Investeren in mensen net zo belangrijk voor digitale duurzaamheid

03 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Digitalisering wordt steeds dominanter in alle facetten van het leven, zowel werk als privé. De tijd dat er nog geen e-mail bestond en er één keer per dag werd ingebeld om verbinding te maken met het internet, ligt ver achter ons. In het digitale tijdperk van tegenwoordig staan professionals 24 uur per dag aan, met alle gevolgen van dien. Hoe kunnen werkgevers tegen deze achtergrond ervoor zorgen dat hun werknemers gezond blijven? Jeroen van Duijvenbode, directeur van Korn Ferry Nederland, deelt zijn visie. 

Over het effect van digitalisering op het aantal banen lopen de meningen en onderzoeksresultaten nogal uiteen. De CEO van Google gaf recent aan dat een derde van de banen volledig door technologie zal worden vervangen, waarbij vooral repetitief werk zal worden overgenomen. McKinsey & Company schat zelf dat tot de helft van alle routinebanen zal verdwijnen. De OESE is daarentegen voorzichtiger – in een recent rapport zegt de denktank dat ongeveer 15% van de banen op de tocht staat. Een onderzoek van Korn Ferry leert weer dat 44% van geïnterviewde CEO’s denkt dat automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie menselijk personeel grotendeels overbodig zal maken.

Digitalisering leidt er zeker toe dat bepaalde banen verdwijnen, maar het biedt ook kansen. Er ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen, met nieuwe taken en functies. Ook kan digitalisering bijvoorbeeld de besluitvorming versnellen zodat snel kan worden ingespeeld op de diverse veranderingen waarmee werkgevers te maken hebben. Een overzicht van enkele belangrijke veranderingen als gevolg van de impact van technologie.

De impact van technologie op werk

Groeiende talentschaarste

Werkgevers die te weinig oog hebben voor hun menselijk kapitaal, kunnen al snel in de problemen komen, want inmiddels kampen we in Nederland – net als elders in de wereld – met een groeiende talentschaarste, die naar verwachting alleen maar verder oploopt. Dit brengt een aantal problemen met zich mee. De vijver om uit te vissen wordt steeds kleiner. Hoe blijft je als bedrijf dan aantrekkelijk op de arbeidsmarkt? 

Intussen zullen mensen steeds langer door moeten werken. Dat brengt weer andere uitdagingen met zich mee, zoals: hoe blijven mensen duurzaam inzetbaar en vitaal? En hoe houd je het als werkgever betaalbaar?

24/7 aanstaan

Technologische ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op het aantal beschikbare banen en de inhoud daarvan, maar ook op hoe we werken. De tijd van eens per dag inbellen om mails te checken ligt ver achter ons. Tegenwoordig staan we 24/7 aan. Ons brein wordt de hele dag geprikkeld en krijgt zo nauwelijks rust. Met alle gevolgen van dien, zoals een groeiend aantal burnouts

Bioritmeverlichting

Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat jouw werknemers zich fysiek en mentaal staande houden in de 24-uurseconomie? Bij bedrijven groeit de aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van hun mensen. Chipmachinefabrikant ASML past bijvoorbeeld tijdens de werkdag de intensiteit van het licht aan om aan te sluiten bij het bioritme van werknemers. Supermarktketen Jumbo biedt medische controles aan om de gezondheid van werknemers te verbeteren. 

Waarde van mensen

Dat zijn inspirerende voorbeelden van hoe werkgevers omgaan met de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt – vooral omdat ze er blijk van geven dat ze echt oog hebben voor de waarde van hun mensen. Dat is niet vanzelfsprekend: uit een van Korn Ferry’s onderzoeken blijkt dat veel bedrijven de waarde van mensen nog altijd onderschatten, terwijl mensen nog altijd veel belangrijker zijn dan technologie. De valkuil daarbij is dat ze zwaar inzetten op technologie, zonder ook voldoende in menselijk kapitaal te investeren. 

Bedrijven kunnen de kop niet in het zand steken. Uiteraard vergt digitalisering investeringen in technologie, maar voor daadwerkelijke digitale duurzaamheid is investeren in mensen minstens zo cruciaal.

Gerelateerd: Talentschaarste is veel nijpender dan baanverlies door robots.