Talentschaarste is veel nijpender dan baanverlies door robots

11 juni 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Terwijl menigeen bezorgd is dat robotisering leidt tot het verdwijnen van banen, blijkt dat eerder het tegenovergestelde aan de hand is, schrijft Madeline Dessing, Managing Director bij organisatieadviesbureau Korn Ferry Hay Group in Nederland.

Nederland kampt namelijk met een dusdanig snel groeiende talentschaarste, dat die tegen 2030 kan oplopen tot een tekort van meer dan 548.000 gekwalificeerde mensen. Nederlandse bedrijven moeten hier echt actie in ondernemen, want anders dreigen ze samen in dat jaar $71 miljard (omgerekend: €60,9 miljard) aan jaaromzet mis te lopen. Dit tekort dreigt te ontstaan doordat bedrijven die nu nog groots inzetten op technologische vernieuwing om toekomstige groei te realiseren, zonder daarbij in het benodigde menselijke kapitaal te investeren.

Uit internationaal onderzoek door Korn Ferry Hay Group, Man Bites Dog en Oxford Analytica onder een groot aantal bedrijven blijkt dat twee derde van ondervraagde CEO’s technologie beschouwt als de belangrijkste bron van toekomstige waardecreatie voor hun bedrijf. Maar zonder mensen met de juiste vaardigheden en ervaring om deze technologieën te ontwikkelen en te gebruiken, zal personeelstekort een grote remmende factor blijken.

Het probleem is in andere Europese landen nog groter dan in Nederland. Zo stevenen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk af op een tekort van respectievelijk zo’n anderhalf en drie miljoen gekwalificeerde werknemers in 2030. Onze Duitse buren kijken aan tegen een gat van bijna vijf miljoen mensen, wat $538 miljard aan ongerealiseerde omzet zou kosten, oftewel 14% van de Duitse economie.

Tekort aan werknemers kost wereldwijd $8,5 biljoen aan omzet in 2030

In de VS en China komt het totale arbeidstekort per 2030 uit op respectievelijk 6,6 miljoen en 6,7 miljoen. Kostenpost voor de twee landen: meer dan $3.000 miljard aan misgelopen omzet. Wereldwijd gezien gaat het om een tekort van 85,2 miljoen aan arbeidskrachten, en €7.300 miljard ($8.500 miljard) aan gemiste omzet.

Van de onderzochte sectoren wordt internationaal gezien de financiële sector het hardst geraakt, met een driegend tekort van 10,7 miljoen werknemers, vooral in de meest ontwikkelde landen in Europa. Grote verliezer is de Londense financiële sector die met een tekort van een half miljoen werknemers €77 miljard misloopt, ofwel 7% van de waarde van de hele sector.

Concurrentievoordeel

Uit het onderzoek blijkt dat er nu al onvoldoende geschoold talent is, terwijl het juist gekwalificeerde mensen zijn die bedrijven het grootste concurrentievoordeel kunnen verschaffen. Tegen 2030 kan deze ontwikkeling zijn omgeslagen tot een echte crisis. Bedrijven moeten er nu werk van maken om dit te voorkomen: personeelsplanning is essentieel, evenals goede kennis van de talentpijplijn.

Waarschijnlijk vereist een echte oplossing niet alleen nieuwe vaardigheden, maar zelfs geheel nieuwe manieren van werken. Een flexibele relatie met werknemers wordt dan de nieuwe norm voor succesvolle bedrijven. De arbeidsmarkt wordt meer fluïde, personeel wordt per project aangesteld. Individuele werknemers zijn er dan zelf voor verantwoordelijk dat ze constant up-to-date blijven.

De rol van de overheid en van bedrijven wordt juist om talentpijplijnen op te bouwen en te onderhouden, en om continu toegang te bieden tot (al dan niet formele) leermogelijkheden.

Gerelateerd: €6 biljoen gaat verloren door gebrek aan medewerkersbetrokkenheid.