannen de kroon als de meest lastig in te vullen functiegroepen, met respectievelijk 57%, 54% en 53% van de respondenten die dit aangeeft. Vooral productie & operations zag tussen 2017 en 2018 een flinke relatieve stijging: in dit segment steeg het aantal respondenten dat moeite heeft met het invullen van deze specifieke functies met maar liefst 21%, van 44% naar 53%. De grootste relatieve stijging was echter zichtbaar in de functiegroepen Financiële Zaken (57%), Ondersteuning (67%) en Juridische Zaken (101%).

Problemen bij werving en selectie per functie

Terwijl in absolute getallen en vanuit een sectorperspectief de markt voor HR-professionals de geringste uitdagingen kent bij het invullen van functies, kan in lijn met de ontwikkelingen van de bredere markt toch gesteld worden dat de arbeidsmarkt voor HR-professionals steeds krapper wordt.

Verbetering arbeidsvoorwaarden

Deze trend wordt ook bevestigd wanneer gekeken wordt vanuit het perspectief van de werknemers. Zo geeft bijna 40% van de respondenten aan dat de eigen positie op de arbeidsmarkt verbeterd is. Vorig jaar was dat nog 31%. De economische groei en de arbeidsmarktkrapte zijn de belangrijkste redenen voor de gevoelde verbetering, maar ook de toename van ervaring en het verwerven van nieuwe kennis hebben daaraan bijgedragen, aldus de onderzoekers. 

Daar komt bovendien bij dat de bereidheid van professionals om van werkgever te wisselen in 2018 (25%) stabiel is ten opzichte van het jaar ervoor (toen ook 25%). Veruit het grootste deel van deze groep (22%) is op zoek naar een functie bij een andere werkgever. Ook deze uitkomst is in lijn met het beeld dat de arbeidsmarkt voor HR krapper wordt. Mensen hebben weer vaker de ‘luxe’ van uitzicht op een baan elders en kunnen nu dus weer meer om zich heen kijken. Van de respondenten die aangaven op zoek te zijn naar een baan bij een andere werkgever, heeft 66% daadwerkelijk actief gezocht naar een andere functie bij een andere werkgever, besluiten de onderzoekers.

GerelateerdHR Trends 2018: Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt.