Nederland in internationale top 3 digitale duurzaamheid

19 december 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Het Nederlandse bedrijfsleven scoort hoog op het gebied van digitale duurzaamheid. Uit een grootschalig onderzoek van Korn Ferry Hay Group blijkt dat ons land wereldwijd op de derde plek staat – alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk scoren hoger op digitale duurzaamheid.

Digitale duurzaamheid betreft de mate waarin een organisatie al dan niet in staat is doelmatig de continue ontwikkelingen in de digitale economie te volgen. Om deze digitale duurzaamheid te meten, hebben Korn Ferry Hay Group en Oxford Analytica de Digital Sustainability Index (DSI) ontwikkeld. De DSI 2017 is gebaseerd op 362 bedrijven afkomstig uit veertien landen. Binnen het onderzoek zijn 76 parameters onderzocht, die weer verdeeld zijn over vijf aandachtsgebieden: Agility, Connectivity, Discipline & Focus, Empowerment & Alignment en Openness & Transparency. 

Nederland

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland wereldwijd de derde plaats pakt als het aankomt op digitale duurzaamheid. Ons land hoeft alleen economische grootmachten de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (UK) boven zich te dulden. Op het gebied van Openness & Transparency weet Nederland zelfs de eerste plek te bemachtigen. In dit domein wordt gekeken of werknemers op waarde worden geschat, of creativiteit wordt bevorderd, in hoeverre zaken bespreekbaar zijn en in hoeverre de werksfeer antiautoritair aandoet.

Digitale duurzaamheid

Ook op Agility – hoe snel een organisatie zich kan aanpassen op veranderingen – en Empowerment & Alignment – hoe beslissingsbevoegdheid verdeeld is over de organisatie – scoort onze digitale duurzaamheid hoog. De UK scoort het allerbeste op deze gebieden. Nederland scoort het laagst op Discipline & Focus, maar staat daar nog steeds in de top vijf. Discipline & Focus kijkt naar de mate waarin iedereen in de organisatie zich bewust is en zich richt op de doelen van de organisatie. Voor Connectivity staat Nederland op de vierde plek, duidend op de goede netwerken binnen en buiten Nederlandse organisaties en de mate waarin die organisaties openstaan voor samenwerkingen. 

Westerse wereld scoort het hoogst

Globaal gezien scoort de Westerse wereld hoog op digitale duurzaamheid en zijn het de opkomende BRIC-landen, Turkije en Mexico die het nakijken hebben. De complete DSI-top zes bestaat uit Westerse economieën, gevolgd door het Midden-Oosten, Japan en India. Van alle Westerse landen in het onderzoek is het vooral Frankrijk dat achterloopt op de overige Westerse landen en in het bijzonder moeite heeft met de pijler connectiviteit, met andere woorden, Frankrijk worstelt met bouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden en zou er goed aan doen middels venture capital en private equity firms in digitale duurzaamheid te investeren. 

DSI-rangschikking Westerse wereld op basis van score per focusgebied

Hoewel China in de ogen van de onderzoekers nog tot de middenmoot behoort in de DSI-ranking, scoort het Aziatische land toch uitzonderlijk laag op Openness & Transparancy – met een indexscore van minder dan 10 staan de openheid en transparantie in schril contrast met de score van boven de 90 in ons land. Een van de variabelen waaruit de score omtrent openheid en transparantie volgt, is de wijze waarop een bedrijf mogelijkheden en kansen eerlijk en gelijk distribueert, ongeacht ras, geslacht, huidskleur of religie. Ondanks dat China zich naar buiten toe de afgelopen decennia steeds meer heeft ontwikkeld tot een vrijhandelseconomie, heeft de Volksrepubliek intern gezien toch nog altijd een aantal zeer hiërarchische kenmerken die doen denken aan dictatoriale tijden, zoals bijvoorbeeld het verbod op Facebook en de inperking van WhatsApp. Door deze beperkingen kunnen bedrijven in China moeilijkheden ondervinden bij het volgen van de continue ontwikkelingen in de digitale economie.

