CE Delft bekijkt rendabiliteit van Warmtenet Hengelo

24 februari 2015 Consultancy.nl

Investeringen in het aanleggen van het warmtenet Hengelo leiden tot nu toe niet tot een rendabele bedrijfsvoering. Gemeente Hengelo heeft de adviseurs van CE Delft ingehuurd om de kosten, kansen en risico’s van de miljoeneninvestering nader te onderzoeken. In december vorig jaar was de verwachting dat nog zeker €14 miljoen nodig zou zijn om warmtenet Hengelo in leven te houden.

Warmtenet Hengelo is een initiatief van de gemeente Hengelo om fabrieken, kantoren en huishoudens te verwarmen met duurzame energie. De gemeente is al sinds 2005 bezig met het vergaren van de juiste expertise en het opbouwen van het netwerk. Het idee is dat de lokale rioolzuiveringsinstallatie biomassa zal verbranden voor het opwekken van de benodigde warmte en dat zo de CO₂-uitstoot met 70% kan worden verminderd. Nu stoken veel huishoudens individueel met veel minder duurzame aardgasketels. De droom was om met warmtenet Hengelo het aardgasgebruik stap voor stap terug te drijven.

Gemeente Hengelo

€10 miljoen aan onrendabele projecten
Momenteel is er zo’n €10 miljoen in het warmtenet gestoken door de Hengelose gemeenteraad. De projecten die daarmee opgezet zijn staan redelijk los van elkaar, een gevolg van de vraaggerichte aanpak die voor het warmtenet werd gehanteerd. In plaats van het aanleggen van een hoofdleiding met vertakkingen naar afnemers werd gekozen voor een meer lokale aanpak; dicht bij de vraag kleine locaties ontwikkelingen die warmte opwekken. Deze kleine locaties zouden vervolgens aan elkaar gekoppeld worden, maar rendabele bedrijfsvoering is nog niet bereikt.

Stoppen met de warmtenetprojecten zou verlies van investeringen en mogelijke schadeclaims van reeds aangesloten klanten kunnen veroorzaken. Hierdoor lijken de kosten van stoppen hoger te zijn dan doorgaan en meer investeren. Voor verbetering van het warmtenet Hengelo ligt het plan er om restwarmte van AkzoNobel, aan de andere kant van het Twentekanaal, te gebruiken. De chemicaliën producent houdt daar veel warmte over bij het indampen van gewonnen zout en heeft deze warmte aangeboden aan het warmtenet. Om de warmte naar de afnemers te krijgen zal een ‘backbone’ moeten worden aangelegd; prijskaartje een geschatte €14 miljoen. Om deze en de voorgaande investeringen rendabel te maken zijn in ieder geval meer aangesloten afnemers nodig en moet toch worden overgegaan op het aanleggen van een hoofdleiding. Doorgaan met de ontwikkeling van het warmtenet brengt stevige risico’s met zich mee. Zelfs bij massale aanmelding zal het initiatief waarschijnlijk pas na 20 tot 30 jaar zijn kosten hebben terugverdiend. Een dilemma van proportie.

CE Delft Warmteleidingen

CE Delft
Om de gemeenteraad van Hengelo te helpen bij het maken van een beslissing is adviesbureau CE Delft ingehuurd om de kosten, kansen en risico’s van warmtenet Hengelo nader te onderzoeken. CE Delft, afkomstig uit de gelijknamige stad, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De adviseurs van CE Delft zullen het plan om restwarmte van AkzoNobel te gebruiken en meer klanten aan te sluiten verder onder de loep nemen. Gekeken wordt of op rendabele wijze de duurzaamheidsdoelstelling van gemeente Hengelo verwezenlijkt kan worden; een aanzienlijke verlaging van de CO₂-emissie.

Nieuws