Met geld jagen op schaars talent kan loonkosten sterk opdrijven

08 augustus 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De krapte op de arbeidsmarkt begint in allerlei landen steeds zichtbaarder te worden. In de VS is de nieuwe aanwas aan vrachtwagenchauffeurs met de juiste kwalificaties zo schaars, dat transportbedrijven ze met een tekenbonus proberen binnen te halen. Duitse bouwbedrijven hebben loonstijgingen van 6% doorgevoerd uit angst dat ze vertrekkend personeel niet kunnen vervangen. In Japan sturen fabrikanten hun medewerkers van boven de zestig tegenwoordig niet meer met pensioen, maar bieden hen loonsverhoging aan. Madeline Dessing, managing director Korn Ferry Nederland, dook in het onderwerp en deelt haar visie.

“Ook Nederland kampt met een gebrek aan geschikt personeel”, vertelt Dessing, daarbij wijzend op eerder onderzoek van Korn Ferry
, waaruit bleek dat de talentschaarste in Nederland tegen 2030 dreigt op te lopen tot een tekort van ruim een half miljoen gekwalificeerde mensen. “Als werkgevers elkaar vooral met financiële prikkels om geschikt personeel blijven beconcurreren, zullen sommige verdienmodellen daardoor uiteindelijk onhoudbaar worden.” 

€30 miljard extra loonkosten in 2030

“Blijft deze ontwikkeling op de huidige voet doorgaan, dan krijgt het Nederlandse bedrijfsleven straks te maken met €30 miljard aan extra jaarlijkse loonkosten in 2030, bovenop de inflatie-gerelateerde loongroei”, betoogt Dessing. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek op basis van salarisgegevens en prognoses van 24.000 bedrijven uit 20 landen. Dessing: “Daarin zien we een beeld dat wat scheef lijkt: de salarissen zullen in het algemeen namelijk gewoon met de inflatie meestijgen, en er kan zelfs sprake zijn van een overvloed aan arbeidskrachten. Dat de arbeidskosten toch zo sterk kunnen oplopen, komt doordat werkgevers jagen op een kleine kudde vijfpotige schapen: schaarse werknemers met heel specifieke vaardigheden die bedrijven nodig hebben om hun continuïteit te waarborgen.”

“Je kunt talenten beter gebonden houden wanneer je als organisatie goede carrièreperspectieven en inspirerend leiderschap biedt, en wanneer ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is.”
– Madeline Dessing, Korn Ferry Nederland

Talenten binden

Zulke talenten binnenhalen en -houden met alleen financiële prikkels is volgens Dessing geen houdbaar model. In plaats daarvan kunnen bedrijven zich beter richten op het bijscholen en betrokken houden van hun huidige werknemers. “Om talenten aan je onderneming binden, kun je je als werkgevers het beste richten op wat deze mensen echt belangrijk vinden. Je kunt talenten beter gebonden houden wanneer je als organisatie goede carrièreperspectieven en inspirerend leiderschap biedt, en wanneer ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Bij die omstandigheden zullen ze bovendien betrokkener en productiever zijn. Het hoeft dus niet allemaal van de loonstrook af te hangen.”

Niet per se hoogopgeleid

Het gaat hierbij trouwens niet per se om de hoogst opgeleide mensen, besluit Dessing. “In de arbeidsmarkt van morgen hebben bedrijven juist mensen nodig die steeds willen blijven leren in een snel veranderende werkomgeving, met structuren die steeds minder hiërarchisch worden. Die mensen komen terecht bij bedrijven die dergelijke talenten snel herkennen en ondersteunen bij het volledig ontplooien van hun potentieel.”