Vrijwel alle HR-professionals merken al gevolgen van robotisering

12 juli 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Alhoewel technologische ontwikkelingen voor grootschalige veranderingen zorgen – zowel op het gebied van werkprocessen als de arbeidsmarkt – behoort robotisering niet tot de tien belangrijkste HR-prioriteiten. Dat blijkt uit het HR-Trends 2018-2019 onderzoek van Berenschot en Performa.

Ieder jaar onderzoekt Berenschot in samenwerking met Performa ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidsmarktcommunicatie en wet- en regelgeving rond arbeid. Aan de hand van die gegevens worden vanuit verschillende perspectieven rapporten geschreven. Zo bleek vorig jaar onder HR-managers het aanpassen van arbeidsvoorwaarden de hoogste prioriteit te hebben.

De nieuwste editie van het rapport lijkt te suggereren dat organisaties onvoldoende zijn voorbereid op de gevolgen van robotisering. Op basis van de antwoorden van ruim 900 HR-professionals over hun prioriteiten binnen het vakgebied, blijkt dat de impact van robotisering en digitalisering op de eenentwintigste plaats staat. Die milde nonchalance is enigszins opmerkelijk, in het bijzonder omdat de HR-sector de afgelopen jaren meermaals op de negatieve gevolgen van digitalisering en robotisering is geattendeerd.

Terwijl het thema niet hoger scoort dan een eenentwintigste plaats, lijkt het onderzoek van Berenschot de negatieve voorspellingen te bevestigen: maar liefst 90% van de HR-professionals merkt nu al de gevolgen van robotisering. In 40% van de gevallen zijn deze veranderingen door technologische ontwikkelingen zelfs groot tot zeer groot, terwijl slechts 18% van de ondervraagden aangeeft te weten wat robotisering concreet betekent voor het personeel, de mogelijke impact op de bezetting, competenties, werving, scholingsbehoefte en de werkprocessen.

HR-professionals zien de ontwikkelingen dus wel aankomen, maar weten niet precies hoe ze hierop moeten inspelen. Hans van der Spek – Senior Managing Consultant bij Berenschot – stelt dat het lijkt alsof HR zich omtrent het onderwerp in een spagaat bevindt: de impact wordt wel onderkend, maar toch wil of kan men er geen prioriteit aan toekennen. “Uit onze salarisonderzoeken blijkt dat ook medewerkers zich terdege bewust zijn van de impact van verdergaande digitalisering en robotisering”, legt hij uit. “Zij maken zich zorgen over het kunnen bijblijven qua kennis en kunde. Tegelijkertijd zijn ze teleurgesteld over de geringe ondersteuning die ze vanuit de organisatie krijgen qua advies en faciliteiten.”

Vrijwel alle HR-professionals merken al gevolgen van robotisering

Verschuivende functies

De onderzoeksresultaten tonen dat de gevolgen van digitalisering en robotisering niet mals zijn. Zo leidt robotisering in 41% van de gevallen direct tot het verdwijnen van functies. Daarnaast is er ook gekeken naar het takenpakket van medewerkers: circa 75% van de functies ondergaat een verandering door digitalisering en robotisering, terwijl ruim 30% van de HR-professionals laat weten dat er daardoor ook nieuwe functies ontstaan. Deze laatstgenoemde bevinding wordt ondersteund door een ander onderzoek, waaruit blijkt dat de digitale economie goed is voor €338 miljard aan omzet en 3,1 miljoen banen. Van der Spek: “Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op personeel.”

Niet alle sectoren veronachtzamen de impact van digitalisering en robotisering even sterk. Zo kent de sector industrie en nijverheid meer prioriteit toe aan het onderwerp, wat zich uit in een twaalfde plaats. Het is niet opmerkelijk dat er binnen deze sector het meeste prioriteit wordt gegeven aan het thema. Een groot deel van het werk binnen de sector industrie en nijverheid is al vele jaren onderhevig aan automatisering, wat de uiteindelijke stap naar digitalisering en robotisering verkleint. Professionals hebben reeds de gevolgen van de automatiseringsgolf ervaren en zijn wat dat betreft op hun hoede, waardoor ze meer prioriteit toekennen aan de impact van technologische ontwikkelingen. Verder geven ook professionals die actief zijn binnen de kennisintensieve dienstverlening het thema iets meer gewicht middels een zeventiende plaats. Bij de overige sectoren – openbaar bestuur, handel, transport & dienstverlening en de collectieve sector – is de invloed ongeveer overeenkomstig met het gemiddelde; om en nabij de twintigste plek.

Privacy op één

In het rapport is te lezen dat HR-professionals dit keer de meeste prioriteit toekennen aan privacy & databeveiliging. Gelet op de recente inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit niet geheel verrassend. Sinds 25 mei geldt in de gehele EU een nieuwe privacywetgeving, waarmee de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is afgeschaft. In de aanloop naar de invoering van de nieuwe wetgeving hebben veel bedrijven flink geworsteld om hun organisatie op tijd op orde te krijgen en zo aan alle nieuwe eisen te voldoen. Hierbij spelen HR-afdelingen ook een belangrijke rol. Naast dat hier veel persoonsgegevens liggen opgeslagen, speelt de menselijke component van organisaties – waar HR verantwoordelijk voor is – een cruciale rol in het op peil houden van de cybersecurity binnen een bedrijf.

Gerelateerd: HR Trends 2018: Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt.