Caroline Boogaard start als Senior Consultant bij Kirkman Company

10 augustus 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kirkman Company heeft een nieuwe professional toegevoegd aan het team: Caroline Boogaard. In haar nieuwe rol als Senior Consultant HR & Employee Experience zal Boogaard vanuit Kirkman onder meer een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van employee experience. 

Caroline Boogaard is een professional met ruime expertise op het gebied van marketing- en HR-vraagstukken. “Caroline is aangetrokken om een duidelijke brug te slaan tussen het ‘marketingdenken’ en het HR-werkveld. Zij zal bedrijven gaan helpen om invulling te geven aan en het borgen van een unieke employee experience. Geen enkele CEO zal ontkennen dat de medewerkers het verschil maken, maar vaak komt dat totaal niet tot uiting in de dagelijkse operatie”, aldus Tim Meurs, Senior Consultant - Practice Lead HR & Employee Experience bij Kirkman Company.

Boogaard vult aan: “Daar waar onderzoeken naar tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vaak strekken tot aan de grenzen van het HR-vakgebied, gaat een aanpak op basis van employee experience veel verder. Door zorgvuldig te formuleren wie je als organisatie wilt zijn, waar je met elkaar voor staat en hoe je wilt dat dit tot uiting komt, krijg je grip op identiteit, waarden en gedrag. Dat wat je wilt dat klanten ervaren, moet in het DNA van een organisatie verankerd zijn en tot in de puntjes worden doorleefd. Dit strekt van ‘gevoelsdimensies’ zoals cultuur en beleving, tot werkgerelateerde zaken zoals verantwoordelijkheden, resultaatgebieden of leiderschap. Maar ook facilitaire zaken zoals werkplek en online omgeving vormen een belangrijk onderdeel van employee experience.”

Ervaren HR-professional

Voorafgaand aan haar professionele carrière studeerde Boogaard af in Bedrijfskundige Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze startte haar loopbaan bij Vitae Groep. Hier ontwikkelde ze een propositie voor een business unit voor training & advies, waaraan ze in de jaren daarna leidinggaf. Van 2001 tot 2006 was Boogaard in dienst bij Hay Group (inmiddels Korn Ferry Advisory, red.) Hier was ze onder andere verantwoordelijk voor projecten op het gebied van performance management, leiderschaps- en talentontwikkeling. In die tijd ontwikkelde ze ook het gedachtegoed HRMarketing, dat ze vanaf 2006 als zelfstandige verder heeft uitgebouwd.

Caroline Boogaard start als Senior Consultant bij Kirkman Company

Inmiddels werkt Boogaard sinds enige tijd als Senior Consultant HR & Employee Experience bij Kirkman Company, een adviesbureau dat zich specialiseert in het transformeren van organisaties naar '100% relevantie voor alle stakeholders’. Een van de focusgebieden in haar nieuwe rol zal de profilering van de HR-functie zijn, als onderdeel van het gedachtegoed ‘HRMarketing’ waarover Boogaard een gelijknamig boek publiceerde. Ze licht toe: “Veel HR-professionals hebben last van een zekere stagnatie in hun vak: de veelheid aan onderwerpen en de diversiteit in vraagstukken maakt dat oplossingen in de vorm van nieuwe HR-instrumenten, -procedures of -modellen niet toereikend zijn. Situaties vragen om radicaal andere HR-werkwijzen, waarvoor marketing verrassende aanknopingspunten biedt.”

Boogaard legt verder uit: “Behalve concrete toepassingen draait het bij ‘HRMarketing’ vooral ook om de mindset die marketeers karakteriseert: de manier van denken rondom bijvoorbeeld branding, doelgroepen en positionering biedt tal van handvatten voor HR-professionals om vernieuwing in hun vakgebied te bewerkstelligen.”

Employee experience

Over haar keuze voor Kirkman zegt ze onder meer: “De menselijke factor in en om organisaties heeft altijd mijn belangstelling gehad. Enerzijds vanuit een HR-/ontwikkelingsperspectief, anderzijds vanuit een marketing-/psychologische kant: wat beweegt mensen om bepaalde stappen wel of niet te zetten, wat kun je doen om verandering teweeg te brengen, welke impact hebben interventies die je doet. Daar waar HRMarketing vijftien jaar geleden leidde tot nieuwsgierigheid maar ook veel vraagtekens, is het denken en werken vanuit een ‘people vision’ inmiddels een onmiskenbare voorwaarde voor succes. Ik kijk er enorm naar uit om verder te bouwen aan de expertise op het vlak van employee experience. De kracht van Kirkman Company hierbij is dat er een bewezen succesvolle customer excellence-aanpak in huis is. Geweldig om beide invalshoeken samen door te ontwikkelen!.

De afgelopen zomermaanden startten reeds diverse nieuwe professionals bij Kirkman Company. Zo werd het team in juni versterkt met Renée van der Ploeg en Floris van Oordt
 en startten vorige maand drie nieuwe professionals: Frederiek Doedijns, Manon de Bree en Laura Hendricx.