Lieke Folsche en Lisette van Noort versterken onderzoeksbureau I&O Research

21 februari 2018 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

I&O Research heeft zich de afgelopen periode versterkt met twee nieuwe onderzoekers: Lieke Folsche en Lisette van Noort. “Met de komst van Lieke en Lisette is I&O Research niet alleen versterkt qua broodnodige capaciteit, maar vormen zij ook een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke kennis en het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek”, aldus I&O.

Lieke Folsche werkt sinds juli 2017 bij I&O Research als onderzoeker Werk, Zorg & Jongeren. Voor haar komst bij I&O Research werkte ze bij een orthopedagogisch behandelcentrum, waar ze jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsstoornissen begeleidde. Folsche is ervan overtuigd dat gericht onderzoek een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de zorg: “Door de transities in het sociale domein zijn gemeentes en instellingen vaak nog zoekende naar hoe ze burgers of cliënten de beste begeleiding kunnen bieden”, aldus Folsche. 

I&O is verheugd over de komst van Folsche, die het bureau omschrijft als een “zeer enthousiaste en gemotiveerde onderzoeker”, met het oog op haar ervaringen binnen de zorg en in het doen van onderzoek. Over de kwaliteiten van Folsche zegt I&O: “In interviews en focusgroepen komen haar gespreksvaardigheden tot hun recht en weet ze aan te sluiten bij de respondent.” Onderzoeken die ze bij I&O Research uitvoert variëren van cliëntervaringsonderzoeken voor jeugdhulp en de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) tot rekenkameronderzoeken en casestudies. Voorafgaande aan haar professionele loopbaan rondde Folsche de Master Psychologie, Conflict, Risico & Veiligheid af aan Universiteit Twente, na eerder een Bachelor in Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Saxion Hogeschool te hebben behaald.

Lieke Folsche en Lisette van Noort - i&o research

Lisette van Noort behaalde afgelopen jaar haar Master in Sociologie aan Tilburg University. Sinds december 2017 is ze actief binnen het expertiseteam Verkeer & Vervoer van I&O Research. In haar nieuwe rol is ze betrokken bij klanttevredenheidsonderzoeken, effectmetingen van campagnes, panelbeheer en gedragsonderzoeken. Volgens I&O zal Van Noort het bureau naar een hoger niveau tillen: “Om ervoor te zorgen dat onderzoek écht de eerste stap wordt bij het maken van beleid, is het van belang dat bij alle facetten van het onderzoek kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid voorop staan. Lisette bewaakt dit met veel enthousiasme.”

Opgericht in 1996 en met zo’n 50+ werknemers in dienst behoort I&O Research tot de top tien onderzoeks- en adviesbureaus van ons land. I&O Research werkt voor de overheid, non-profit en profit-organisaties en richt zich op het uitvoeren van beleids- en marktonderzoek, klant- en medewerker-tevredenheidsonderzoek, kwantitatieve analyses en prognoses, en levert daarnaast diensten op het gebied van dataverzameling met behulp van klant- en burgerpanels, evenals beleidsmonitoring en evaluatie onderzoek. Het bureau wordt geleid door Inge Reijmer en Gerben Huijgen, die samen de directie vormen.