Petra van Zeeland en Raoul Tirtosentono aan de slag bij Morgens

09 februari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Petra van Zeeland en Raoul Tirtosentono zijn als Senior Consultant begonnen begonnen bij het in Leiden gevestigde adviesbureau Morgens. Van Zeeland is daarbij momenteel actief voor het Rotterdamse Havenziekenhuis, terwijl Tirtosentono onder meer actief is als Lean coach bij de hogeschool Saxion in Deventer en Enschede en als projectleider ICT-implementatie bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo.

Petra van Zeeland

Voordat ze onderdeel werd van Morgens, zette Petra van Zeeland (1979) zich meer dan veertien jaar in voor het Rotterdamse Erasmus MC. Ze begon daar in 2003 als Adviseur bedrijfsvoering en kreeg een kleine vijf jaar later de rol van Organisatieadviseur. In 2009 stroomde ze door naar de functie van Senior Adviseur/Programma Manager, om in 2013 ten slotte te promoveren tot Business Manager van de Patiënt- en Zorgadministratie. Vanuit die rollen was ze betrokken bij diverse reorganisaties en transities, evenals bij de landelijke ontwikkelingen die plaatsvonden op het gebied van Horizontaal Toezicht, waarin wordt samengewerkt met alle branchepartijen.

Van Zeeland startte na het afronden van haar opleiding bij het ziekenhuis. Die opleiding genoot ze aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ze voor de richting Food & Business koos (1997-2001), en aan De Haagse Hogeschool, waar ze het Topjaar Management voltooide (2001-2002). Ook volgde ze tijdens haar tijd bij Erasmus MC verschillende studies. Zo rondde ze bij Sioo een opleiding tot organisatieprofessional af (2009-2010) en volgde ze de Black Belt opleiding in Lean Six Sigma bij IBIS UvA (2012-2013).

In november is Van Zeeland als Senior Consultant begonnen bij Morgens – dat zich bezighoudt met het slagvaardiger maken van organisaties, wat door Morgens wordt aangeduid als het werken aan ‘vooruitgangskracht’. Op deze manier helpt het adviesbureau klanten in de zorg, het openbaar bestuur en de zakelijke dienstverlening, die “dagelijks de druk ervaren om de omgeving bij te benen”. Van Zeeland: “Vooruitgangskracht betekent voor mij: klaar zijn voor de verandering van morgen. Ik begeleid teams en organisaties binnen de zorg om samen de vooruitgang te identificeren en te omarmen, door ontwerpen op te stellen, verder te ontwikkelen en deze daadwerkelijk te implementeren.”

Petra van Zeeland - Senior Consultant bij Morgens

Hierbij stelt ze zich resultaatgericht op: “Geen dikke rapporten, maar een pragmatische aanpak.  Zo heb ik het registratie- en declaratieproces binnen een Academisch Ziekenhuis volledig geoptimaliseerd. Er zijn substantiële besparingen gerealiseerd, fouten zijn gereduceerd, medewerkers- en klanttevredenheid zijn verhoogd en tevens is een nieuw Elektronisch Patiëntendossier geïmplementeerd.” Ze geniet dan ook van de meetbare opbrengst van haar inbreng: “Het is zo mooi om mensen enthousiast te zien worden, zelf veranderingen te zien realiseren en daarna positieve cijfers te kunnen presenteren, daar krijg ik energie van."

Ook Morgens reageert enthousiast op de komst van Van Zeeland: “Haar analytisch vermogen, resultaatgerichtheid en gedrevenheid, maar met aandacht voor de mens, maken dat Petra samen met teams veranderingen weet te realiseren.” Momenteel zet ze zich namens het adviesbureau als transitiemanager in voor het Havenziekenhuis in Rotterdam.

Raoul Tirtosentono

In dezelfde maand als Van Zeeland heeft ook Raoul Tirtosentono (1981) zich aangesloten bij Morgens. Tirtosentono werkte hiervoor een half jaar voor EBPI, een specialist in keteninformatisering die erop is gericht ervoor te zorgen dat de publieke en private sector (financiële) gegevens kunnen uitwisselen. Voor die tijd werkte hij bijna twaalf en een half jaar voor het CAK (2005-2017), een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wettelijke taken uitvoert.

Net als EBPI, is het CAK een organisatie met een sterk ICT-karakter die actief is binnen het overheidsdomein. Daarnaast speelt bij beide de uitwisseling van gegevens een belangrijke rol. Zo deelt CAK op grote schaal data met zorginstellingen, gemeenten, de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. In zijn periode bij het CAK gaf Tirtosentono invulling aan diverse rollen. Zo was hij lijnmanager, ketenmanager, procesmanager, projectleider en business consultant. In deze functies stond hij volgens Morgens “in het midden van complexe omgevingen met veel interne en externe relaties, ketenpartners en stakeholders”. Hierbij werden verbeteringen door hem “altijd team-, afdeling- en organisatieoverstijgend doorgevoerd”.

Voorafgaand aan zijn professionele loopbaan studeerde Tirtosentono net als Van Zeeland aan de Haagse Hogeschool. Anders dan zijn collega volgde hij er echter een bachelor op het gebied van Management, Economics & Law (200-2004). Wel weer net als Van Zeeland, voltooide hij tijdens zijn werkzame leven aanvullende opleidingen: Post Bachelor Management aan NCOI (2009-2010) en Lean Six Sigma Black Belt bij Lean Six Sigma Partners (2013-2014).

Raoul Tirtosentono - Senior Consultant bij Morgens

Ook Tirtosentono is bij Morgens begonnen als Senior Consultant: “Vanuit die functie neem ik rollen aan zoals verandermanager, projectleider, organisatieadviseur en Lean Six Siga Blackbelt. Belangrijker dan die functietitel en de namen van de rollen: ik help organisaties, afdelingen, teams en personen klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen. Slagvaardiger te zijn.” Hierbij geeft hij veel aandacht aan de lange termijn: “Vooruitgangskracht is voor mij het succesvol blenden van harde en zachte aspecten van verandering, om ervoor te zorgen dat verandering duurzaam is én zelfstandig kan worden voortgezet. Dat sterkt bedrijven, ook als ze moeten samenwerken met andere organisaties.”

Hierbij kan hij putten uit de uitgebreide ervaring die hij opdeed bij het CAK en EBPI: “Zo was ik ooit betrokken bij twee organisaties die met elkaar samen moesten werken, maar een ernstig verstoorde relatie hadden. Door de harde en zachte aspecten van verandering te combineren ontstond weer vertrouwen om samen te werken, van directie tot aan de werkvloer. Later is deze casus gebruikt als een voorbeeld van succesvolle samenwerkingen in het overheidsdomein.”

Morgens laat weten blij te zijn met de expertise die Tirtosentono meebrengt: “Raoul heeft een hoge organisatiesensitiviteit, is communicatief vaardig en analytisch sterk. Als ervaren Lean Six Sigma Blackbelt kijkt Raoul naar de wereld in processen, prestaties en cijfers, maar hij doet dit zonder oog te verliezen voor de mensen in de processen. Hij werkt altijd projectmatig en pragmatisch toe naar resultaten.” Het bureau geeft tot slot aan dat steeds meer klanten Morgens benaderen voor vooruitgangskracht: “Dat kan alleen met nog meer goede mensen. We zijn dan ook heel blij dat Petra en Raoul ons komen versterken!”