IC176 uit Sectorrelease 2017 kan gevolgen hebben voor alle marktpartijen

18 april 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar heeft de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) – een landelijk platform dat marktpartijen in de energiesector met elkaar verbindt – de scope van de Sectorrelease 2017 (SR2017) vastgesteld. Één van de nieuwe richtlijnen is de zogeheten IC176 – hiermee ontstaat er een nieuwe mogelijkheid: het kunnen contracteren van meerdere leveranciers op één aansluiting (afgekort MLOEA).

Energiepartijen realiseren de verandering in het kader van IC176 door één tot vijf extra meters, die niet achter maar naast de normale meetinrichting geplaatst worden, zonder dat de capaciteit (maximaal verbruik/teruglevering) van de aansluiting wijzigt. “Implementatie van MLOEA biedt de mogelijkheid voor een betere benutting van het elektriciteitsnet, wat als bijkomstigheid minder beslag op materialen en (schaarse) mensen betekent”, aldus John Starrenburg, adviseur bij de Utilities tak van Zestgroup.

Totstandkoming & Voordelen IC176

De totstandkoming van de nieuwe mogelijkheid komt voort uit de behoefte in de sector om verschillende aansluitingen te kunnen onderscheiden voor specifieke doeleinden die afhankelijk zijn van elektriciteit en deze onafhankelijk bij diverse leveranciers te kunnen onderbrengen. “Dit is vooral ter voorbereiding op de energietransitie”, aldus Starrenburg, die toelicht: “Denk aan voorbeelden als decentrale duurzame opwekking en grootschalige toepassingen voor elektrisch vervoer.” Hij voegt toe dat Europese richtlijnen ook een rol spelen: “Deze stellen dat het mogelijk moet zijn om voor laadpunten een leveringscontract af te sluiten bij een andere leverancier dan voor de reguliere levering.”

Gevraagd naar welke voordelen IC176 kan opleveren, geeft de expert aan dat er vier belangrijke gebieden zijn. Ten eerste, het scheiden van de opwek/vraag, wat betekent dat ondernemers/consumenten beter gebruik kunnen maken van de belastingkorting op de energienota (ODE/Postcoderoos Subsidie). Ten tweede kan elektrisch vervoer verder gestimuleerd worden met een eigen energieleverancier – op dit moment wordt het aanbod nog altijd gereguleerd door traditionele leveranciers. Ten derde kan de opwekking van energie verschillende soorten en eigenaren (denk aan VVE’s) met verschillende contracten omvatten. Op deze manier kunnen windparken met meerdere eigenaren bediend worden en gecombineerde wind en zonneparken efficiënt gebruikmaken van één aansluiting met meerdere contracten. Ten vierde kan de dienstverlening rondom de afrekening van de opslag als dienst aan de netbeheerder/marktpartij verbeterd worden.

IC176 uit Sectorrelease 2017 kan gevolgen hebben voor alle marktpartijen

Gevolgen voor de marktpartijen

De invoering van IC176 (per eind maart 2018) heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van energiebedrijven. Starrenburg: “De nieuwe mogelijkheid kan gevolgen hebben voor alle marktpartijen, omdat een nieuw product in de markt wordt geïmplementeerd; alle partijen dienen rekening te houden met de toevoeging van kenmerken die de primaire en extra secundaire meetpunten (op eenzelfde adres) van elkaar onderscheiden. De regionale netbeheerder moet het product aan de klant aanbieden. Het berichtenverkeer moet hier vervolgens op worden aangepast. Leveranciers moeten in het switchproces goed kijken welke meter bij welke EAN hoort. De klant zal deze namelijk niet direct kunnen herkennen.”

Starrenburg vervolgt “Ook dient de leverancier rekening te houden met het feit dat de aansluit- en transportovereenkomst (afgekort ATO) van de netbeheerder gewijzigd is en de transportkosten voor de netbeheerder alleen via het primaire meetpunt gefactureerd moeten worden. De afwijkende afrekening voor extra meetpunten kan voor complexe klantvragen zorgen. Verder krijgt de leverancier te maken met de onvoorspelbaarheid van de verbruiken op extra meetpunten, aangezien deze geen standaard jaarverbruik hebben gebaseerd op verbruiken in het verleden. Dit kan consequenties hebben op de allocatie- en reconciliatieresultaten van de netbeheerders en nominaties van programmaverantwoordelijken. Tot slot dienen consumenten goed geïnformeerd te worden over de nieuwe rechten en plichten die bij dit product horen.”

Energiespelers die zich voorbereiden op de implementatie zullen rekening moeten houden met aanpassingen over de gehele keten. Starrenburg geeft een lijst van twaalf wijzigingen:

 • Alle nieuwe producten en tarieven moeten worden toegevoegd aan het productportfolio bij het aanvraagproces.
 • Het moet bij alle partijen en op alle afdelingen duidelijk zijn dat de klant meerdere allocatiepunten kan hebben op een aansluiting (gewijzigde relatie tussen aansluitingen).
 • Er is een aanpassing van de werkwijze voor het aanleggen van de aansluiting.
 • Er zijn wijzigingen in het vastleggen van de juiste kenmerken vanwege datakwaliteit (ten behoeve van facturatie/vervolgprocessen) of aangepaste facturatie.
 • Het switchproces moet nu ook meetpunten identificeren.
 • De reguliere SVEL-processen (SVEL staat voor Switchen, Verhuizen, Einde Levering) op meerdere meetpunten per aansluiting moeten worden gefaciliteerd.
 • De berekening van periodieke capaciteitstarief moet worden aangepast.
 • De controles op meetdata en berichtenverkeer op nieuwe attributen moeten worden aangepast.
 • De communicatie op de mogelijkheid van meerdere meetpunten voor betrokken populatie moet worden aangepast.
 • Er zijn wijzigingen in diverse rapportages en op websites.
 • Nieuw beleid en de toepassing van bestaand beleid op de nieuwe situatie moet worden vastgesteld.

Voor meer informatie over wat de gevolgen zijn van deze release voor de verschillende marktpartijen bekijk de infographic van Zestgroup.