CE Delft helpt Ministerie van JenV en UMC Utrecht met duurzame inkoop

19 juni 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Er zijn vandaag de dag nog maar weinig organisaties waar duurzaamheid niet hoog op de agenda staat. Eén manier om de bedrijfsvoering te verduurzamen is via het inkoopbeleid. Twee organisaties die zich nadrukkelijk inspannen om hun inkoop groener te maken, zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid en UMC Utrecht. Beide partijen hebben CE Delft gevraagd een inkoopanalyse uit te voeren. 

In het streven van organisaties om bij te dragen aan een duurzamere samenleving is het vandaag de dag belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er binnen de eigen muren gebeurt, maar ook de aandacht te vestigen op de verschillende bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Zeker grote bedrijven en instellingen kunnen via hun inkoopbeleid een bepaalde macht uitoefenen. Dit kan door van leveranciers te eisen dat ze ook zo duurzaam mogelijk opereren, of door een vraag te creëren naar duurzame producten en/of diensten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Deze machtpositie geldt natuurlijk bij uitstek voor de Rijksoverheid, die naar eigen zeggen jaarlijks voor zo’n €10 miljard aan goederen en diensten inkoopt. Bovendien heeft het Rijk een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam beleid en andere vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij het inkopen wordt door de (landelijke) overheid dan ook niet alleen gelet op kwaliteit en prijs, maar ook op milieuaspecten, innovatie, sociale voorwaarden en verbetering van de arbeidsmarkt. 

Zo ook bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VenJ), dat onderzoeks- en adviesbureau CE Delft heeft ingeschakeld om door middel van een quickscan de milieu-impact van de inkoopactiviteiten van het ministerie in kaart te brengen. “Milieu-impact kan rechtstreeks door het ministerie worden veroorzaakt, maar zal vaker ‘in de keten’ plaatsvinden, bij de productie en levering van producten die het ministerie inkoopt, zoals voeding, energie of apparaten”, aldus een woordvoerder van het bureau. De quickscan die wordt uitgevoerd moet meer inzicht geven in die keten en duidelijk maken waar de mogelijkheden liggen om de negatieve impact op het milieu te verlagen.

CE Delft helpt Ministerie van JenV en UMC Utrecht met duurzame inkoop

UMC Utrecht

Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht maakt zich hard voor het milieu. Het ziekenhuis heeft zich aangesloten bij het MVO Netwerk Zorg, waarin duurzame zorginstellingen en andere bedrijven in de zorgbranche werken we aan sectorbrede duurzaamheidstransitie. Het UMC Utrecht geeft aan in 2030 volledig CO2-neutraal en circulair te willen zijn, waar de overheid wil dat dit in 2050 geldt voor de gehele Nederlandse economie.

Net als bij het Ministerie van Ven JenV, speelt bij het UMC Utrecht het inkoopbeleid hierin een belangrijke rol: “Op het moment dat je als zorginstelling zegt ‘wij gaan circulair en duurzaam inkopen’, dan is dat heel krachtig. De impact is veel groter dan alleen je eigen huis, je kunt de hele keten inspireren. Zo kunnen zorgorganisaties voortrekkers zijn in de versnelling naar een nieuwe economie”, legt Ailin Haijer, netwerkmanager van MVO Netwerk Zorg, uit op de site van UMC Utrecht.

Ze vervolgt door uit te leggen hoe een grote inkoper hierbij zijn gewicht in de strijd kan gooien: “Producenten hebben een bepaald volume nodig om duurzame producten te kunnen ontwikkelen en aan te bieden. Door je uit te spreken, wordt je in één keer een potentieel grote afnemer en breng je de markt in beweging. Ik vind het heel bijzonder dat het UMC Utrecht die voortrekkersrol heeft genomen in bijvoorbeeld de aanbestedingen voor bedrijfskleding en meubilair. Financieel zijn er misschien iets hogere investeringskosten, maar op langere termijn verdienen we dit makkelijk terug. Dat moeten we aan durven en willen gaan.” 

CE Delft draagt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van het ziekenhuis door te onderzoeken met welke inkoopcategorieën UMC Utrecht de grootste bijdrage kan leveren aan zijn strategische doelen en MVO-risico’s. Na het voltooien van deze impactanalyse prioriteert CE Delft de productcategorieën en doet het bureau aanbevelingen ten aanzien van de meest effectieve manieren om de inkooptrajecten en aanbestedingen te verduurzamen. 

Milieuadviseur

Het onafhankelijke CE Delft is gespecialiseerd in het nadenken over innovatieve antwoorden op milieuvraagstukken. Hierbij bedient het bureau verscheidene opdrachtgevers die met dergelijke vraagstukken te maken hebben, waaronder energiebedrijven als Eneco, Gasunie en Tennet, milieuorganisaties als het WWF, Greenpeace en Milieudefensie en verschillende overheden, van gemeenten en provincies tot de Europese Commissie. Ook helpt CE Delft bedrijven die een duurzaamheidstransitie willen maken. Zo stelde het bureau onlangs nog een gezamenlijk klimaatplan op voor elf bedrijven in de zware industrie. De sterk toegenomen focus op duurzaamheid binnen de gehele maatschappij heeft ervoor gezorgd dat CE Delft de laatste tijd flink is gegroeid. Sinds 2013 wist het bureau zijn omzet te verdubbelen nar €5 miljoen en is het personeelsbestand gegroeid van 38 naar bijna 60 mensen.