DSI-rangschikking middenmoot op basis van score per focusgebied.

Verder kent het Midden-Oosten, in het grote geheel een middenmoter, een interessante uitschieter: de regio scoort het op een na beste op het gebied van connectiviteit. Waar connectiviteit voor het Midden-Oosten dus haar beste pijler is, daar is connectiviteit voor vijf van de zes Westerse landen de minst sterke competentie. De prioriteit die het Midden-Oosten geeft aan connectiviteit is mogelijk te verklaren aan de hand van het feit dat de landen in de regio zich realiseren dat de huidige welvaartsgroei in de (verre) toekomst ook zonder fossiele brandstoffen moet voortduren. Om die welstandswens te vervullen, investeren deze landen stevig in digitale bereikbaarheid, samenwerkingsverbanden en grote netwerken.

Daarnaast heeft Korn Ferry Hay Group binnen haar onderzoek tevens de sectoren getoetst op basis van de DSI. De technologiesector is opvallend genoeg niet de sector met de hoogste DSI-score. De financiële sector staat op de eerste plek, een positie die volgens de onderzoekers volgt uit een cultuuromslag binnen de financiële sector: omdat werknemers zich steeds meer gemachtigd voelen en werken aan een gezamenlijk doel, werd het mogelijk die omslag te bewerkstelligen. Ook de opkomst van FinTech-bedrijven de afgelopen jaren heeft traditionele spelers in zekere zin gedwongen duurzaam te digitaliseren.

DSI-rangschikking per sector op basis van rankschikking per focusgebied

De toekomst van de top drie in perspectief

De VS staat dan wel soeverein aan kop met de hoogste overall DSI-score, maar toch moet ook hier naar verbeterpunten worden gezocht. Zo scoren bedrijven in de VS het ‘slechtst’ op Empowerment & Alignment, een belangrijke indicator in het licht van de prestaties van werknemers. Karin Lucas, President Korn Ferry Hay Group USA, stelt dat Noord-Amerikaanse bedrijven de menselijke factor beter in hun beleid moeten onderbrengen om zo gemotiveerd en betrokken personeel te waarborgen dat zal leiden tot een duurzame digitale toekomst.

Voor de UK zorgen de bekende Brexit-perikelen voor problemen. Het land scoort het minst goed op de pijler Connectivity, en met de Brexit in het vooruitzicht is het volgens de onderzoekers de vraag of die pijler met de naderende strengere landsgrenzen wel vatbaar gaat zijn voor verbetering. Volgens Matt Crosby, Senior Client Partner van Korn Ferry Hay Group UK, is het daarom zaak dat zowel de overheid als het bedrijfsleven in de UK beseffen dat in deze tijd betrouwbare samenwerkingsverbanden en stabiele netwerken van cruciaal belang zijn.

Wil Nederland internationaal gezien bij de top blijven horen, dan zal men in de toekomst op enkele punten moeten letten. Zowel op het gebied van Discipline & Focus (5e plek) als op het gebied van Connectivity (4e plek) scoort Nederland lager dan zijn overall positie (3e plek), dus is er op deze terreinen relatief nog het meeste winst te behalen. 

En alhoewel Nederland zelfs bij deze criteria waarop het laagst wordt gescoord nog altijd meedraait met de wereldtop, heeft slechts een op de drie bedrijven genoteerd aan de AEX een zogeheten digitale bestuurder. Volgens Jeroen van Duijvenbode, directeur van Korn Ferry Hay Group Nederland, is een aanpassing van het beloningssysteem naar digitale duurzaamheid in de nabije toekomst onafwendbaar. “Om succesvol te blijven, hebben bedrijven een toekomstbestendige digitale strategie nodig”, aldus Duijvenbode.